Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Еховагийн Гэрчүүдийн Удирдах Зөвлөл гэж юу вэ?

Еховагийн Гэрчүүдийн Удирдах Зөвлөл гэж юу вэ?

Удирдах Зөвлөл нь төлөвшсөн цөөн хэдэн эрчүүдээс бүрддэг бөгөөд дэлхий дахинд буй Еховагийн Гэрчүүдийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлдэг. Тэд дараах хоёр ажлыг гүйцэтгэдэг.

 • Еховагийн Гэрчүүдэд зориулсан сургууль, цуглаан, ном хэвлэлээр дамжуулан Библид үндэслэсэн удирдамж заавар өгдөг (Лук 12:42).

 • Дэлхий даяар буй Еховагийн Гэрчүүдийн үйл ажиллагааг хариуцдаг. Үүнд олон нийтэд Библийн мэдээ хүргэх, хандивыг захиран зарцуулах ордог.

Удирдах Зөвлөл I зууны «Иерусалимд буй элчүүд, ахлагчдын» адилаар дэлхий дахины бүх хуралд хамаатай чухал шийдвэр гаргадаг (Үйлс 15:2). I зууны удирдах зөвлөл ч, өнөөгийн Удирдах Зөвлөл ч байгууллагын Тэргүүн биш юм. Тэд үргэлж Библиэс заавар зөвлөгөө эрж хайдаг бөгөөд Ехова хурлын Тэргүүнээр Есүс Христийг томилсныг хүлээн зөвшөөрдөг (1 Коринт 11:3; Эфэс 5:23).

Удирдах зөвлөлийн гишүүд нь хэн бэ?

2016 оны 3 дугаар сарын байдлаар Удирдах Зөвлөлийн гишүүд нь: Сэмюэл Хөөрд, Жеффри Жексон, Стивен Летт, Геррит Лөөш, Энтони Моррис III, Марк Сандерсон, Дэйвид Сплэйн нар юм. Тэд АНУ-ын Нью-Йорк мужийн Уорвикт байдаг Еховагийн Гэрчүүдийн байгууллагын төвд үйлчилдэг.

Удирдах Зөвлөл хэрхэн ажилладаг вэ?

Удирдах Зөвлөл ажлаа зохион байгуулахын тулд 6 хороо байгуулжээ. Гишүүн бүр нь нэг эсвэл нэгээс олон хороог хариуцан ажилладаг.

 • Зохицуулагчдын хороо: Хуультай холбоотой асуудлыг хариуцаж, гамшигт өртсөн болон итгэл үнэмшлээсээ болоод хавчигдаж буй итгэл нэгтнүүддээ тусалдаг. Түүнээс гадна Еховагийн Гэрчүүдтэй холбоотой бусад яаралтай асуудлыг шийдвэрлэдэг.

 • Хүний нөөцийн хороо: Байгууллагын төв, салбар болон орчуулгын оффист ажилладаг хүмүүсийг хариуцдаг.

 • Хэвлэлийн хороо: Библид үндэслэсэн ном хэвлэлийг хэвлэх, тээвэрлэх болон цуглааны танхим, орчуулгын оффис, салбарын барилгын ажлыг хариуцдаг.

 • Үйлчлэлийн хороо: «Хаант төрийн тухай» сайн мэдээ тунхаглах ажлыг хариуцдаг (Матай 24:14).

 • Сургалтын хороо: Цуглаан, сургуулиудад үзэх хөтөлбөрийг боловсруулж, аудио видео материалыг бэлддэг.

 • Зохиогчийн хороо: Библид үндэслэсэн заавар зөвлөгөөг хэвлэмэл байдлаар болон цахим хувилбараар гаргахаас гадна орчуулгын ажлыг хариуцдаг.

Удирдах Зөвлөл дээрх 6 хороог хариуцахаас гадна долоо хоног бүр хурал хийж байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг хэлэлцдэг. Ингэхдээ Библид юу гэж байдгийг ярилцахын зэрэгцээ санаа нэгтэй шийдвэр гаргахын тулд Бурхны агуу хүчээр удирдуулдаг (Үйлс 15:25).

Удирдах Зөвлөлийн туслахууд хэн бэ?

Эдгээр туслах нь Удирдах Зөвлөлийн хороог дэмжин ажилладаг итгэл хүлээсэн эрчүүд юм (1 Коринт 4:2). Тэд дааж авсан ажил үүргээ биелүүлэх чадвартай, туршлагатай бөгөөд тухайн хорооныхоо хуралд 7 хоног бүр оролцдог. Хэдийгээр шийдвэр гаргадаггүй ч үнэтэй зөвлөгөө, хэрэгтэй мэдээлэл өгч, хорооны гаргасан шийдвэрийг ажил хэрэг болгож, ажлын явц, үр дүнг хянадаг. Удирдах Зөвлөлөөс томилолт авч, дэлхий дахинд буй итгэл нэгтнүүдээ эргэж тойрдог. Бас жил тутмын уулзалт болон Гилеад сургуулийн төгсөлтийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг.

Удирдах Зөвлөлийн хороодын туслахууд

Хороод

Нэр

Зохицуулагчдын Хороо

 • Жон Экранн

 

Хүний нөөцийн хороо

 • Жералд Гризл

 • Патрик Лафранка

 • Дэниел Молчан

 • Ралф Волс

 

Хэвлэлийн хороо

 • Дон Адамс

 • Роберт Батлер

 • Харлд Коркерн

 • Гаюс Глокентин

 • Доналд Гордн

 • Роберт Лусиони

 • Алекс Райнмюллер

 • Дэйвид Синклер

 

Үйлчлэлийн хороо

 • Гэри Бро

 • Жоэл Делингер

 • Сет Хайат

 • Кристофер Мэйвор

 • Балтасар Перла

 • Вилиам Турнер

 • Роберт Волн

 • Леон Вивер

 

Сургалтын хороо

 • Роналд Курзан

 • Кеннет Флодин

 • Вилиам Малнфант

 • Марк Нүмер

 • Дэйвид Шэйфр

 

Зохиогчийн хороо

 • Роберт Сиранко

 • Кеннет Күүк

 • Жеймс Манц

 • Исак Марей

 • Жин Смали

 • Хөөрманус ван Селм