Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Та нарыг яагаад Еховагийн Гэрчүүд гэдэг юм бэ?

Та нарыг яагаад Еховагийн Гэрчүүд гэдэг юм бэ?

Ехова бол Библид байдаг, Бурхны оноосон нэр (Дуулал 83:18, 1838 оны орчуулга). Гэрч гэдэг нь итгэж үнэмшсэн зүйлээ тунхагладаг хүн юм.

Бүхнийг бүтээсэн Ехова Бурхныхаа тухай үнэнийг хүмүүст тунхагладаг христиануудын бүлгийг Еховагийн Гэрчүүд гэсэн нь ийм учиртай (Илчлэлт 4:11). Бид хүмүүст биеэ авч явах байдлаараа гэрчилдэг. Бас Библиэс сурсан зүйлээ хүмүүстэй хуваалцдаг (Исаиа 43:10–12; 1 Петр 2:12).