Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Та нар бусдын итгэл үнэмшлийг хүндэтгэдэг үү?

Та нар бусдын итгэл үнэмшлийг хүндэтгэдэг үү?

Шашин шүтлэгээс нь үл хамааран «бүх хүнийг хүндэл» гэсэн Библийн зөвлөгөөг бид дагадаг (1 Петр 2:17). Жишээлбэл, зарим улсад олон зуун мянган Еховагийн Гэрчүүд байдаг. Бусад шашны үйл ажиллагааг хориглох юм уу, таслан зогсоох гэж улс төрчид, хууль тогтоогчдыг турхирдаггүй. Бид өөрсдийнхөө итгэл үнэмшил, ёс суртахууны хэм хэмжээг олон нийтээр дагаж мөрдүүлэх хууль тогтоол гаргахыг шаардсан кампанит ажил өрнүүлдэггүй. Харин бусдад хүлээцтэй ханддаг. Хүмүүс ч бас бидэнд тийн хандаасай гэж хүсдэг (Матай 7:12).