Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

120-р дуу—Дуулгавартай байж, ивээл хүртье

Дуу дуулж Еховагийн найз болъё. Еховад дуулгавартай байж, ивээл хүртэх тухай дууг Сувд Эрхэм хоёртой хамт дуулъя.