Хүмүүс бидэнтэй муухай харьцсан ч тэвчээртэй, шантрахгүй байхад юу тус болох вэ?