Skip to content

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

ВИДЕО ХИЧЭЭЛҮҮД

Библитэй холбоотой видео—Үндсэн сургаал

Эдгээр нь «Бурхнаас ирсэн сайн мэдээ» товхимлын видео хичээлүүд юм. Чухал асуултуудын Библид үндэслэсэн хариу бий.

 

Бурхнаас ирсэн сайн мэдээ

Бурхнаас ирсэн сайн мэдээ гэж юу вэ? Үүнд итгэхийн учир юу вэ? Энэ товхимлоос Библитэй холбоотой асуултын хариуг мэдэх боломжтой.

Бурхан нэртэй юү?

Бурхан Төгс хүчит, Бүтээгч, Эзэн гээд олон цолтой. Гэхдээ Бурхны оноосон нэрийг Библид 7 000 удаа бичсэн.

Библийг хэн зохиосон бэ?

Хүн бичсэн юм бол Бурхны Үг гэж хэлэх нь зөв үү? Библид хэний санааг бичсэн бэ?

Библид итгэж болохын учир юу вэ?

Библийг үнэхээр Бурхан бичүүлсэн юм бол бусад номтой харьцуулахын аргагүй байх ёстой.

Есүс яагаад нас барсан бэ?

Есүсийн нас барсан нь чухал ач холбогдолтой гэж Библид байдаг. Есүс яагаад нас барсан бэ?

Бурхан дэлхийг ямар зорилгоор бүтээсэн бэ?

Манай дэлхий гайхамшигтай сайхан бүхнээр дүүрэн. Дэлхийг нарнаас яг тохирсон зайнд байрлуулсан. Бас тохиромжтой хурдтай эргэдэг. Бурхан дэлхийг яагаад ийм сайхан бүтээсэн бэ?

Хүн үхээд яадаг вэ?

Лазар амилсан шиг олон хүн амилах цаг ирнэ гэсэн амлалт Библид байдаг.

Бурхны Хаанчлал гэж юу вэ?

Бурхны Хаанчлалын тухай Есүс хамгийн их ярьж дэлгэрүүлдэг байсан. Үе үеийн дагалдагчид нь Бурхны Хаанчлал ирэх болтугай гэж залбирдаг.