Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ВИДЕО ХИЧЭЭЛҮҮД

Библийн номнуудтай танилцъя

Эдгээр богино хэмжээний видеог үзэж Библийн номнуудын агуулгатай танилцаарай. Библийг бие даан үр бүтээлтэй уншиж судлахад тань эдгээр видео тусална.

«Езра» номтой танилцъя

Ехова ард түмнээ Вавилоноос чөлөөлж, Иерусалимд цэвэр шүтлэг сэргээнэ гэсэн амлалтаа биелүүлсэн.

«Нехемиа» номтой танилцъя

Цэвэр шүтлэгийг дэмждэг өнөөгийн хүмүүст Нехемиа ном сургамжтай.

«Естер» номтой танилцъя

Ехова ард түмнээ сорилт бэрхшээлээс гаргах чадалтай нь Естерийн үед болсон үйл явдлаас харагддаг. Мөн энэ явдал бидний итгэлийг бэхжүүлдэг.

«Иов» номтой танилцъя

Еховаг хайрладаг хүн болгон сорилтод ордог. Хүн үнэнч байж, Еховагийн хэмжээгүй эрх мэдлийг дэмжиж чадна гэдэг нь Иов номоос харагддаг.

«Дуулал» номтой танилцъя

Дуулал ном Еховагийн хэмжээгүй эрх мэдлийг дэмждэг. Бас Бурхныг хайрладаг хүмүүст тусалж дэмжин тайвшруулдаг. Хаанчлалын тусламжтайгаар дэлхий хэрхэн диваажин болохыг Дуулал ном хэлж өгдөг.

«Сургаалт үгс» номтой танилцъя

Ажил хэрэг, гэр бүл гээд өдөр тутмын амьдралд хамаатай Бурхнаас ирсэн удирдлага заавар аваарай.

«Номлогчийн үгс» номтой танилцъя

Соломон хаан амьдралд юу юу чухал болохыг онцолсон. Мөн Бурхны мэргэн ухааныг дагавал ямар ач тустайг хэлсэн байдаг.

«Соломоны дуун» номтой танилцъя

Хоньчин залууг гэсэн Шуламмит охины чин үнэнч хайрыг «Еховагийн дөл» гэсэн. Яагаад тэр вэ?

«Исаиа» номтой танилцъя

Исаиа номын зөгнөл баараггүй биелдэг. Ехова амласнаа биелүүлдэг, авралын Бурхан гэдэгт итгэх итгэлийг тань энэ ном бэхжүүлнэ.

«Иеремиа» номтой танилцъя

Иеремиа хүнд хэцүү үед ч даалгавраа үнэнчээр биелүүлж байсан. Тэрээр орчин үеийн, Христийн дагалдагчдад ямар сайхан жишээ үлдээснийг бодоорой.

«Гашуудал» номтой танилцъя

Энэхүү номд зөнч Иеремиа Иерусалим хот сүйрсэнд харамсан гашуудаж байгаагаа илэрхийлдэг. Бас чин сэтгэлээсээ гэмшвэл Бурхан уучилдгийг эндээс мэдэж болно.

«Езекиел» номтой танилцъя

Езекиел амаргүй даалгавар авсан ч даруу байж, зоригтой биелүүлсэн. Түүний үлдээсэн жишээ өнөөгийн бидэнд их үнэ цэнтэй.

«Даниел» номтой танилцъя

Вавилоноос эхлээд төгсгөлийн цаг үе хүртэлх дэлхийн эзэнт гүрнүүд мандан бадарч, унах тухай, эцэст нь Бурхны Хаант төр захирах тухай өгүүлдэг «Даниел» номны товч тойм.

«Хосеа» номтой танилцъя

Хосеагийн зөгнөлд чухал сургамж бий. Уг номноос Ехова гэмшсэн нүгэлтнийг уучилдгийг, өөрийг нь яаж шүтээсэй гэж хүсдэгийг мэдэж болно.

«Иоел» номтой танилцъя

Иоел «Еховагийн өдөр» ойртон байгааг зөгнөж, эсэн мэнд давахын тулд яах ёстойг хэлж өгсөн. Өнөөгийн бидэнд юу хойшлуулшгүй чухал болохыг энэ зөгнөл заадаг.

«Матай» номтой танилцъя

Библид байдаг Евангелийн дөрвөн номны эхнийхтэй танилцаарай.

«Лук» номтой танилцъя

Сайн мэдээний «Лук» номонд ямар чухал мэдээлэл байдаг вэ?

ИЛҮҮ ИХИЙГ МЭДЭХИЙГ ХҮСВЭЛ:

НОМ, ТОВХИМОЛ

Библи юун тухай өгүүлдэг вэ?

Библид гол нь юун тухай өгүүлдэг вэ?