Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Onotoʼona Lana Mae Lana Tha Jesus

Mili aluṉaʼi oe ura oki ofu bi kamiliʼa ura onotoʼona lana mae lana tha Jesus. Lae ana ofu la ne karaṉi oe.