Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Ofu La Figuteʹe Kristin Jehovah’s Witness Ki

Fasia oko thaitoʹomana ofu la kamiliʹa ki. Rofe uria kula ni ofu la ne too karaṉi oe.

Lio Ura Si Kula Ne Karan̠i Oe

Si Taa Ki Boʼo Na Kai Tatha I La Ofu La Kamiliʼa Ki?

I la uiki ni sui bana Jehovah’s Witness Ki keki ofu roo si maṉa ura faʼabaita la. (Hebrew 10:24, 25) Ofu la eki e laʼa ura ni tei bana kai fula ania. I la ofu la eki miki toʼoa Baebol bia taa na miki ilifenia fasia mika abula sulia do na ṉa Baebol e toʼodaki i la marukia kamiliʼa.

Karaṉia ofu la eki sui boʼo waidoʼorana ki kera too ana si tatha la ura uʼunu ofu la fafia uʼunua ki. Si abula la eri e ʼuria wela na kera lae ana laniṉi. Ofu la eki miki thafalia bia mika faʼadaṉaa laʼu boʼo ana fa ṉuu bia foʼa la.

Doʼanita osi Jehovah’s Witness mena, e laʼa bana ura oki fula ana ofu la eki. Misi gania boʼo ta ofaring mado usi lana si kula ni ono la.