Roṉoa tei recording ki ana teʼemaʼi lana Baebol na teʼe wane kai talaia uʼunu eri bia oki roṉoa teisi liṉeʼe do ki ne adea uʼunu eri ka uria u boʼo uʼunua mamana eri.