Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Tei Na Kera Abula Sulia Thathami La Tha Jehovah i Taraʼena?

 LESINA 24

Malefo Ne Adomia Raa Kamiliʼa Ki e Lae Mai Fasi Fei?

Malefo Ne Adomia Raa Kamiliʼa Ki e Lae Mai Fasi Fei?

Nepal

Togo

Britain

I la fa ṉali ki sui bana, organization kamiliʼa e thauṉania bia ka falea talaṉeʼe moleʼe Baebol bia buka oro ki ne aʼi kesi kwalia boʼo. Mili thauṉania Kingdom Hall ki bia branch ofis ki ma mika betasulia biu eki. Mika adomia toʼoni bethelite ki, pioneer ki, bia missionary ki, ma mika kwaiadomi laʼu boʼo asi maṉa na afetaʼia ki e toʼo. Mado oko too ana soetoʼona la, ‘Malefo i fei na kera adomia ana raa eki?’

E aʼi misi takwe buira imole ki ura fale lana taeri, ofariṉi, bia ofu malefo la. Doanita si do oro ne adomia raa eri ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa liu lana ka baita mena, e aʼi misi gania boʼo tesi malefo ura kwaiadomi la fasi tesi kula. Teʼe Wastaoa magasin na kera kedaa talua talaṉeʼe fa ṉali ne sui naʼa, e uʼunu sulia mili bosuli ana tha Jehovah ura adomi lana raa kamiliʼa, adelana boʼo misi “gania boʼo ta imole ura ta kwaiadomia.” Ma misi ililia u boʼo si do eri!—Matthew 10:8.

Kwaiadomia na imole ki kera kwaialami ura fale lana ne adomia raa kamiliʼa ki. Imole oro na kera manatabaita ana raa na mili ilia ura toʼo lana Baebol, na kera falea kwaiadomia ura adomi lana raa eri. Witness ki i talaʼada, kera seʼethathala asia naʼa ura fale lana si maṉa kera ki, sukwaia kera ki, si malefo, bia teisi do ni arutoʼona lana ura ili lana thathami la tha God i la fanua nei iano rerebaʼa. (1 Chronicles 29:9) Masa ta imole ka thathami falea tesi kwaiadomia, i la Kingdom Hall, bia asi maṉa ana ofu la baita kamiliʼa ki, contribution box ki e too ura alu lana si kwaiadomia iei. Baita lana si maṉa, imole ki na e aʼi kesi rikiʼi do na kera falea si malefo ura kwaiadomi la. Kera ʼuria gwa ʼoru ba natha Jesus e uʼunu leʼa suli nia. Doʼanita ka aʼi si rikiʼi do mena, ni nia e falea si kwaiadomia ne lae mai fasia ruruʼuna. (Luke 21:1-4) Si abula la eri e fatania, imole i talaʼana naʼa na kai alua tesi malefo ura kwaiadomi la “malaʼana ne oltoʼona sui naʼa i ruruʼuna.”—1 Corinth 16:2; 2 Corinth 9:7.

Tei imole ki na kera thathamia ura keki ‘farebaita ana tha Jehovah kera falea si do leʼa ki na kera too ania i fana ura adomi lana raa ura ṉata la sulia Inotoa. Mili faʼamamanea tha Jehovah na kai baʼe i ruruʼuna imole ki ura adomi lana raa eri fasia ka fula fafia thathami la tha God.—Proverbs 3:9.

  • Ṉa taa ne adea organization kamiliʼa ka eʼeta fasia toʼodoa ki?

  • Organization kamiliʼa e arutoʼona ʼufita ana kwaiadomia ne fulatoʼona?