മഹാപുരോഹിതൻ അതിവി​ശു​ദ്ധ​ത്തിൽ പ്രവേ​ശി​ക്കു​ന്നു

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 

ദൈവ​വ​ച​ന​ത്തി​ലെ നിധികൾ

ബഹുജനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത്‌

ക്രിസ്‌ത്യാ​നി​ക​ളാ​യി ജീവി​ക്കാം

അറിയാതെപോലും നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത്‌

ദൈവ​വ​ച​ന​ത്തി​ലെ നിധികൾ

യഹോവയ്‌ക്കുള്ള സംഭാവന