വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

സംഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നുള്ള ചില മാതൃ​കകൾ

സംഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നുള്ള ചില മാതൃ​കകൾ

●○○ ആദ്യസ​ന്ദർശ​നം

ചോദ്യം: മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്‌?

തിരുവെഴുത്ത്‌: ഉൽ 1:28

മടങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ: മനുഷ്യ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ദൈവം നടപ്പാക്കുമെന്നു നമുക്ക്‌ എങ്ങനെ അറിയാം?

○●○ ആദ്യത്തെ മടക്കസ​ന്ദർശ​നം

ചോദ്യം: മനുഷ്യ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ദൈവം നടപ്പാ​ക്കു​മെന്നു നമുക്ക്‌ എങ്ങനെ അറിയാം?

തിരുവെഴുത്ത്‌: യശ 55:11

മടങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ: ദൈവം തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറ​വേ​റ്റു​മ്പോൾ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും?

○○● രണ്ടാമത്തെ മടക്കസ​ന്ദർശ​നം

ചോദ്യം: ദൈവം തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറ​വേ​റ്റു​മ്പോൾ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും?

തിരുവെഴുത്ത്‌: സങ്ക 37:10, 11

മടങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ: ദൈവ​ത്തി​ന്റെ വാഗ്‌ദാ​ന​ങ്ങ​ളിൽനിന്ന്‌ പ്രയോ​ജനം കിട്ടണ​മെ​ങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം?

സ്‌മാരക ക്ഷണക്കത്തി​ന്റെ പ്രചാ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി (മാർച്ച്‌ 14–ഏപ്രിൽ 7):

“ലക്ഷക്കണ​ക്കിന്‌ ആളുകൾ പങ്കെടു​ക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പരിപാ​ടി​ക്കു നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാ​നാ​ണു ഞങ്ങൾ വന്നത്‌. യേശു​വി​ന്റെ മരണത്തി​ന്റെ ഓർമ ആചരി​ക്കുന്ന പരിപാ​ടി​യാണ്‌ അത്‌.” വ്യക്തിക്കു ക്ഷണക്കത്ത്‌ കൊടു​ക്കുക. “ഇവിടെ അടുത്ത്‌ ഈ ആചരണം നടക്കുന്ന സ്ഥലവും സമയവും ഇതിൽ കൊടു​ത്തി​ട്ടുണ്ട്‌. അതിനു മുമ്പത്തെ വാരാ​ന്ത​ത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രസം​ഗ​ത്തി​നും ഞങ്ങൾ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കു​ന്നു.”

താത്‌പര്യം കാണി​ച്ചി​ടത്ത്‌ മടങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലു​മ്പോൾ: യേശു മരിച്ചത്‌ എന്തിനാണ്‌?