വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ലോകം

വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ലോകം

ഡൗൺലോഡ്‌:

 1. 1. ഒരു നിമിഷം കാണ്മിൻ ആ ദൃശ്യം

  എത്ര ചേതോ​ഹരം ആ കാഴ്‌ചകൾ

  ചിരി തൂകും പൈതങ്ങൾ

  കദനങ്ങൾ പോയ്‌മറഞ്ഞ ലോകം

  സുന്ദരമീ ഭൂമി​യിൽ എങ്ങും

  വസിച്ചീ​ടു​ന്നി​താ മനുഷ്യ​രൊ​ന്നായ്‌

  ചന്ദ്രനുള്ള കാല​ത്തോ​ളം

  ദൈവ​ത്തിൻ ആർദ്ര സ്‌നേഹ ദയ നമ്മൾ

  ആസ്വദി​ക്കും നാം

  യേശു​വിൻ രാജ്യ​ത്തി​ലായ്‌

  ആ പുതു ലോകത്തിൽ.

  (കോറസ്‌)

  പ്രത്യാശ തീ ജ്വാല​യായ്‌

  പ്രത്യാ​ശ​യെ​ങ്ങും നങ്കൂര​മായ്‌

  പ്രത്യാ​ശ​യോ നമ്മിൽ ജ്വലി​ക്കു​ന്നു

  സ്വയം നാം കാണു​മ്പോൾ

  ആ പുതു ലോകത്തിൽ.

 2. 2. ഒരു നിമിഷം കാണ്മിൻ ആ ദൃശ്യം

  ആ മലയോ​ര​ത്തായ്‌ ആറ്റരി​കി​ലായ്‌ ഇതാ

  ഒരു ഭവനം സുന്ദരം

  അതിൻ വാതിൽ കടന്നു വന്നിതാ

  നിന്റെ പ്രിയ​രിൽ ഒരാൾ

  പുണരാൻ നീട്ടിയ കൈക​ളോ​ടെ

  തുളു​മ്പും മിഴി​ക​ളാൽ

  എത്ര നമ്മൾ കാത്തി​രു​ന്നൊ​ന്നു കാണാൻ

  ദൈവ​ത്തിൻ സ്‌നേഹം

  മരണം നീക്കീ​ടും

  ആ പുതു ലോകത്തിൽ.

  (കോറസ്‌)

  പ്രത്യാശ തീ ജ്വാല​യായ്‌

  പ്രത്യാ​ശ​യെ​ങ്ങും നങ്കൂര​മായ്‌

  പ്രത്യാ​ശ​യോ നമ്മിൽ ജ്വലി​ക്കു​ന്നു

  സ്വയം നാം കാണു​മ്പോൾ

  ആ പുതു ലോകത്തിൽ.

  (ബ്രിഡ്‌ജ്‌)

  ദിവ്യ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ ദിവ്യ വാഗ്‌ദാ​നങ്ങൾ

  നിറവേറിടും നിശ്ചയം താൻ.

  സകല ജീവജാലങ്ങളും സകല ജീവജാ​ല​ങ്ങ​ളും

  ഉല്ലസി​ച്ചി​ടും മോദ​മോ​ടീ ഭൂമി​യിൽ.

  (കോറസ്‌)

  പ്രത്യാശ തീജ്വാ​ല​യായ്‌

  പ്രത്യാ​ശ​യെ​ങ്ങും നങ്കൂര​മായ്‌

  പ്രത്യാ​ശ​യോ നമ്മിൽ ജ്വലി​ക്കു​ന്നു

  സ്വയം നാം കാണു​മ്പോൾ

  ആ പുതു ലോകത്തിൽ പുതു ലോക​ത്തിൽ

  ആ പുതു ലോകത്തിൽ പുതു ലോക​ത്തിൽ

  ആ പുതു ലോകത്തിൽ പുതു ലോക​ത്തിൽ

  ആ പുതു ലോകത്തിൽ പുതു ലോക​ത്തിൽ.