വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ?

പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ?

പ്രപഞ്ചം വിശാ​ല​വും അത്ഭുത​ക​ര​വും ആണ്‌. ഇതി​ന്റെ​യെ​ല്ലാം തുടക്കം എങ്ങനെ​യാ​യി​രു​ന്നു? പ്രപഞ്ച​ത്തി​ന്റെ തുടക്ക​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ബൈബിൾ പറയു​ന്നതു വിശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​കു​മോ?