വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

എന്താണ്‌ ദൈവ​രാ​ജ്യം?

എന്താണ്‌ ദൈവ​രാ​ജ്യം?

മറ്റേ​തൊ​രു വിഷയ​ത്തെ​ക്കാ​ളും അധികം യേശു പഠിപ്പി​ച്ചത്‌ ദൈവ​രാ​ജ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാണ്‌. എന്താണ്‌ ദൈവ​രാ​ജ്യം, അതിലൂ​ടെ നിങ്ങൾക്ക്‌ എന്തെല്ലാം അനു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങൾ ലഭിക്കും?