വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യേശു മരിച്ചത്‌ എന്തിനാണ്‌?

യേശു മരിച്ചത്‌ എന്തിനാണ്‌?

യേശു​വി​ന്റെ മരണത്തിന്‌ വലിയ പ്രാധാ​ന്യ​മാണ്‌ ബൈബിൾ നൽകു​ന്നത്‌. യേശു​വി​ന്റെ മരണത്തിന്‌ എന്തെങ്കി​ലും ഉദ്ദേശ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ?