വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

എന്താണ്‌ യഥാർഥ​സ്‌നേ​ഹം?

എന്താണ്‌ യഥാർഥ​സ്‌നേ​ഹം?

കൂട്ടു​കാ​രാ​യ ലിസയും മേഘയും അവരുടെ ജീവി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ ഇവരിൽ ആര്‌ കണ്ടെത്തി​യ​താണ്‌ യഥാർഥ​സ്‌നേ​ഹം?