വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യൂദ

അധ്യായങ്ങള്‍

1

ഉള്ളടക്കം

  • ആശംസകൾ (1, 2)

  • വ്യാ​ജോ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്കൾക്കു ന്യായ​വി​ധി ഉറപ്പ് (3-16)

    • മീഖാ​യേ​ലും പിശാ​ചും തമ്മിലുള്ള വാദം (9)

    • ഹാനോ​ക്കി​ന്‍റെ പ്രവചനം (14, 15)

  • എന്നും ദൈവ​സ്‌നേ​ഹ​ത്തിൽ നിലനിൽക്കുക (17-23)

  • ദൈവ​ത്തി​നു മഹത്ത്വം കൊടു​ക്കു​ന്നു (24, 25)