സങ്കീർത്ത​നം 119:1-176

א (ആലേഫ്‌) 119  യഹോ​വ​യു​ടെ നിയമം അനുഷ്‌ഠി​ക്കു​ന്നവർ,+കുറ്റമറ്റവരായി* നടക്കു​ന്നവർ, സന്തുഷ്ടർ.   ദൈവത്തിന്റെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ അനുസ​രി​ക്കു​ന്നവർ,+മുഴുഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ തേടു​ന്നവർ, സന്തുഷ്ടർ.+   അവർ അനീതി കാണി​ക്കു​ന്നില്ല,ദൈവത്തിന്റെ വഴിക​ളിൽ നടക്കുന്നു.+   അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ ശ്രദ്ധ​യോ​ടെ പാലി​ക്കാൻഅങ്ങ്‌ കല്‌പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.+   അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസ​രി​ക്കു​ന്ന​തിൽനിന്ന്‌ഞാൻ അണുവിട മാറാ​തി​രു​ന്നെ​ങ്കിൽ!+   എങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചെ​ല്ലാം ചിന്തി​ക്കു​മ്പോൾഎനിക്കു നാണ​ക്കേടു തോന്നി​ല്ല​ല്ലോ.+   അങ്ങയുടെ നീതി​യുള്ള വിധികൾ പഠിക്കു​മ്പോൾഞാൻ ശുദ്ധഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ടെ അങ്ങയെ സ്‌തു​തി​ക്കും.   അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ ഞാൻ അനുസ​രി​ക്കും. ഒരിക്കലും എന്നെ പാടേ ഉപേക്ഷി​ക്ക​രു​തേ. ב (ബേത്ത്‌)   ഒരു യുവാ​വിന്‌ എങ്ങനെ തന്റെ വഴികൾ കറ പുരളാ​തെ സൂക്ഷി​ക്കാം? തിരുവചനമനുസരിച്ച്‌ സ്വയം സൂക്ഷി​ച്ചു​കൊണ്ട്‌.+  10  ഞാൻ മുഴു​ഹൃ​ദയാ അങ്ങയെ തിരയു​ന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കല്‌പ​നകൾ വിട്ടു​മാ​റാൻ സമ്മതി​ക്ക​രു​തേ.+  11  അങ്ങയോടു പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്‌+ഞാൻ തിരു​വ​ചനം നിധി​പോ​ലെ ഹൃദയ​ത്തിൽ സൂക്ഷി​ക്കു​ന്നു.+  12  യഹോവേ, അങ്ങ്‌ വാഴ്‌ത്ത​പ്പെ​ടട്ടെ;അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കേ​ണമേ.  13  അങ്ങ്‌ പ്രസ്‌താ​വിച്ച വിധി​ക​ളെ​ല്ലാംഎന്റെ അധരങ്ങ​ളാൽ ഞാൻ വർണി​ക്കു​ന്നു.  14  മറ്റെല്ലാ അമൂല്യവസ്‌തുക്കളെക്കാളും+അങ്ങയുടെ ഓർമിപ്പിക്കലുകളാണ്‌+ എന്റെ ആനന്ദം.  15  അങ്ങയുടെ ആജ്ഞക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ഞാൻ മനസ്സി​രു​ത്തി ചിന്തി​ക്കും;*+അങ്ങയുടെ വഴികളിൽനിന്ന്‌+ ദൃഷ്ടി മാറ്റില്ല.  16  അങ്ങയുടെ നിയമങ്ങൾ എനിക്ക്‌ ഏറെ പ്രിയ​പ്പെ​ട്ടത്‌. അങ്ങയുടെ വചനം ഞാൻ മറക്കില്ല.+ ג (ഗീമെൽ)  17  ജീവനോടിരുന്ന്‌ തിരു​വ​ചനം അനുസരിക്കാനാകേണ്ടതിന്‌+അങ്ങയുടെ ഈ ദാസ​നോ​ടു ദയയോ​ടെ ഇടപെ​ടേ​ണമേ.  18  അങ്ങയുടെ നിയമ​ത്തി​ലെ അത്ഭുത​കാ​ര്യ​ങ്ങൾവ്യക്തമായി കാണേ​ണ്ട​തിന്‌ എന്റെ കണ്ണു തുറ​ക്കേ​ണമേ.  19  ഇവിടെ ഞാൻ വെറു​മൊ​രു അന്യനാ​ട്ടു​കാ​രൻ.+ അങ്ങയുടെ കല്‌പ​നകൾ എന്നിൽനി​ന്ന്‌ മറയ്‌ക്ക​രു​തേ.  20  അങ്ങയുടെ വിധി​കൾക്കാ​യി വാഞ്‌ഛിച്ച്‌ഞാൻ സദാ തളർന്നി​രി​ക്കു​ന്നു.  21  അങ്ങയുടെ കല്‌പ​നകൾ വിട്ടു​മാ​റു​ന്നശപിക്കപ്പെട്ട ധാർഷ്ട്യ​ക്കാ​രെ അങ്ങ്‌ ശകാരി​ക്കു​ന്നു.+  22  നിന്ദയും അവജ്ഞയും എന്നിൽനി​ന്ന്‌ നീക്കേ​ണമേ;*ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ അനുസ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ല്ലോ.  23  പ്രഭുക്കന്മാർ വട്ടംകൂ​ടി​യി​രുന്ന്‌ എനിക്ക്‌ എതിരെ സംസാ​രി​ക്കു​മ്പോൾപ്പോ​ലുംഅങ്ങയുടെ ഈ ദാസൻ അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ധ്യാനി​ക്കു​ന്നു.*  24  അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ എനിക്കു പ്രിയ​ങ്കരം;+അവ എന്റെ ഉപദേ​ശ​ക​രാണ്‌.+ ד (ദാലെത്ത്‌)  25  ഞാൻ പൊടി​യിൽ കമിഴ്‌ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്നു.+ അങ്ങ്‌ വാക്കു തന്നതു​പോ​ലെ എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാക്കേ​ണമേ.+  26  എന്റെ വഴിക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചെ​ല്ലാം അങ്ങയോ​ടു വിവരി​ച്ച​പ്പോൾ അങ്ങ്‌ എനിക്ക്‌ ഉത്തര​മേകി;അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കേ​ണമേ.+  27  എനിക്ക്‌ അങ്ങയുടെ അത്ഭുത​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ധ്യാനിക്കാൻ* കഴി​യേ​ണ്ട​തിന്‌അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകളു​ടെ അർഥം* എന്നെ ഗ്രഹി​പ്പി​ക്കേ​ണമേ.+  28  സങ്കടം ഏറിയി​ട്ട്‌ എനിക്ക്‌ ഉറക്കമി​ല്ലാ​താ​യി. അങ്ങയുടെ വാക്കു​പോ​ലെ എനിക്കു കരു​ത്തേ​കേ​ണമേ.  29  വഞ്ചനയുടെ വഴികൾ എന്നിൽനി​ന്ന്‌ നീക്കേ​ണമേ;+അങ്ങയുടെ നിയമം തന്ന്‌ എന്നോടു പ്രീതി കാട്ടേ​ണമേ.  30  വിശ്വസ്‌തതയുടെ മാർഗം ഞാൻ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.+ അങ്ങയുടെ വിധികൾ ശരിയാ​ണെന്നു ഞാൻ മനസ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു.  31  അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​ക​ളോ​ടു ഞാൻ പറ്റിനിൽക്കു​ന്നു.+ യഹോവേ, ഞാൻ നിരാശനാകാൻ* സമ്മതി​ക്ക​രു​തേ.+  32  ഞാൻ ഉത്സാഹ​ത്തോ​ടെ അങ്ങയുടെ കല്‌പ​നകൾ പിൻപ​റ്റും.*അങ്ങ്‌ എന്റെ ഹൃദയ​ത്തിൽ അവയ്‌ക്കാ​യി ഇടമൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ല്ലോ.* ה (ഹേ)  33  യഹോവേ, അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങളു​ടെ വഴി എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കേ​ണമേ;+അവസാനത്തോളം ഞാൻ ആ വഴി വിട്ടു​മാ​റില്ല.+  34  എനിക്കു ഗ്രഹണ​ശക്തി തരേണമേ;അങ്ങനെ, എനിക്ക്‌ അങ്ങയുടെ നിയമം അനുസ​രി​ക്കാ​നാ​കട്ടെ,മുഴുഹൃദയാ അതു പാലി​ക്കാൻ കഴിയട്ടെ.  35  അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​ക​ളു​ടെ വഴിയേ എന്നെ നയി​ക്കേ​ണമേ;+അത്‌ എന്നെ വളരെ സന്തോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.  36  സ്വാർഥനേട്ടങ്ങളിലേക്കല്ല,*അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​ക​ളി​ലേക്ക്‌, എന്റെ ഹൃദയം ചായി​ക്കേ​ണമേ.+  37  ഒരു ഗുണവു​മി​ല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാ​തി​രി​ക്കാൻഎന്റെ നോട്ടം തിരി​ച്ചു​വി​ടേ​ണമേ;+അങ്ങയുടെ വഴിയിൽ എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാക്കേ​ണമേ.  38  അങ്ങയോടു ഭയഭക്തി തോ​ന്നേ​ണ്ട​തിന്‌അങ്ങയുടെ ഈ ദാസ​നോ​ടു വാക്കു പാലി​ക്കേ​ണമേ.*  39  ഞാൻ ഭയക്കുന്ന മാന​ക്കേട്‌ ഇല്ലാതാ​ക്കേ​ണമേ;അങ്ങയുടെ വിധികൾ നല്ലതല്ലോ.+  40  അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾക്കാ​യി ഞാൻ എത്ര കൊതി​ക്കു​ന്നു! അങ്ങയുടെ നീതി​യാൽ എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാക്കേ​ണമേ. ו (വൗ)  41  യഹോവേ, അങ്ങയുടെ അചഞ്ചല​സ്‌നേഹം,+അങ്ങ്‌ വാക്കു തന്ന രക്ഷ, ഞാൻ അനുഭ​വി​ച്ച​റി​യട്ടെ;+  42  അപ്പോൾ, എന്നെ നിന്ദി​ക്കു​ന്ന​വനു ഞാൻ മറുപടി കൊടു​ക്കും;ഞാൻ അങ്ങയുടെ വാക്കിൽ വിശ്വാ​സ​മർപ്പി​ക്കു​ന്ന​ല്ലോ.  43  എന്റെ വായിൽനി​ന്ന്‌ സത്യവ​ചനം ഒരിക്ക​ലും നീക്കി​ക്ക​ള​യ​രു​തേ;അങ്ങയുടെ വിധി​ക​ളി​ലാ​ണ​ല്ലോ ഞാൻ പ്രത്യാശ വെച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.  44  ഞാൻ എപ്പോ​ഴും, എന്നു​മെ​ന്നേ​ക്കും,അങ്ങയുടെ നിയമം പാലി​ക്കും.+  45  ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ തേടു​ന്ന​ല്ലോ;അതിനാൽ ഞാൻ നടക്കു​ന്നതു സുരക്ഷി​ത​സ്ഥ​ല​ത്തു​കൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും.*+  46  ഞാൻ രാജാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ മുന്നിൽ അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ സംസാ​രി​ക്കും;എനിക്കു നാണ​ക്കേടു തോന്നില്ല.+  47  അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​കളെ ഞാൻ പ്രിയ​പ്പെ​ടു​ന്നു;അതെ, അവയെ ഞാൻ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു.+  48  ഞാൻ പ്രിയ​പ്പെ​ടുന്ന ആ കല്‌പ​ന​ക​ളെ​പ്രതി ഞാൻ കൈ ഉയർത്തും;+അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ഞാൻ ധ്യാനി​ക്കും.*+ ז (സയിൻ)  49  ഈ ദാസ​നോ​ടുള്ള അങ്ങയുടെ വാക്ക്‌* ഓർക്കേ​ണമേ;അതിലൂടെയല്ലോ അങ്ങ്‌ എനിക്കു പ്രത്യാശ പകരു​ന്നത്‌.  50  കഷ്ടതയിൽ എനിക്കുള്ള ആശ്വാസം ഇതാണ്‌;+അങ്ങയുടെ വചനമാ​ണ​ല്ലോ എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാത്തത്‌.  51  ധിക്കാരികൾ എന്നെ രൂക്ഷമാ​യി അധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്നു;എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിയമ​ത്തിൽനിന്ന്‌ വ്യതി​ച​ലി​ക്കു​ന്നില്ല.+  52  യഹോവേ, പണ്ടുമു​ത​ലുള്ള അങ്ങയുടെ വിധികൾ ഞാൻ ഓർക്കു​ന്നു;+അവ എനിക്ക്‌ ആശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്നു.+  53  ദുഷ്ടന്മാർ അങ്ങയുടെ നിയമം ഉപേക്ഷി​ക്കു​ന്നതു കാണുമ്പോൾ+ഞാൻ കോപ​ത്താൽ ജ്വലി​ക്കു​ന്നു.  54  ഞാൻ എവിടെ താമസിച്ചാലും*അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ എന്റെ പാട്ടു​ക​ളാണ്‌.  55  അങ്ങയുടെ നിയമം അനുസ​രി​ക്കു​ന്ന​തിൽ വീഴ്‌ച വരുത്താ​തി​രി​ക്കാൻയഹോവേ, രാത്രി​യിൽ ഞാൻ തിരു​നാ​മം ഓർക്കു​ന്നു.+  56  ഇത്‌ എന്റെ ശീലമാ​ണ്‌;ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ പാലി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ല്ലോ. ח (ഹേത്ത്‌)  57  യഹോവ എന്റെ ഓഹരി;+അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസ​രി​ക്കു​മെന്നു ഞാൻ വാക്കു തന്നതാണ്‌.+  58  മുഴുഹൃദയാ ഞാൻ അങ്ങയോ​ട്‌ അപേക്ഷി​ക്കു​ന്നു;*+അങ്ങയുടെ വാഗ്‌ദാ​ന​ത്തി​നു ചേർച്ച​യിൽ എന്നോടു പ്രീതി കാണി​ക്കേ​ണമേ.+  59  എന്റെ കാലടി​കൾ വീണ്ടും അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​ക​ളി​ലേക്കു തിരി​ക്കേ​ണ്ട​തിന്‌ഞാൻ എന്റെ വഴികൾ പരി​ശോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.+  60  അങ്ങയുടെ കല്‌പ​നകൾ അനുസ​രി​ക്കാൻ എനിക്കു വലിയ ഉത്സാഹ​മാണ്‌;ഞാൻ അത്‌ ഒട്ടും വെച്ചു​താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നില്ല.+  61  ദുഷ്ടന്റെ കയറുകൾ എന്നെ ചുറ്റി​വ​രി​യു​ന്നു;എങ്കിലും അങ്ങയുടെ നിയമം ഞാൻ മറക്കു​ന്നില്ല.+  62  അങ്ങയുടെ നീതി​യുള്ള വിധി​കൾക്കാ​യി നന്ദി​യേ​കാൻപാതിരാനേരത്ത്‌ ഞാൻ എഴു​ന്നേൽക്കു​ന്നു.+  63  അങ്ങയെ ഭയപ്പെ​ടുന്ന ഏവർക്കുംഅങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ പാലി​ക്കു​ന്ന​വർക്കും ഞാൻ സ്‌നേ​ഹി​തൻ.+  64  യഹോവേ, അങ്ങയുടെ അചഞ്ചല​സ്‌നേഹം ഭൂമി​യി​ലെ​ങ്ങും നിറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു;+അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കേ​ണമേ. ט (തേത്ത്‌)  65  യഹോവേ, അങ്ങയുടെ വാക്കു​പോ​ലെഅങ്ങ്‌ ഈ ദാസ​നോ​ടു നന്നായി ഇടപെ​ട്ട​ല്ലോ.  66  അറിവും ബോധ​വും ഉള്ളവനാ​കാൻ എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കേ​ണമേ;+ഞാൻ അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​ക​ളിൽ ആശ്രയി​ക്കു​ന്ന​വ​ന​ല്ലോ.  67  കഷ്ടത അനുഭ​വി​ക്കും​മുമ്പ്‌ ഞാൻ വഴി​തെ​റ്റി​പ്പോ​കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു;*ഇപ്പോഴോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മൊഴി​കൾ പാലി​ക്കു​ന്നു.+  68  അങ്ങ്‌ നല്ലവൻ;+ അങ്ങയുടെ പ്രവൃ​ത്തി​ക​ളും നല്ലത്‌. അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കേ​ണമേ.+  69  ധാർഷ്ട്യമുള്ളവർ എന്നെ നുണകൾകൊ​ണ്ട്‌ പൊതി​യു​ന്നു;എന്നാൽ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ മുഴു​ഹൃ​ദയാ പാലി​ക്കു​ന്നു.  70  അവരുടെ ഹൃദയം മരവി​ച്ചത്‌;*+ഞാനോ അങ്ങയുടെ നിയമം പ്രിയ​പ്പെ​ടു​ന്നു.+  71  ഞാൻ കഷ്ടത അനുഭ​വി​ച്ചതു നന്നായി;+എനിക്ക്‌ അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിക്കാ​നാ​യ​ല്ലോ.  72  ആയിരമായിരം പൊൻ-വെള്ളിനാണയങ്ങളെക്കാൾ+അങ്ങയുടെ അധരങ്ങ​ളിൽനി​ന്നുള്ള നിയമം എനിക്കു ഗുണമു​ള്ളത്‌.+ י (യോദ്‌)  73  അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ എന്നെ ഉണ്ടാക്കി, എന്നെ രൂപ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അങ്ങയുടെ കല്‌പ​നകൾ പഠിക്കാൻ+എനിക്കു ഗ്രഹണ​ശക്തി തരേണമേ.  74  ഞാൻ പ്രത്യാശ വെക്കു​ന്നതു തിരുവചനത്തിലായതുകൊണ്ട്‌+അങ്ങയെ ഭയപ്പെ​ടു​ന്നവർ എന്നെ കാണു​മ്പോൾ സന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്നു.  75  യഹോവേ, അങ്ങയുടെ വിധികൾ ന്യായ​മെന്നു ഞാൻ അറിയു​ന്നു;+അങ്ങയുടെ വിശ്വ​സ്‌തത നിമി​ത്ത​മാ​ണ​ല്ലോ അങ്ങ്‌ എന്നെ ക്ലേശി​പ്പി​ച്ചത്‌.+  76  ഈ ദാസനു വാക്കു തന്നതു​പോ​ലെഅങ്ങയുടെ അചഞ്ചലസ്‌നേഹത്താൽ+ ദയവായി എന്നെ ആശ്വസി​പ്പി​ക്കേ​ണമേ.  77  ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്‌+ എന്നോടു കരുണ കാണി​ക്കേ​ണമേ.ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിയമം പ്രിയ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ല്ലോ.+  78  ധാർഷ്ട്യമുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചു​പോ​കട്ടെ;കാരണംകൂടാതെ* അവർ എന്നെ ദ്രോ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ല്ലോ. ഞാനോ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ധ്യാനി​ക്കും.*+  79  അങ്ങയെ ഭയപ്പെ​ടു​ന്നവർ, അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ അറിയാ​വു​ന്നവർ,എന്നിലേക്കു മടങ്ങി​വ​രട്ടെ.  80  എന്റെ ഹൃദയം കുറ്റമറ്റ വിധം അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ പിൻപ​റ്റട്ടെ;+അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എനിക്കു നാണം​കെ​ടേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ല​ല്ലോ.+ כ (കഫ്‌)  81  ഞാൻ പ്രത്യാശ വെക്കു​ന്നതു തിരു​വ​ച​ന​ത്തി​ലാ​യ​തു​കൊണ്ട്‌അങ്ങയിൽനിന്നുള്ള രക്ഷയ്‌ക്കാ​യി കാത്തു​കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു; +  82  “അങ്ങ്‌ എന്നെ എപ്പോൾ ആശ്വസി​പ്പി​ക്കും”+ എന്നു പറഞ്ഞ്‌എന്റെ കണ്ണുകൾ തിരു​മൊ​ഴി​ക്കാ​യി കാത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.+  83  ഞാൻ പുക​യേറ്റ്‌ ഉണങ്ങി​പ്പോയ തോൽക്കു​ടം​പോ​ലെ​യ​ല്ലോ;എങ്കിലും, അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ ഞാൻ വിസ്‌മ​രി​ക്കു​ന്നില്ല.+  84  അങ്ങയുടെ ഈ ദാസൻ എത്ര നാൾ കാത്തി​രി​ക്കണം? എന്നെ ഉപദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​വർക്കെ​തി​രെ അങ്ങ്‌ എപ്പോൾ ന്യായ​വി​ധി നടപ്പാ​ക്കും?+  85  അങ്ങയുടെ നിയമം ധിക്കരി​ക്കുന്ന ധാർഷ്ട്യ​മു​ള്ള​വർഎന്നെ വീഴ്‌ത്താൻ ചതിക്കു​ഴി ഒരുക്കു​ന്നു.  86  അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​ക​ളെ​ല്ലാം ആശ്രയ​യോ​ഗ്യം. കാരണംകൂടാതെ മനുഷ്യർ എന്നെ ഉപദ്ര​വി​ക്കു​ന്നു; എന്നെ സഹായി​ക്കേ​ണമേ!+  87  അവർ എന്നെ ഭൂമു​ഖ​ത്തു​നി​ന്നു​തന്നെ തുടച്ചു​നീ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി;എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ ഉപേക്ഷി​ച്ചില്ല.  88  അങ്ങയുടെ അചഞ്ചല​സ്‌നേഹം നിമിത്തം എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാക്കേ​ണമേ;അങ്ങനെ, അങ്ങയുടെ അധരങ്ങ​ളിൽനി​ന്നുള്ള ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ എനിക്ക്‌ അനുസ​രി​ക്കാ​നാ​കട്ടെ. ל (ലാമെദ്‌)  89  യഹോവേ, അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾസ്വർഗത്തിൽ എന്നു​മെ​ന്നും നിലനിൽക്കും.+  90  അങ്ങയുടെ വിശ്വ​സ്‌തത തലമു​റ​ത​ല​മു​റ​യോ​ള​മു​ള്ളത്‌.+ അങ്ങ്‌ ഭൂമിയെ സുസ്ഥി​ര​മാ​യി സ്ഥാപിച്ചു; അതു​കൊണ്ട്‌ അതു നിലനിൽക്കു​ന്നു.+  91  അങ്ങയുടെ വിധി​ക​ളാൽ അവ* ഇന്നും നിൽക്കു​ന്നു;അവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ ദാസര​ല്ലോ.  92  അങ്ങയുടെ നിയമം പ്രിയ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കിൽകഷ്ടത വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ലാതാ​യേനേ.+  93  അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ ഞാൻ ഒരിക്ക​ലും മറക്കില്ല;അവയാലല്ലോ അങ്ങ്‌ എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാത്തത്‌.+  94  ഞാൻ അങ്ങയ്‌ക്കു​ള്ളവൻ;ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾക്കാ​യി അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട്‌+എന്നെ രക്ഷി​ക്കേ​ണമേ.+  95  എന്നെ ഇല്ലാതാ​ക്കാൻ ദുഷ്ടന്മാർ തക്കംപാർത്തി​രി​ക്കു​ന്നു;ഞാനോ അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾക്കു സൂക്ഷ്‌മ​ശ്രദ്ധ കൊടു​ക്കു​ന്നു.  96  ഏതു പൂർണ​ത​യ്‌ക്കും ഒരു പരിധി​യു​ണ്ടെന്നു ഞാൻ കണ്ടു;അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​യ്‌ക്കോ പരിധി​ക​ളൊ​ന്നു​മില്ല!* מ (മേം)  97  അങ്ങയുടെ നിയമം ഞാൻ എത്ര പ്രിയ​പ്പെ​ടു​ന്നു!+ ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ അതു ധ്യാനി​ക്കു​ന്നു.*+  98  അങ്ങയുടെ കല്‌പന എന്നെ ശത്രു​ക്ക​ളെ​ക്കാൾ ബുദ്ധി​മാ​നാ​ക്കു​ന്നു;+കാരണം, അത്‌ എന്നെന്നും എന്നോ​ടു​കൂ​ടെ​യുണ്ട്‌.  99  എന്റെ എല്ലാ ഗുരു​ക്ക​ന്മാ​രെ​ക്കാ​ളും ഞാൻ ഉൾക്കാ​ഴ്‌ച​യു​ള്ളവൻ;+കാരണം, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ധ്യാനി​ക്കു​ന്നു.* 100  പ്രായമുള്ളവരെക്കാൾ വിവേ​ക​ത്തോ​ടെ ഞാൻ പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്നു;കാരണം, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ പാലി​ക്കു​ന്നു. 101  തിരുവചനം അനുസ​രി​ക്കാൻ ആഗ്രഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാൽതിന്മയുടെ വഴിയേ നടക്കാൻ ഞാൻ വിസമ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.+ 102  അങ്ങ്‌ എന്നെ പഠിപ്പി​ച്ച​തു​കൊണ്ട്‌ഞാൻ അങ്ങയുടെ വിധികൾ വിട്ടു​മാ​റു​ന്നില്ല. 103  തിരുമൊഴികൾ എന്റെ അണ്ണാക്കി​ന്‌ എത്ര മധുരം!അവ എന്റെ വായിൽ തേനി​നെ​ക്കാൾ മധുരി​ക്കു​ന്നു.+ 104  അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകളു​ള്ള​തി​നാൽ ഞാൻ വിവേ​ക​ത്തോ​ടെ പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്നു.+ അതുകൊണ്ടാണ്‌ സകല കപടമാർഗ​വും ഞാൻ വെറു​ക്കു​ന്നത്‌.+ נ (നൂൻ) 105  അങ്ങയുടെ വചനം എന്റെ കാലിന്‌ ഒരു ദീപവുംഎന്റെ വഴികൾക്ക്‌ ഒരു വെളി​ച്ച​വും ആണ്‌.+ 106  അങ്ങയുടെ നീതി​യുള്ള വിധികൾ അനുസ​രി​ക്കു​മെന്ന്‌ഞാൻ ആണയി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു, ഞാൻ ആ വാക്കു പാലി​ക്കും. 107  ഞാൻ വലിയ കഷ്ടത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.+ യഹോവേ, അങ്ങയുടെ വാക്കു​പോ​ലെ എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാക്കേ​ണമേ.+ 108  യഹോവേ, ഞാൻ സ്വമന​സ്സാ​ലെ അർപ്പി​ക്കുന്ന സ്‌തുതിയാഗങ്ങളിൽ* അങ്ങ്‌ പ്രസാ​ദി​ക്കേ​ണമേ;+അങ്ങയുടെ വിധികൾ എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കേ​ണമേ.+ 109  എന്റെ ജീവൻ എപ്പോ​ഴും അപകട​ത്തി​ലാണ്‌;*എങ്കിലും അങ്ങയുടെ നിയമം ഞാൻ മറന്നു​ക​ള​ഞ്ഞി​ട്ടില്ല.+ 110  ദുഷ്ടന്മാർ എനിക്കാ​യി കെണി വെച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു;എന്നാൽ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകളിൽനി​ന്ന്‌ ഞാൻ വ്യതി​ച​ലി​ച്ചി​ട്ടില്ല.+ 111  അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കളെ ഞാൻ നിത്യാ​വ​കാ​ശ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു;*കാരണം അവ എന്റെ ഹൃദയാ​ന​ന്ദ​മാണ്‌.+ 112  അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ എപ്പോ​ഴും അനുസ​രി​ക്കാൻ,ജീവിതാവസാനംവരെ പാലി​ക്കാൻ, ഞാൻ നിശ്ചയി​ച്ചു​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.* ס (സാമെക്‌) 113  മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ* ഞാൻ വെറു​ക്കു​ന്നു;+അങ്ങയുടെ നിയമ​ത്തെ​യോ ഞാൻ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു.+ 114  ഞാൻ പ്രത്യാശ വെക്കു​ന്നതു തിരുവചനത്തിലായതുകൊണ്ട്‌+അങ്ങാണ്‌ എന്റെ സങ്കേത​വും പരിച​യും.+ 115  ദുഷ്ടന്മാരേ, എന്റെ അടു​ത്തേക്കു വരരുത്‌!+ഞാൻ എന്റെ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ കല്‌പ​നകൾ അനുസ​രി​ക്കട്ടെ. 116  ഞാൻ ജീവ​നോ​ടി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തിന്‌അങ്ങ്‌ വാക്കു തന്നതു​പോ​ലെ എന്നെ താങ്ങേ​ണമേ;+എന്റെ പ്രത്യാശ നിരാശയ്‌ക്കു* വഴിമാ​റാൻ അനുവ​ദി​ക്ക​രു​തേ.+ 117  എനിക്കു രക്ഷ കിട്ടാൻ എന്നെ താങ്ങേ​ണമേ;+അപ്പോൾ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങളിൽ എപ്പോ​ഴും മനസ്സു കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും.+ 118  അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ വിട്ടു​മാ​റു​ന്ന​വ​രെ​യെ​ല്ലാം അങ്ങ്‌ തിരസ്‌ക​രി​ക്കു​ന്നു;+അവർ വഞ്ചകരും ചതിയ​ന്മാ​രും ആണല്ലോ. 119  അങ്ങ്‌ ഭൂമി​യി​ലെ ദുഷ്ടന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം ഒരു ഗുണവു​മി​ല്ലാത്ത ലോഹ​മാ​ലി​ന്യം​പോ​ലെ തള്ളിക്ക​ള​യു​ന്നു;+ അതുകൊണ്ടാണ്‌ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കളെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നത്‌. 120  അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി​യാൽ എന്റെ ശരീരം വിറയ്‌ക്കു​ന്നു;അങ്ങയുടെ ന്യായ​വി​ധി​കളെ ഞാൻ ഭയപ്പെ​ടു​ന്നു. ע (അയിൻ) 121  നീതിക്കും ന്യായ​ത്തി​നും നിരക്കു​ന്നതേ ഞാൻ ചെയ്‌തി​ട്ടു​ള്ളൂ. പീഡകരുടെ കൈയിൽ എന്നെ ഏൽപ്പി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​രു​തേ! 122  അങ്ങയുടെ ഈ ദാസന്റെ ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരു​ത്തേ​ണമേ;ധാർഷ്ട്യമുള്ളവർ എന്നെ അടിച്ച​മർത്താ​തി​രി​ക്കട്ടെ. 123  അങ്ങയുടെ രക്ഷയും നീതി​യുള്ള വാഗ്‌ദാനവും+കാത്തുകാത്തിരുന്ന്‌ എന്റെ കണ്ണു കഴച്ചു.+ 124  ഈ ദാസ​നോട്‌ അചഞ്ചല​സ്‌നേഹം കാട്ടേ​ണമേ;+അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കേ​ണമേ.+ 125  ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസന​ല്ലോ;അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ മനസ്സി​ലാ​ക്കാൻ എനിക്കു ഗ്രഹണ​ശക്തി തരേണമേ.+ 126  യഹോവേ, അവർ അങ്ങയുടെ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പ​റ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു;അങ്ങ്‌ ഇടപെ​ടേണ്ട സമയമാ​യി.+ 127  അതുകൊണ്ട്‌ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​കളെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു;സ്വർണത്തെക്കാൾ, തനിത്ത​ങ്ക​ത്തെ​ക്കാൾപ്പോ​ലും,* പ്രിയ​പ്പെ​ടു​ന്നു.+ 128  അതിനാൽ, അങ്ങയിൽനി​ന്നുള്ള നിർദേശങ്ങളെല്ലാം* ശരി​യെന്നു ഞാൻ കണക്കാ​ക്കു​ന്നു;+എല്ലാ കപടമാർഗ​വും ഞാൻ വെറു​ക്കു​ന്നു.+ פ (പേ) 129  അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ അതിവി​ശി​ഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ്‌ ഞാൻ അവ അനുസ​രി​ക്കു​ന്നത്‌. 130  അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ വെളി​പ്പെ​ടു​മ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു;+അത്‌ അനുഭ​വ​ജ്ഞാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​വനു വിവേകം നൽകുന്നു.+ 131  അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​കൾക്കാ​യി കൊതി​ച്ചിട്ട്‌ഞാൻ വായ്‌ തുറന്ന്‌ നെടു​വീർപ്പി​ടു​ന്നു.*+ 132  തിരുനാമത്തെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വർക്കാ​യുള്ള അങ്ങയുടെ വിധി​കൾക്കു ചേർച്ചയിൽ+എന്നിലേക്കു തിരി​യേ​ണമേ, എന്നോടു പ്രീതി കാട്ടേ​ണമേ.+ 133  തിരുമൊഴികളാൽ എന്റെ കാലടി​കളെ സുരക്ഷി​ത​മാ​യി നയി​ക്കേ​ണമേ;*ദുഷ്ടമായതൊന്നും എന്നെ ഭരിക്ക​രു​തേ.+ 134  പീഡകരിൽനിന്ന്‌ എന്നെ വിടു​വി​ക്കേ​ണമേ;ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ പാലി​ക്കും. 135  ഈ ദാസന്റെ മേൽ അങ്ങ്‌ തിരു​മു​ഖം പ്രകാ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണമേ;*+അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കേ​ണമേ. 136  ആളുകൾ അങ്ങയുടെ നിയമം അനുസ​രി​ക്കാ​ത്തതു കണ്ട്‌എന്റെ കണ്ണിൽനി​ന്ന്‌ കണ്ണീർ ധാരധാ​ര​യാ​യി ഒഴുകു​ന്നു.+ צ (സാദെ) 137  യഹോവേ, അങ്ങ്‌ നീതി​മാൻ;+അങ്ങയുടെ വിധികൾ ന്യായ​മു​ള്ളവ.+ 138  അങ്ങ്‌ നൽകുന്ന ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ നീതി​യു​ള്ളവ;അവയിൽ പൂർണ​മാ​യും ആശ്രയി​ക്കാം. 139  എന്റെ എതിരാ​ളി​കൾ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ മറന്നു​ക​ള​ഞ്ഞതു കാണു​മ്പോൾഎന്റെ ശുഷ്‌കാ​ന്തി എന്നെ തിന്നു​ക​ള​യു​ന്നു.+ 140  അങ്ങയുടെ മൊഴി​കൾ നന്നായി ശുദ്ധീ​ക​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തത്‌;+ഈ ദാസൻ അവയെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു.+ 141  ഞാൻ നിസ്സാ​ര​നും നിന്ദി​ത​നും ആണ്‌;+എങ്കിലും അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ ഞാൻ മറന്നി​ട്ടില്ല. 142  അങ്ങയുടെ നീതി നിത്യ​നീ​തി;+അങ്ങയുടെ നിയമം സത്യം.+ 143  ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാ​ടും എന്നെ പിടി​കൂ​ടു​മ്പോ​ഴുംഅങ്ങയുടെ കല്‌പ​നകൾ എനിക്കു പ്രിയം. 144  അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ എന്നെന്നും നീതി​യു​ള്ളത്‌; ഞാൻ ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തിന്‌ എനിക്കു വിവേകം തരേണമേ.+ ק (കോഫ്‌) 145  ഞാൻ മുഴു​ഹൃ​ദയാ വിളി​ച്ച​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. യഹോവേ, ഉത്തര​മേ​കേ​ണമേ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസ​രി​ക്കും. 146  ഞാൻ അങ്ങയെ വിളി​ച്ച​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു; എന്നെ രക്ഷി​ക്കേ​ണമേ! അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ ഞാൻ അനുസ​രി​ക്കും. 147  സഹായം യാചി​ക്കാൻ പുലർച്ച​യ്‌ക്കു മുമ്പേ ഞാൻ എഴു​ന്നേ​റ്റി​രി​ക്കു​ന്നു;+അങ്ങയുടെ വാക്കു​ക​ളാ​ണ​ല്ലോ എനിക്കു പ്രത്യാശ പകരു​ന്നത്‌. 148  അങ്ങയുടെ മൊഴി​കൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിന്‌*രാത്രിയാമങ്ങൾക്കു മുമ്പേ ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കു​ന്നു.+ 149  അങ്ങയുടെ അചഞ്ചല​മായ സ്‌നേഹം നിമിത്തം എന്റെ സ്വരം ശ്രദ്ധി​ക്കേ​ണമേ.+ യഹോവേ, അങ്ങയുടെ നീതിക്കു ചേർച്ച​യിൽ എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാക്കേ​ണമേ. 150  നാണംകെട്ട* കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യു​ന്നവർ അടുത്ത​ടുത്ത്‌ വരുന്നു;അവർ അങ്ങയുടെ നിയമ​ത്തിൽനിന്ന്‌ ഏറെ അകലെ​യാണ്‌. 151  യഹോവേ, അങ്ങ്‌ എന്റെ അരികി​ലുണ്ട്‌;+അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​ക​ളെ​ല്ലാം സത്യം.+ 152  ഞാൻ പണ്ടേ അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പഠിച്ചു;അവ എന്നും നിലനിൽക്കാൻ സ്ഥാപി​ച്ച​താ​ണെന്നു ഞാൻ മനസ്സി​ലാ​ക്കി.+ ר (രേശ്‌) 153  എന്റെ കഷ്ടതകൾ കണ്ട്‌ എന്നെ രക്ഷി​ക്കേ​ണമേ;+ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിയമം മറന്നു​ക​ള​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല​ല്ലോ. 154  എനിക്കുവേണ്ടി വാദിച്ച്‌* എന്നെ വിടു​വി​ക്കേ​ണമേ;+അങ്ങ്‌ വാക്കു തന്നതു​പോ​ലെ എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാക്കേ​ണമേ. 155  രക്ഷ ദുഷ്ടരിൽനി​ന്ന്‌ ഏറെ അകലെ​യാണ്‌;അവർ അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല​ല്ലോ.+ 156  യഹോവേ, അങ്ങയുടെ കരുണ എത്ര വലിയത്‌!+ അങ്ങയുടെ നീതിക്കു ചേർച്ച​യിൽ എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാക്കേ​ണമേ. 157  എന്നെ ഉപദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രും എന്റെ എതിരാ​ളി​ക​ളും അനവധി​യാണ്‌;+എന്നാൽ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​ക​ളിൽനിന്ന്‌ വ്യതി​ച​ലി​ച്ചി​ട്ടില്ല. 158  വഞ്ചകരെ ഞാൻ അറപ്പോ​ടെ നോക്കു​ന്നു;അവർ അങ്ങയുടെ മൊഴി​കൾ അനുസ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ.+ 159  അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകളെ ഞാൻ എത്ര സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നെന്നു കണ്ടോ! യഹോവേ, അങ്ങയുടെ അചഞ്ചല​മായ സ്‌നേഹം നിമിത്തം എന്നെ ജീവ​നോ​ടെ കാക്കേ​ണമേ.+ 160  സത്യം—അതാണ്‌ അങ്ങയുടെ വചനത്തി​ന്റെ സാരാം​ശം;+അങ്ങയുടെ നീതി​യുള്ള വിധി​ക​ളെ​ല്ലാം എന്നും നിൽക്കു​ന്നു. ש (സീൻ) അഥവാ (ശീൻ) 161  കാരണംകൂടാതെ പ്രഭു​ക്ക​ന്മാർ എന്നെ ഉപദ്ര​വി​ക്കു​ന്നു;+എങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയ​ത്തിൽ അങ്ങയുടെ വാക്കു​ക​ളോ​ടു ഭയാദ​ര​വുണ്ട്‌.+ 162  ധാരാളം കൊള്ള​മു​തൽ കിട്ടി​യ​വ​നെ​പ്പോ​ലെഅങ്ങയുടെ മൊഴി​ക​ളിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദി​ക്കു​ന്നു.+ 163  ഞാൻ കള്ളത്തരം വെറു​ക്കു​ന്നു; അത്‌ എനിക്ക്‌ അറപ്പാണ്‌;+അങ്ങയുടെ നിയമത്തെ ഞാൻ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു.+ 164  അങ്ങയുടെ നീതി​യുള്ള വിധി​ക​ളു​ടെ പേരിൽദിവസം ഏഴു പ്രാവ​ശ്യം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്‌തു​തി​ക്കു​ന്നു. 165  അങ്ങയുടെ നിയമത്തെ പ്രിയ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വർക്കു വലിയ മനസ്സമാ​ധാ​ന​മുണ്ട്‌;+അവരെ വീഴി​ക്കാൻ ഒന്നിനു​മാ​കില്ല.* 166  യഹോവേ, അങ്ങയുടെ രക്ഷാ​പ്ര​വൃ​ത്തി​കൾക്കാ​യി ഞാൻ പ്രത്യാ​ശ​യോ​ടെ കാത്തി​രി​ക്കു​ന്നു;ഞാൻ അങ്ങയുടെ കല്‌പ​നകൾ പാലി​ക്കു​ന്നു. 167  അങ്ങയുടെ ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ ഞാൻ അനുസ​രി​ക്കു​ന്നു;ഞാൻ അവയെ വളരെ​വ​ളരെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു.+ 168  ഞാൻ ചെയ്യു​ന്ന​തെ​ല്ലാം അങ്ങ്‌ അറിയു​ന്ന​ല്ലോ;അതുകൊണ്ട്‌, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകളും ഓർമി​പ്പി​ക്ക​ലു​ക​ളും ഞാൻ അനുസ​രി​ക്കു​ന്നു.+ ת (തൗ) 169  യഹോവേ, സഹായ​ത്തി​നാ​യുള്ള എന്റെ യാചനകൾ തിരു​സ​ന്നി​ധി​യിൽ എത്തട്ടെ;+ തിരുമൊഴിയിലൂടെ എനിക്കു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സി​ലാ​ക്കി​ത്ത​രേ​ണമേ.+ 170  പ്രീതിക്കായുള്ള എന്റെ അപേക്ഷ തിരു​സ​ന്നി​ധി​യിൽ എത്തട്ടെ; അങ്ങ്‌ വാക്കു തന്നതു​പോ​ലെ എന്നെ രക്ഷി​ക്കേ​ണമേ. 171  എന്റെ അധരങ്ങ​ളിൽനിന്ന്‌ സ്‌തുതി കവി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കട്ടെ;+അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അങ്ങ്‌ എന്നെ പഠിപ്പി​ക്കു​ന്ന​ല്ലോ. 172  എന്റെ നാവ്‌ തിരു​മൊ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പാടട്ടെ;+അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​ക​ളെ​ല്ലാം നീതി​യു​ള്ള​ത​ല്ലോ. 173  ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞകൾ പാലി​ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കയാൽ+എന്നെ സഹായി​ക്കാൻ അങ്ങ്‌* എപ്പോ​ഴും ഒരുങ്ങി​യി​രി​ക്കേ​ണമേ.+ 174  യഹോവേ, അങ്ങ്‌ നൽകും രക്ഷയ്‌ക്കാ​യി ഞാൻ കാത്തു​കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു;അങ്ങയുടെ നിയമം ഞാൻ പ്രിയ​പ്പെ​ടു​ന്നു.+ 175  അങ്ങയെ സ്‌തു​തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​നു ഞാൻ ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കട്ടെ;+അങ്ങയുടെ വിധികൾ എനിക്കു തുണയാ​യി​രി​ക്കട്ടെ. 176  കൂട്ടം വിട്ട ആടി​നെ​പ്പോ​ലെ ഞാൻ വഴി​തെറ്റി അലയുന്നു.+ഈ ദാസനെ തേടി വരേണമേ; അങ്ങയുടെ കല്‌പ​നകൾ ഞാൻ മറന്നി​ട്ടി​ല്ല​ല്ലോ.+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “നിഷ്‌ക​ളങ്കത കൈവി​ടാ​തെ.”
അഥവാ “പഠിക്കും.”
അക്ഷ. “എന്റെ മേൽനി​ന്ന്‌ ഉരുട്ടി​മാ​റ്റേ​ണമേ.”
അഥവാ “പഠിക്കു​ന്നു.”
അഥവാ “പഠിക്കാൻ.”
അക്ഷ. “വഴി.”
അഥവാ “നാണം​കെ​ടാൻ.”
അക്ഷ. “ഞാൻ അങ്ങയുടെ കല്‌പ​ന​ക​ളു​ടെ വഴിയേ ഓടും.”
മറ്റൊരു സാധ്യത “ഹൃദയ​ത്തി​നു ധൈര്യ​മേ​കു​ന്ന​ല്ലോ.”
അഥവാ “ലാഭം ഉണ്ടാക്കു​ന്ന​തി​ലേക്കല്ല.”
മറ്റൊരു സാധ്യത “അങ്ങയോ​ടു ഭയഭക്തി കാണി​ക്കു​ന്ന​വർക്ക്‌ അങ്ങ്‌ നൽകുന്ന വാക്ക്‌ ഈ ദാസനു നിറ​വേ​റ്റി​ത്ത​രേ​ണമേ.”
അഥവാ “വിശാ​ല​മായ ഒരു സ്ഥലത്തു​കൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും.”
അഥവാ “പഠിക്കും.”
അഥവാ “വാഗ്‌ദാ​നം.”
അഥവാ “ഞാൻ പരദേ​ശി​യാ​യി കഴിയുന്ന വീട്ടിൽ.”
അഥവാ “ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി തേടുന്നു.”
അഥവാ “ഞാൻ അറിയാ​തെ പാപം ചെയ്‌തി​രു​ന്നു.”
അക്ഷ. “കൊഴു​പ്പു​പോ​ലെ, സംവേ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യി​ല്ലാ​ത്തത്‌.”
മറ്റൊരു സാധ്യത “നുണക​ളാൽ.”
അഥവാ “ആജ്ഞകൾ പഠിക്കും.”
അതായത്‌, ദൈവ​ത്തി​ന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടി​ക​ളും.
അക്ഷ. “കല്‌പന വിശാ​ല​മാ​ണ്‌.”
അഥവാ “പഠിക്കു​ന്നു.”
അഥവാ “പഠിക്കു​ന്നു.”
അക്ഷ. “എന്റെ വായിൽനി​ന്ന്‌ വരുന്ന സ്വമന​സ്സാ​ലെ​യുള്ള യാഗങ്ങ​ളിൽ.”
അഥവാ “എപ്പോ​ഴും കൈയി​ലെ​ടു​ത്ത്‌ പിടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.”
അഥവാ “എന്നേക്കു​മുള്ള പൈതൃ​ക​സ്വ​ത്താ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.”
അക്ഷ. “ഹൃദയം ചായി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.”
അഥവാ “അർധഹൃ​ദ​യ​മു​ള്ള​വരെ; വിഭജി​ത​ഹൃ​ദ​യ​മു​ള്ള​വരെ.”
അഥവാ “നാണ​ക്കേ​ടി​ന്‌.”
അഥവാ “ശുദ്ധീ​ക​രിച്ച സ്വർണ​ത്തെ​ക്കാൾപ്പോ​ലും.”
അഥവാ “ആജ്ഞക​ളെ​ല്ലാം.”
അക്ഷ. “കിതയ്‌ക്കു​ന്നു.”
അഥവാ “കാലടി​കൾ ഇടറാതെ കാക്കേ​ണമേ.”
അഥവാ “അങ്ങ്‌ പുഞ്ചിരി തൂകേ​ണമേ.”
അഥവാ “പഠി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‌.”
അഥവാ “മ്ലേച്ഛമായ.”
അഥവാ “എന്റെ കേസ്‌ നടത്തി.”
അഥവാ “തട്ടിവീ​ഴി​ക്കുന്ന ഒന്നും അവരുടെ മുന്നി​ലില്ല.”
അക്ഷ. “അങ്ങയുടെ കൈ.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം