മർക്കൊസ്‌ എഴുതിയത്‌ 9:1-50

9  പിന്നെ യേശു അവരോട്‌, “ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരിൽ ചിലർ, മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്‌ ദൈവരാജ്യം പ്രതാപത്തോടെ വരുന്നതു കാണും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”+ എന്നു പറഞ്ഞു.  ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞ്‌ യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട്‌ ഉയരമുള്ള ഒരു മലയിലേക്കു പോയി. യേശു അവരുടെ മുന്നിൽവെച്ച്‌ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.+  ഭൂമിയിലെ ഒരു അലക്കുകാരനും വെളുപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വെൺമയോടെ യേശുവിന്റെ വസ്‌ത്രങ്ങൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങി.  ഏലിയയും മോശയും അവർക്കു പ്രത്യക്ഷരായി. അവർ യേശുവിനോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.  പത്രോസ്‌ യേശുവിനോടു പറഞ്ഞു: “റബ്ബീ, ഞങ്ങൾക്ക്‌ ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞത്‌ എത്ര നന്നായി! ഞങ്ങൾ മൂന്നു കൂടാരം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഒന്ന്‌ അങ്ങയ്‌ക്കും ഒന്നു മോശയ്‌ക്കും പിന്നെ ഒന്ന്‌ ഏലിയയ്‌ക്കും.”  വാസ്‌തവത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നു പത്രോസിന്‌ അപ്പോൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. അവർ അത്രയ്‌ക്കു പേടിച്ചുപോയി.  അപ്പോൾ ഒരു മേഘം രൂപപ്പെട്ട്‌ അവരുടെ മീതെ നിന്നു. “ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ.+ ഇവൻ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കണം”+ എന്നു മേഘത്തിൽനിന്ന്‌ ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.+  പെട്ടെന്നു ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റും നോക്കി. പക്ഷേ യേശുവിനെയല്ലാതെ ആരെയും കണ്ടില്ല.  അവർ കണ്ടത്‌, മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്‌ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതുവരെ ആരോടും പറയരുതെന്നു+ മലയിൽനിന്ന്‌ ഇറങ്ങിവരുമ്പോൾ യേശു അവരോടു കർശനമായി കല്‌പിച്ചു.+ 10  അവർ ഇക്കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു.* എന്നാൽ മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉയിർപ്പിന്റെ അർഥം എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ അവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു. 11  പിന്നെ അവർ യേശുവിനോട്‌, “ആദ്യം ഏലിയ+ വരുമെന്നു ശാസ്‌ത്രിമാർ പറയുന്നത്‌ എന്താണ്‌ ” എന്നു ചോദിച്ചു.+ 12  യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “ഏലിയയാണ്‌ ആദ്യം വന്ന്‌ എല്ലാം നേരെയാക്കുന്നത്‌.+ എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ അനേകം കഷ്ടപ്പാടുകളും+ നിന്ദയും സഹിക്കണമെന്ന്‌+ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌? 13  പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ഏലിയ+ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഏലിയയെക്കുറിച്ച്‌ എഴുതിയിരുന്നതുപോലെതന്നെ, തോന്നിയതുപോലെയെല്ലാം അവർ അദ്ദേഹത്തോടു ചെയ്‌തു.”+ 14  അവർ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്കു വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം അവർക്കു ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നതും ശാസ്‌ത്രിമാർ അവരോടു തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ടു.+ 15  എന്നാൽ യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ ജനമെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെട്ട്‌ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക്‌ ഓടിച്ചെന്ന്‌ അഭിവാദനം ചെയ്‌തു. 16  യേശു അവരോട്‌, “എന്തിനെക്കുറിച്ചാണു നിങ്ങൾ അവരോടു തർക്കിക്കുന്നത്‌ ” എന്നു ചോദിച്ചു. 17  അപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ യേശുവിനോടു പറഞ്ഞു: “ഗുരുവേ, ഊമനായ ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ്‌*+ എന്റെ മകനെ ബാധിച്ചതുകൊണ്ട്‌ ഞാൻ അവനെ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നതാണ്‌. 18  അത്‌ അവനെ ബാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവനെ നിലത്ത്‌ തള്ളിയിടും. അവൻ പല്ലു കടിക്കുകയും അവന്റെ വായിൽനിന്ന്‌ നുരയും പതയും വരുകയും ചെയ്യും. അതോടെ അവന്റെ ശക്തിയെല്ലാം ചോർന്നുപോകും. അതിനെ പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.” 19  അപ്പോൾ യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “വിശ്വാസമില്ലാത്ത തലമുറയേ,+ ഞാൻ ഇനി എത്ര കാലം നിങ്ങളുടെകൂടെയിരിക്കണം? എത്ര കാലം നിങ്ങളെ സഹിക്കണം? അവനെ ഇങ്ങു കൊണ്ടുവരൂ.”+ 20  അപ്പോൾ അവർ അവനെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ അശുദ്ധാത്മാവ്‌ കുട്ടിയെ ഞെളിപിരികൊള്ളിച്ചു. അവൻ നിലത്ത്‌ കിടന്ന്‌ ഉരുണ്ടു. വായിൽനിന്ന്‌ നുരയും പതയും വന്നു. 21  യേശു അവന്റെ അപ്പനോട്‌, “ഇവന്‌ ഇതു തുടങ്ങിയിട്ട്‌ എത്ര കാലമായി” എന്നു ചോദിച്ചു. “കുട്ടിക്കാലംമുതൽ” എന്ന്‌ അയാൾ പറഞ്ഞു. 22  “അവനെ കൊല്ലാൻവേണ്ടി അതു കൂടെക്കൂടെ അവനെ തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിടാറുണ്ട്‌. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട്‌ അലിവ്‌ തോന്നി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ” എന്ന്‌ ആ മനുഷ്യൻ അപേക്ഷിച്ചു. 23  യേശു അയാളോടു പറഞ്ഞു: “‘കഴിയുമെങ്കിൽ’ എന്നോ? വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക്‌ എന്തും സാധിക്കും.”+ 24  ഉടനെ കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “എനിക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്‌! എങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്കുള്ള കുറവ്‌ നികത്താൻ സഹായിക്കണേ.”*+ 25  അപ്പോൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്‌ ഓടിക്കൂടുന്നതു കണ്ട്‌ യേശു അശുദ്ധാത്മാവിനെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഊമനും ബധിരനും ആയ ആത്മാവേ, ഇവനെ വിട്ട്‌ പോകൂ. ഇനി ഇവനിൽ പ്രവേശിക്കരുത്‌ എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു കല്‌പിക്കുന്നു.”+ 26  അലറിവിളിച്ച്‌ അവനെ വല്ലാതെ ഞെളിപിരികൊള്ളിച്ച്‌ അത്‌ അവനെ വിട്ട്‌ പോയി. അവൻ മരിച്ചതുപോലെയായി. ഇതു കണ്ട്‌ പലരും, “അവൻ മരിച്ചുപോയി” എന്നു പറഞ്ഞു. 27  എന്നാൽ യേശു അവനെ കൈക്കു പിടിച്ച്‌ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അവൻ നേരെ നിന്നു. 28  പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ സ്വകാര്യമായി യേശുവിനോട്‌, “അതെന്താ ഞങ്ങൾക്ക്‌ അതിനെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത്‌ ”+ എന്നു ചോദിച്ചു. 29  യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “ഇത്തരം അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രാർഥനകൊണ്ട്‌ മാത്രമേ പുറത്താക്കാൻ പറ്റൂ.” 30  അവർ അവിടം വിട്ട്‌ ഗലീലയിലൂടെ പോയി. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ആരും അറിയരുതെന്നു യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. 31  കാരണം യേശു ശിഷ്യന്മാർക്കു ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യപുത്രനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത്‌ മനുഷ്യരുടെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കും. അവർ അവനെ കൊല്ലും.+ പക്ഷേ കൊന്നാലും മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞ്‌ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും.”+ 32  എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞത്‌ അവർക്കു മനസ്സിലായില്ല. അതെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനും അവർക്കു പേടിയായിരുന്നു. 33  അവർ കഫർന്നഹൂമിൽ എത്തി. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ യേശു അവരോട്‌, “വഴിയിൽവെച്ച്‌ നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണു തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്‌ ” എന്നു ചോദിച്ചു.+ 34  എന്നാൽ അവർ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം, തങ്ങളിൽ ആരാണു വലിയവൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവർ തർക്കിച്ചത്‌. 35  അപ്പോൾ യേശു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്‌ പന്ത്രണ്ടു പേരെയും* അടുത്ത്‌ വിളിച്ച്‌ അവരോടു പറഞ്ഞു: “ഒന്നാമനാകാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ അയാൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തവനും എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനും ആകണം.”+ 36  യേശു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ അവരുടെ നടുവിൽ നിറുത്തി ചേർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവരോടു പറഞ്ഞു: 37  “ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ+ എന്റെ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ മാത്രമല്ല, എന്നെ അയച്ച ദൈവത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നു.”+ 38  യോഹന്നാൻ യേശുവിനോടു പറഞ്ഞു: “ഗുരുവേ, ഒരാൾ അങ്ങയുടെ പേര്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അയാൾ നമ്മളെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ ഞങ്ങൾ അയാളെ തടയാൻ നോക്കി.”+ 39  എന്നാൽ യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “അയാളെ തടയേണ്ടാ. കാരണം, എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്‌തിട്ട്‌ ഉടനെ എന്നെക്കുറിച്ച്‌ മോശമായതു പറയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. 40  നമുക്ക്‌ എതിരല്ലാത്തവരെല്ലാം നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ്‌.+ 41  നിങ്ങൾ ക്രിസ്‌തുവിന്റെ ആളുകളാണ്‌ എന്ന കാരണത്താൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക്‌ അൽപ്പം* വെള്ളം കുടിക്കാൻ തന്നാൽ+ അയാൾക്കു പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെപോകില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.+ 42  എന്നാൽ വിശ്വാസമുള്ള ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന്‌ വീണുപോകാൻ* ആരെങ്കിലും ഇടയാക്കിയാൽ, കഴുത തിരിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു തിരികല്ലു കഴുത്തിൽ കെട്ടി അയാളെ കടലിൽ എറിയുന്നതാണ്‌ അയാൾക്കു കൂടുതൽ നല്ലത്‌.+ 43  “നീ പാപം ചെയ്യാൻ* നിന്റെ കൈ ഇടയാക്കുന്നെങ്കിൽ അതു വെട്ടിക്കളയുക. രണ്ടു കൈയും ഉള്ളവനായി കെടുത്താനാകാത്ത തീയുള്ള ഗീഹെന്നയിലേക്കു പോകുന്നതിനെക്കാൾ, അംഗഭംഗം വന്നവനായി ജീവനിലേക്കു കടക്കുന്നതാണു നല്ലത്‌.+ 44  —— 45  നീ പാപം ചെയ്യാൻ* നിന്റെ കാൽ ഇടയാക്കുന്നെങ്കിൽ അതു വെട്ടിക്കളയുക. രണ്ടു കാലും ഉള്ളവനായി ഗീഹെന്നയിൽ എറിയപ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ, മുടന്തനായി ജീവനിലേക്കു കടക്കുന്നതാണു നല്ലത്‌.+ 46  —— 47  നീ പാപം ചെയ്യാൻ* നിന്റെ കണ്ണ്‌ ഇടയാക്കുന്നെങ്കിൽ അതു ചൂഴ്‌ന്നുകളയുക.+ രണ്ടു കണ്ണും ഉള്ളവനായി ഗീഹെന്നയിൽ എറിയപ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതാണു നല്ലത്‌.+ 48  ഗീഹെന്നയിൽ പുഴുക്കൾ ചാകുന്നില്ല; അവിടത്തെ തീ കെടുത്തുന്നതുമില്ല.+ 49  “ഉപ്പു വിതറുന്നതുപോലെ ഇത്തരം ആളുകളുടെ മേൽ തീ വിതറും.+ 50  ഉപ്പു നല്ലതുതന്നെ; എന്നാൽ അതിന്‌ ഉപ്പുരസം നഷ്ടമായാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനു വീണ്ടും ഉപ്പുരസം+ വരുത്തും? നിങ്ങൾ ഉപ്പുള്ളവരും+ പരസ്‌പരം സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്നവരും ആയിരിക്കുക.”+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

മറ്റൊരു സാധ്യത “ഇക്കാര്യം പുറത്ത്‌ പറഞ്ഞില്ല.”
ഭൂതത്തെ കുറിക്കുന്നു.
അക്ഷ. “വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്കുള്ള കുറവിനെ സഹായിക്കണേ.”
അതായത്‌, പന്ത്രണ്ട്‌ അപ്പോസ്‌തലന്മാർ.
അഥവാ “ഒരു പാത്രം.”
അഥവാ “ചെറിയവരിൽ ഒരാൾ ഇടറിവീഴാൻ.”
അക്ഷ. “നീ ഇടറിവീഴാൻ.”
അക്ഷ. “നീ ഇടറിവീഴാൻ.”
അക്ഷ. “നീ ഇടറിവീഴാൻ.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

കൈസ​ര്യ​ഫി​ലി​പ്പി: യോർദാൻ നദിയു​ടെ ഉത്ഭവസ്ഥാ​ന​ത്തിന്‌ അടുത്ത്‌, സമു​ദ്ര​നി​ര​പ്പിൽനിന്ന്‌ 350 മീ. (1,150 അടി) ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി​ചെ​യ്യുന്ന ഒരു പട്ടണം. ഗലീല​ക്ക​ട​ലിന്‌ 40 കി.മീ. (25 മൈ.) വടക്ക്‌, ഹെർമോൻ പർവത​ത്തി​ന്റെ തെക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റാ​യി അതിന്റെ അടിവാ​ര​ത്തോ​ടു ചേർന്നാണ്‌ ഈ പട്ടണത്തി​ന്റെ സ്ഥാനം. മഹാനായ ഹെരോ​ദി​ന്റെ മകനും ജില്ലാ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ആയ ഫിലി​പ്പോസ്‌, റോമൻ ചക്രവർത്തി​യു​ടെ ബഹുമാ​നാർഥം ഈ പട്ടണത്തി​നു കൈസര്യ എന്നു പേരിട്ടു. എന്നാൽ ഇതേ പേരിൽ ഒരു തുറമു​ഖ​പ​ട്ടണം ഉണ്ടായി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ ഇതിനെ തിരി​ച്ച​റി​യാൻ കൈസ​ര്യ​ഫി​ലി​പ്പി എന്നാണു വിളി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. “ഫിലി​പ്പോ​സി​ന്റെ കൈസര്യ” എന്നാണ്‌ അതിന്‌ അർഥം.​—അനു. ബി10 കാണുക.

ഉയരമുള്ള ഒരു മല: സാധ്യതയനുസരിച്ച്‌ ഹെർമോൻ പർവതം. കൈസര്യഫിലിപ്പിക്ക്‌ അടുത്താണ്‌ ഇത്‌. (മർ 8:27; മത്ത 16:13-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.) സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന്‌ 2,814 മീ. (9,232 അടി) ആണ്‌ അതിന്റെ ഉയരം. ഹെർമോൻ പർവതത്തിലെ നിരപ്പായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുവെച്ചായിരിക്കാം യേശു രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്‌.​—അനു. ബി10 കാണുക.

റബ്ബി: അക്ഷരാർഥം “എന്റെ ശ്രേഷ്‌ഠൻ.” “ശ്രേഷ്‌ഠമായ” എന്ന്‌ അർഥമുള്ള റവ്‌ എന്ന എബ്രായപദത്തിൽനിന്ന്‌ വന്നത്‌. സാധാരണയായി “ഗുരു” എന്ന അർഥത്തിലാണു “റബ്ബി” എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്‌​—യോഹ 1:38.

ആകാശത്തുനിന്ന്‌ ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി: സുവിശേഷവിവരണങ്ങളിൽ, മനുഷ്യർക്കു കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ യഹോവ സംസാരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്ന മൂന്നു സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്‌. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ്‌ ഇത്‌.​—മർ 9:7; യോഹ 12:28 എന്നിവയുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ കാണുക.

ഒരു ശബ്ദം: സുവിശേഷവിവരണങ്ങളിൽ, യഹോവ മനുഷ്യരോടു നേരിട്ട്‌ സംസാരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്ന മൂന്നു സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്‌. അതിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ്‌ ഇത്‌.​—മർ 1:11; യോഹ 12:28 എന്നിവയുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ കാണുക.

ഊമനായ ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ്‌: അതായത്‌, ഒരാളുടെ സംസാരപ്രാപ്‌തി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാവ്‌.

അപസ്‌മാ​ര​രോ​ഗി​കൾ: ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ അക്ഷരാർഥം “ചന്ദ്രബാ​ധ​യേറ്റ” എന്നാണ്‌. (പഴയ ചില പരിഭാ​ഷ​ക​ളിൽ “ചന്ദ്ര​രോ​ഗി​കൾ.”) എന്നാൽ മത്തായി ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചതു വൈദ്യ​ശാ​സ്‌ത്ര​പ​ര​മായ അർഥത്തി​ലാണ്‌, അല്ലാതെ ഈ രോഗ​ത്തി​നു ചന്ദ്രനു​മാ​യി ബന്ധമു​ണ്ടെന്ന അന്ധവി​ശ്വാ​സത്തെ പിന്തു​ണ​യ്‌ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നില്ല. മത്തായി​യും മർക്കൊ​സും ലൂക്കോ​സും വിവരി​ക്കുന്ന രോഗ​ല​ക്ഷ​ണങ്ങൾ അപസ്‌മാ​ര​ത്തി​ന്റേ​തു​ത​ന്നെ​യാണ്‌.

ഞെളിപിരികൊള്ളിച്ചു: ഭൂതം ബാധിച്ച ഈ വ്യക്തി അപസ്‌മാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണു കാണിച്ചത്‌ എന്നതു ശരിയാണ്‌. എന്നാൽ ഒരാൾ ബധിരനോ ഊമനോ ആകുന്നത്‌ എല്ലായ്‌പോഴും ഭൂതബാധകൊണ്ടാണെന്നു തിരുവെഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കാത്തതുപോലെതന്നെ അപസ്‌മാരവും എപ്പോഴും ഭൂതബാധകൊണ്ടാണ്‌ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു തിരുവെഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. (മർ 9:17, 25 താരതമ്യം ചെയ്യുക.) മത്ത 4:24-ൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്‌ ആളുകൾ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്ന രോഗികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ “ഭൂതബാധിതർ, അപസ്‌മാരരോഗികൾ” എന്നീ രണ്ടു കൂട്ടരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപസ്‌മാരത്തെയും ഭൂതബാധയെയും ഇവിടെ രണ്ടായിട്ടാണ്‌ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്‌.​—മത്ത 4:24-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

ഊമനും ബധിരനും ആയ ആത്മാവ്‌: അതായത്‌, ഒരാളുടെ സംസാരപ്രാപ്‌തിയും കേൾവിശക്തിയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാവ്‌.

പ്രാർഥനകൊണ്ട്‌: ചില കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ ഇവിടെ “പ്രാർഥനകൊണ്ടും ഉപവാസംകൊണ്ടും” എന്നാണു കാണുന്നത്‌. എന്നാൽ ഏറ്റവും കാലപ്പഴക്കമുള്ളതും ഏറെ വിശ്വാസയോഗ്യവും ആയ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ “ഉപവാസംകൊണ്ടും” എന്ന പദപ്രയോഗം കാണുന്നില്ല. സാധ്യതയനുസരിച്ച്‌ ഉപവാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത്‌ ആചരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്ന പകർപ്പെഴുത്തുകാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ്‌ ഇത്‌. മുൻകാലപ്രതികളിൽ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പലയിടങ്ങളിലും അവർ ഇതെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്‌.​—മത്ത 17:21-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

ചില പുരാതന കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായി​ക്കു​ന്നു: “ഇങ്ങനെ​യു​ള്ള​വയെ പ്രാർഥ​ന​കൊ​ണ്ടും ഉപവാ​സം​കൊ​ണ്ടും മാത്രമേ പുറത്താ​ക്കാൻ പറ്റൂ.” (മർ 9:29-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.) എന്നാൽ ഏറ്റവും കാലപ്പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​തും ഏറെ വിശ്വാ​സ​യോ​ഗ്യ​വും ആയ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ ഈ വാക്കുകൾ കാണു​ന്നില്ല. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ഇവ ദൈവ​പ്ര​ചോ​ദി​ത​മാ​യി രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തിയ തിരു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളു​ടെ ഭാഗമാ​യി​രി​ക്കാൻ സാധ്യ​ത​യില്ല.​—അനു. എ3 കാണുക.

കഴുത തിരി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലുള്ള ഒരു തിരി​കല്ല്‌: അഥവാ “ഒരു വലിയ തിരി​കല്ല്‌.” അക്ഷ. “ഒരു കഴുത​യു​ടെ തിരി​കല്ല്‌.” സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ 1.2-1.5 മീ. (4-5 അടി) വ്യാസ​മുള്ള അത്തരം ഒരു തിരി​ക​ല്ലി​നു നല്ല ഭാരമു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ അതു തിരി​ക്കാൻ ഒരു കഴുത വേണമാ​യി​രു​ന്നു.

കഴുത തിരിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു തിരികല്ല്‌: മത്ത 18:6-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

ഗീഹെന്ന: ഗേ ഹിന്നോം എന്നീ എബ്രാ​യ​വാ​ക്കു​ക​ളിൽനിന്ന്‌ വന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം. “ഹിന്നോ​മി​ന്റെ താഴ്‌വര” എന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ അർഥം. പുരാ​ത​ന​യ​രു​ശ​ലേ​മി​ന്റെ പടിഞ്ഞാ​റും തെക്കും ആയി വ്യാപിച്ചുകിടന്ന ഒരു താഴ്‌വരയായിരുന്നു ഇത്‌. (അനു. ബി12-ലെ “യരുശ​ലേ​മും സമീപ​പ്ര​ദേ​ശ​വും” എന്ന ഭൂപടം കാണുക.) യേശു​വി​ന്റെ കാലമാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഈ താഴ്‌വര ചപ്പുച​വ​റു​കൾ കത്തിക്കാ​നുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറി​യി​രു​ന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ “ഗീഹെന്ന” എന്ന പദം സമ്പൂർണ​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉചിത​മായ ഒരു പ്രതീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.​—പദാവലി കാണുക.

അതു വെട്ടിക്കളയുക: യേശു ഇവിടെ അതിശയോക്തി അലങ്കാരം ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം കൈ, കാൽ, കണ്ണ്‌ എന്നിവയുടെയത്ര വിലയുള്ളതായി ഒരാൾ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും അയാളെ പാപം ചെയ്യിക്കുമെന്നുവന്നാൽ അയാൾ അത്‌ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നു പറയുകയായിരുന്നു യേശു. ഇവിടെ യേശു, സ്വയം അംഗഭംഗം വരുത്താൻ ആരെയെങ്കിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ, ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തന്റെ കൈകാലുകളുടെയോ കണ്ണുകളുടെയോ അടിമയാണെന്നു പറയുകയോ ആയിരുന്നില്ല. (മർ 9:45, 47) പകരം ഒരാൾ തന്റെ ശരീരാവയവംകൊണ്ട്‌ പാപം ചെയ്യുമെന്നുവന്നാൽ അതിനെ കൊന്നുകളയണം അഥവാ അതിനെ ശരീരത്തിൽനിന്ന്‌ മുറിച്ചുമാറ്റിയതായി കണക്കാക്കണം എന്നു പറയുകയായിരുന്നു. (കൊലോ 3:5 താരതമ്യം ചെയ്യുക.) ജീവൻ നേടുന്നതിൽനിന്ന്‌ തന്നെ തടയാൻ ഒരാൾ ഒന്നിനെയും അനുവദിക്കരുത്‌.

ഗീഹെന്ന: മത്ത 5:​22-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പും പദാവലിയും കാണുക.

ചില കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: “ഗീഹെന്നയിൽ പുഴുക്കൾ ചാകുന്നില്ല; അവിടത്തെ തീ കെടുത്തുന്നതുമില്ല.” എന്നാൽ പുരാതനമായ ചില സുപ്രധാന കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ ഈ വാക്കുകൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ സമാനമായ വാക്കുകൾ 48-ാം വാക്യത്തിൽ കാണാം. അതിന്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ചാകട്ടെ ആർക്കും സംശയമില്ലതാനും. തെളിവനുസരിച്ച്‌ ഒരു പകർപ്പെഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില പകർപ്പെഴുത്തുകാർ 48-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വാക്കുകൾ 44, 46 വാക്യങ്ങളിലേക്കു പകർത്തിയതാകാം.​—അനു. എ3 കാണുക.

ഗീഹെന്ന: ഗേ ഹിന്നോം എന്നീ എബ്രാ​യ​വാ​ക്കു​ക​ളിൽനിന്ന്‌ വന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം. “ഹിന്നോ​മി​ന്റെ താഴ്‌വര” എന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ അർഥം. പുരാ​ത​ന​യ​രു​ശ​ലേ​മി​ന്റെ പടിഞ്ഞാ​റും തെക്കും ആയി വ്യാപിച്ചുകിടന്ന ഒരു താഴ്‌വരയായിരുന്നു ഇത്‌. (അനു. ബി12-ലെ “യരുശ​ലേ​മും സമീപ​പ്ര​ദേ​ശ​വും” എന്ന ഭൂപടം കാണുക.) യേശു​വി​ന്റെ കാലമാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഈ താഴ്‌വര ചപ്പുച​വ​റു​കൾ കത്തിക്കാ​നുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറി​യി​രു​ന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ “ഗീഹെന്ന” എന്ന പദം സമ്പൂർണ​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉചിത​മായ ഒരു പ്രതീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.​—പദാവലി കാണുക.

മർ 9:44-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

ഗീഹെന്ന: ഗേ ഹിന്നോം എന്നീ എബ്രാ​യ​വാ​ക്കു​ക​ളിൽനിന്ന്‌ വന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം. “ഹിന്നോ​മി​ന്റെ താഴ്‌വര” എന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ അർഥം. പുരാ​ത​ന​യ​രു​ശ​ലേ​മി​ന്റെ പടിഞ്ഞാ​റും തെക്കും ആയി വ്യാപിച്ചുകിടന്ന ഒരു താഴ്‌വരയായിരുന്നു ഇത്‌. (അനു. ബി12-ലെ “യരുശ​ലേ​മും സമീപ​പ്ര​ദേ​ശ​വും” എന്ന ഭൂപടം കാണുക.) യേശു​വി​ന്റെ കാലമാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഈ താഴ്‌വര ചപ്പുച​വ​റു​കൾ കത്തിക്കാ​നുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറി​യി​രു​ന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ “ഗീഹെന്ന” എന്ന പദം സമ്പൂർണ​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉചിത​മായ ഒരു പ്രതീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.​—പദാവലി കാണുക.

ഗീഹെന്ന: ഗേ ഹിന്നോം എന്നീ എബ്രാ​യ​വാ​ക്കു​ക​ളിൽനിന്ന്‌ വന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം. “ഹിന്നോ​മി​ന്റെ താഴ്‌വര” എന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ അർഥം. പുരാ​ത​ന​യ​രു​ശ​ലേ​മി​ന്റെ പടിഞ്ഞാ​റും തെക്കും ആയി വ്യാപിച്ചുകിടന്ന ഒരു താഴ്‌വരയായിരുന്നു ഇത്‌. (അനു. ബി12-ലെ “യരുശ​ലേ​മും സമീപ​പ്ര​ദേ​ശ​വും” എന്ന ഭൂപടം കാണുക.) യേശു​വി​ന്റെ കാലമാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഈ താഴ്‌വര ചപ്പുച​വ​റു​കൾ കത്തിക്കാ​നുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറി​യി​രു​ന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ “ഗീഹെന്ന” എന്ന പദം സമ്പൂർണ​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉചിത​മായ ഒരു പ്രതീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.​—പദാവലി കാണുക.

ഗീഹെന്നയിൽ: മത്ത 5:​22-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പിൽ കാണുന്നതുപോലെ യേശുവിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും ഹിന്നോം താഴ്‌വര (ഇതിൽനിന്നാണു “ഗീഹെന്ന” എന്ന പദപ്രയോഗം വന്നിരിക്കുന്നത്‌.) ചപ്പുചവറുകൾ കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരുന്നു. പുഴുക്കൾ ചാകുന്നില്ല, അവിടത്തെ തീ കെടുത്തുന്നതുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതു യശ 66:24-ലെ പ്രാവചനികവാക്കുകളായിരിക്കാം. ആ പ്രവചനം പറയുന്നത്‌ ആളുകളെ ജീവനോടെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച്‌ യഹോവയോട്‌ എതിർത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ ‘ശവങ്ങൾക്ക്‌ ’ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നാണ്‌. തീ എത്താത്തിടത്ത്‌ പുഴുക്കളും കൃമികളും മറ്റും പെരുകുകയും തീ നശിപ്പിക്കാത്തതെല്ലാം തിന്നുതീർക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ അർഥം ഇതാണ്‌: ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികൂലന്യായവിധി നേരിടേണ്ടിവരുന്നവർക്കു ദണ്ഡനമല്ല, സമ്പൂർണനാശമാണ്‌ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുക.

ഉപ്പു വിതറുന്നതുപോലെ . . . തീ വിതറും: ഈ അലങ്കാരപ്രയോഗം രണ്ടു വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. (1) ഈ പദപ്രയോഗം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു യേശു തൊട്ടുമുമ്പ്‌ പറഞ്ഞ പ്രസ്‌താവനകളുമായിട്ടാണെങ്കിൽ (മർ 9:43-48-ലെ വാക്കുകൾ.) അത്‌ അർഥമാക്കിയതു ഗീഹെന്നയിലെ തീയാലുള്ള നാശത്തെയാണ്‌. “തീ വിതറും” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ യേശുവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതു ചാവുകടലിന്റെ (ഉപ്പുകടലിന്റെ) സമീപത്തുള്ള സൊദോമിന്റെയും ഗൊമോറയുടെയും മേൽ ദൈവം ‘തീയും ഗന്ധകവും വർഷിച്ചപ്പോൾ’ ആ നഗരങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച കാര്യമായിരിക്കാം. (ഉൽ 19:24) ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, “ഇത്തരം ആളുകളുടെ മേൽ തീ വിതറും” എന്ന യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ അർഥം ഇതാണ്‌: ഒരാളുടെ കൈയോ കാലോ കണ്ണോ അയാളെത്തന്നെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ പാപത്തിലേക്കു വീഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മേൽ ഗീഹെന്നയുടെ അഥവാ നിത്യനാശത്തിന്റെ തീ ഉപ്പുപോലെ വിതറും. (2) ഇനി “തീ വിതറും” എന്ന പദപ്രയോഗം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു യേശു തുടർന്ന്‌ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുമായിട്ടാണെങ്കിൽ (മർ 9:50-ലെ വാക്കുകൾ.) യേശു സംസാരിച്ചതു തന്റെ അനുഗാമികളുടെ മേൽ വരാൻപോകുന്ന, അവർക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു തീയെക്കുറിച്ചാണ്‌. ആ തീ അവരുടെ ഇടയിൽ സമാധാനം ഉന്നമിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇതാണു യേശു ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ തന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും യഹോവയുടെ വചനമെന്ന അഗ്നിയാലോ ഉപദ്രവത്തിന്റെയും പരിശോധനയുടെയും അഗ്നിയാലോ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നു പറയുകയായിരുന്നു യേശു. ദൈവവചനം എന്ന അഗ്നി എല്ലാ വ്യാജോപദേശങ്ങളും തെറ്റുകളും ദഹിപ്പിച്ചുകളയുമ്പോൾ, ഉപദ്രവത്തിന്റെയും പരിശോധനയുടെയും അഗ്നി യഹോവയോടുള്ള ഒരാളുടെ വിശ്വസ്‌തതയുടെയും ഭക്തിയുടെയും മേന്മ തെളിയിക്കുകയും അതിന്റെ മാറ്റു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. (യിര 20:8, 9; 23:29; 1പത്ര 1:6, 7; 4:12, 13) ഇനി ഒരുപക്ഷേ, ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്‌ത രണ്ട്‌ ആശയങ്ങളും യേശുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്‌.

ഉപ്പ്‌: ഭക്ഷണം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനും അതിന്റെ രുചി വർധിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാതുപദാർഥം.​—മത്ത 5:13-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

ഉപ്പുരസം നഷ്ടമായാൽ: യേശുവിന്റെ കാലത്ത്‌ ചാവുകടൽ പ്രദേശത്തുനിന്നായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും ഉപ്പു ലഭിച്ചിരുന്നത്‌. എന്നാൽ അതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പല ധാതുക്കളും കലർന്നിരുന്നു. അതിൽനിന്ന്‌ ഉപ്പുരസമുള്ള ഭാഗം നീക്കം ചെയ്‌താൽ അവശേഷിക്കുന്നത്‌ ഒരു രുചിയുമില്ലാത്ത, ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു വസ്‌തുവായിരുന്നു.

നിങ്ങൾ ഉപ്പുള്ളവർ . . . ആയിരിക്കുക: സാധ്യതയനുസരിച്ച്‌ യേശു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച “ഉപ്പ്‌ ” എന്ന പദം കുറിക്കുന്നത്‌, ഉചിതവും പരിഗണനയോടെയുള്ളതും ബലപ്പെടുത്തുന്നതും ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ചെയ്യാനും ഒരു ക്രിസ്‌ത്യാനിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഗുണത്തെയാണ്‌. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കു മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനെ പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്‌. കൊലോ 4:6-ൽ പൗലോസ്‌ അപ്പോസ്‌തലനും ‘ഉപ്പ്‌ ’ എന്ന പദം സമാനമായ അർഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഇവിടെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്‌, തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയവൻ ആരാണ്‌ എന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ അപ്പോസ്‌തലന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ തർക്കമായിരിക്കാം. ആലങ്കാരികമായ ഉപ്പു ചേർത്ത വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്കു കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അതു സമാധാനം നിലനിറുത്താൻ സഹായിക്കും.

ഉപ്പ്‌: ഭക്ഷണം കേടാ​കാ​തെ സൂക്ഷി​ക്കാ​നും അതിന്റെ രുചി വർധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉപയോ​ഗി​ക്കുന്ന ധാതു​പ​ദാർഥം. സാധനങ്ങൾ കേടാ​കാ​തെ സൂക്ഷി​ക്കാ​നുള്ള ഉപ്പിന്റെ ഈ കഴിവാ​യി​രി​ക്കാം ഇതു പറഞ്ഞ​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ മനസ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നത്‌; ആത്മീയ​വും ധാർമി​ക​വും ആയി ജീർണി​ച്ചു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാൻ മറ്റുള്ള​വരെ സഹായി​ക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥാനത്താ​യി​രു​ന്നു യേശു​വി​ന്റെ ശിഷ്യ​ന്മാർ.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

ഹെർമോൻ പർവതം
ഹെർമോൻ പർവതം

ഇസ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ചുറ്റു​വ​ട്ട​ത്തു​ള്ള​തി​ലേ​ക്കും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവത​മാ​ണു ഹെർമോൻ. കൈസ​ര്യ​ഫി​ലി​പ്പി​ക്കു സമീപ​ത്താ​യി സ്ഥിതി​ചെ​യ്യുന്ന ആ പർവത​ത്തി​ന്റെ ഉയരം 2,814 മീ. (9,232 അടി) ആണ്‌. അതിന്റെ ഗിരി​ശൃം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലുള്ള മഞ്ഞ്‌ നീരാ​വി​യെ ഘനീഭ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ ദേശത്ത്‌ മഞ്ഞുതു​ള്ളി​കൾ പെയ്‌തി​റ​ങ്ങു​ക​യും അതു ദൈർഘ്യ​മേ​റിയ വേനൽക്കാ​ല​ത്തു​ട​നീ​ളം സസ്യജാ​ല​ങ്ങളെ നനയ്‌ക്കു​ക​യും ചെയ്യുന്നു. (സങ്ക 133:3) അതിലെ മഞ്ഞ്‌ ഉരുകി വരുന്ന വെള്ളമാ​ണു യോർദാൻ നദിയു​ടെ പ്രധാന ജല​സ്രോ​തസ്സ്‌. യേശു രൂപാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ട്ടത്‌ ഇവി​ടെ​വെ​ച്ചാ​യി​രി​ക്കാം എന്നും അഭി​പ്രാ​യ​മുണ്ട്‌.—മത്ത 17:2.

ഹെർമോൻ പർവത​ത്തി​ന്റെ ദൃശ്യം, ഹൂലാ-താഴ്‌വര ജൈവ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌
ഹെർമോൻ പർവത​ത്തി​ന്റെ ദൃശ്യം, ഹൂലാ-താഴ്‌വര ജൈവ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌

വാഗ്‌ദ​ത്ത​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഹെർമോൻ പർവത​ത്തിൽ പല കൊടു​മു​ടി​ക​ളുണ്ട്‌. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടു​മു​ടി സമു​ദ്ര​നി​ര​പ്പിൽനിന്ന്‌ 2,814 മീ. (9,232 അടി) ഉയരത്തി​ലാണ്‌. ആന്റി-ലബാ​നോൻ മലനി​ര​യു​ടെ തെക്കേ അറ്റത്താണ്‌ ഈ പർവതം സ്ഥിതി​ചെ​യ്യു​ന്നത്‌. യേശു രൂപാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ട്ടതു ഹെർമോൻ പർവത​ത്തിൽവെ​ച്ചാ​യി​രി​ക്കാം.

തിരി​കല്ല്‌—മുകളി​ല​ത്തെ​യും താഴ​ത്തെ​യും
തിരി​കല്ല്‌—മുകളി​ല​ത്തെ​യും താഴ​ത്തെ​യും

ഇവിടെ കാണി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന തരം വലിയ തിരി​കല്ലു കഴുത​യെ​പ്പോ​ലുള്ള വളർത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു തിരി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. ധാന്യം പൊടി​ക്കാ​നും ഒലിവ്‌ ആട്ടാനും അവ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇതിൽ മുകളി​ലത്തെ കല്ലിന്‌ 1.5 മീറ്റ​റോ​ളം (5 അടി) വ്യാസം വരും. അതിലും വ്യാസം കൂടിയ മറ്റൊരു കല്ലിൽവെ​ച്ചാണ്‌ അതു തിരി​ക്കുക.

ഇന്നത്തെ ഹിന്നോം താഴ്‌വര
ഇന്നത്തെ ഹിന്നോം താഴ്‌വര

ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ ഗീഹെന്ന എന്നു വിളി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഹിന്നോം താഴ്‌വര (1). ദേവാ​ലയം സ്ഥിതി​ചെ​യ്‌തി​രുന്ന സ്ഥലം (2). ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലെ ജൂത​ദേ​വാ​ലയം ഇവി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇന്ന്‌ അവിടെ കാണുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേ​യ​മായ നിർമി​തി ഡോം ഓഫ്‌ ദ റോക്ക്‌ എന്ന്‌ അറിയ​പ്പെ​ടുന്ന ഒരു മുസ്ലീം ആരാധ​നാ​ല​യ​മാണ്‌.—അനുബന്ധം ബി-12-ലെ ഭൂപടം കാണുക.

ചാവു​ക​ടൽത്തീ​രത്തെ ഉപ്പ്‌
ചാവു​ക​ടൽത്തീ​രത്തെ ഉപ്പ്‌

ഇന്ന്‌, ചാവു​ക​ട​ലി​ലെ (ഉപ്പുകടൽ) ഉപ്പിന്റെ അളവ്‌ മഹാസ​മു​ദ്ര​ങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്‌ ഏതാണ്ട്‌ ഒൻപത്‌ ഇരട്ടി​യാണ്‌. (ഉൽ 14:3) ചാവു​ക​ട​ലി​ലെ ജലം ബാഷ്‌പീ​ക​രി​ച്ചു​ണ്ടാ​കുന്ന ഉപ്പ്‌ ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ചാവു​ക​ട​ലിൽനിന്ന്‌ ധാരാളം ഉപ്പ്‌ ലഭിച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അതിൽ ആവശ്യ​മി​ല്ലാത്ത പല ധാതു​പ​ദാർഥ​ങ്ങ​ളും കലർന്നി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ അതു ഗുണനി​ല​വാ​രം കുറഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു. ഇസ്രാ​യേ​ല്യർക്കു ഫൊയ്‌നി​ക്യ​ക്കാ​രിൽനി​ന്നും ഉപ്പ്‌ ലഭിച്ചി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. മെഡി​റ്റ​റേ​നി​യൻ സമു​ദ്ര​ജലം വറ്റിച്ചാ​ണു ഫൊയ്‌നി​ക്യ​ക്കാർ ഉപ്പ്‌ ഉണ്ടാക്കി​യി​രു​ന്നത്‌ എന്നു പറയ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ആഹാര​ത്തി​നു രുചി വർധി​പ്പി​ക്കാൻ ഉപ്പ്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ബൈബി​ളിൽ പറയു​ന്നുണ്ട്‌. (ഇയ്യ 6:6) ആളുക​ളു​ടെ ദൈനം​ദി​ന​ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃഷ്ടാ​ന്തങ്ങൾ പറയു​ന്ന​തിൽ വിദഗ്‌ധ​നാ​യി​രുന്ന യേശു, പ്രാധാ​ന്യ​മേ​റിയ ആത്മീയ​സ​ത്യ​ങ്ങൾ പഠിപ്പി​ക്കാൻ ഉപ്പിനെ ഒരു ദൃഷ്ടാ​ന്ത​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ച​തിൽ അതിശ​യി​ക്കാ​നില്ല. ഉദാഹ​ര​ണ​ത്തിന്‌, ഗിരി​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ യേശു ശിഷ്യ​ന്മാ​രോ​ടു “നിങ്ങൾ ഭൂമി​യു​ടെ ഉപ്പാണ്‌” എന്നു പറഞ്ഞു. ആത്മീയ​മാ​യും ധാർമി​ക​മാ​യും ജീർണി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​തിൽനിന്ന്‌ ആളുകളെ സംരക്ഷി​ക്കാൻ ശിഷ്യ​ന്മാർക്കു കഴിയു​മാ​യി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌ യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്‌.