മർക്കൊസ്‌ എഴുതിയത്‌ 8:1-38

8  ആ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം വന്നുകൂടി. അവരുടെ കൈയിൽ കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച്‌ അവരോടു പറഞ്ഞു:  “ഈ ജനക്കൂട്ടത്തോട്‌ എനിക്ക്‌ അലിവ്‌ തോന്നുന്നു.+ മൂന്നു ദിവസമായി ഇവർ എന്റെകൂടെയാണല്ലോ. ഇവർക്കു കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല.+  വിശന്നിരിക്കുന്ന ഇവരെ ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ* വീടുകളിലേക്കു പറഞ്ഞയച്ചാൽ ഇവർ വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണാലോ? ചിലരാണെങ്കിൽ വളരെ ദൂരെനിന്നുള്ളവരാണ്‌.”  എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട്‌, “ഇവരുടെയെല്ലാം വിശപ്പു മാറ്റാൻ വേണ്ട അപ്പം ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത്‌ എവിടെനിന്ന്‌ കിട്ടാനാണ്‌ ” എന്നു ചോദിച്ചു.  യേശു അവരോട്‌, “നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ എത്ര അപ്പമുണ്ട്‌ ” എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, “ഏഴ്‌ ” എന്ന്‌ അവർ പറഞ്ഞു.+  ജനക്കൂട്ടത്തോടു നിലത്ത്‌ ഇരിക്കാൻ യേശു നിർദേശിച്ചു. യേശു ആ ഏഴ്‌ അപ്പം എടുത്ത്‌ ദൈവത്തോടു നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട്‌, വിളമ്പാനായി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുത്തുതുടങ്ങി. അവർ അതു ജനത്തിനു വിളമ്പി.+  കുറച്ച്‌ ചെറിയ മീനുകളും അവരുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തോടു നന്ദി പറഞ്ഞശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരോട്‌ അതും വിളമ്പാൻ പറഞ്ഞു.  അങ്ങനെ അവരെല്ലാം തിന്ന്‌ തൃപ്‌തരായി. ബാക്കിവന്ന അപ്പക്കഷണങ്ങൾ ഏഴു വലിയ കൊട്ടകളിൽ നിറച്ചെടുത്തു.+  അവിടെ ഏകദേശം 4,000 പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ യേശു അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. 10  ഉടൻതന്നെ യേശു ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം വള്ളത്തിൽ കയറി ദൽമനൂഥപ്രദേശത്തേക്കു പോയി.+ 11  അവിടെവെച്ച്‌ പരീശന്മാർ വന്ന്‌ യേശുവിനോടു തർക്കിച്ചുതുടങ്ങി. യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി അവർ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു അടയാളം* ആവശ്യപ്പെട്ടു.+ 12  മനം* നൊന്ത്‌ യേശു പറഞ്ഞു: “ഈ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നത്‌ എന്തിനാണ്‌?+ ഈ തലമുറയ്‌ക്ക്‌ ഒരു അടയാളവും ലഭിക്കില്ല എന്നു സത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു.”+ 13  ഇതു പറഞ്ഞിട്ട്‌ യേശു അവരെ വിട്ട്‌ വീണ്ടും വള്ളത്തിൽ കയറി അക്കരയ്‌ക്കു പോയി. 14  എന്നാൽ അവർ പോകുമ്പോൾ അപ്പം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു. അവരുടെ കൈയിൽ ഒരു അപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.+ 15  യേശു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അവർക്ക്‌ ഈ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി: “സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക! പരീശന്മാരുടെയും ഹെരോദിന്റെയും പുളിച്ച മാവിനെക്കുറിച്ച്‌ ജാഗ്രത വേണം.”+ 16  ഇതു കേട്ടപ്പോൾ, അപ്പം എടുക്കാഞ്ഞതിനെച്ചൊല്ലി അവർ വഴക്കിടാൻതുടങ്ങി. 17  ഇതു ശ്രദ്ധിച്ച യേശു അവരോടു ചോദിച്ചു: “അപ്പമില്ലാത്തതിനെച്ചൊല്ലി നിങ്ങൾ എന്തിനാണു വഴക്കിടുന്നത്‌? കാര്യങ്ങൾ വിവേചിച്ച്‌ അർഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നില്ലേ? ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇപ്പോഴും മാന്ദ്യമുള്ളതാണോ? 18  ‘കണ്ണുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ചെവിയുണ്ടായിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലേ?’ 19  ഞാൻ അഞ്ച്‌ അപ്പം+ 5,000 പുരുഷന്മാർക്കു നുറുക്കിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ബാക്കിവന്ന കഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തെന്ന്‌ ഓർക്കുന്നില്ലേ?” “പന്ത്രണ്ട്‌ ”+ എന്ന്‌ അവർ പറഞ്ഞു. 20  “ഞാൻ ഏഴ്‌ അപ്പം 4,000 പുരുഷന്മാർക്കു നുറുക്കിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ബാക്കിവന്ന കഷണങ്ങൾ എത്ര കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു?” “ഏഴ്‌ ”+ എന്ന്‌ അവർ പറഞ്ഞു. 21  അപ്പോൾ യേശു അവരോട്‌, “ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ” എന്നു ചോദിച്ചു. 22  പിന്നെ അവർ ബേത്ത്‌സയിദയിൽ എത്തി. അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ആളുകൾ യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ കൊണ്ടുവന്ന്‌ അയാളെ ഒന്നു തൊടാൻ അപേക്ഷിച്ചു.+ 23  യേശു ആ അന്ധന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ച്‌ ഗ്രാമത്തിനു വെളിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ തുപ്പിയിട്ട്‌+ അയാളുടെ മേൽ കൈ വെച്ച്‌, “നിനക്ക്‌ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ” എന്നു ചോദിച്ചു. 24  അയാൾ നോക്കിയിട്ട്‌* പറഞ്ഞു: “എനിക്ക്‌ ആളുകളെ കാണാം. പക്ഷേ കണ്ടിട്ട്‌ മരങ്ങൾ നടക്കുന്നതുപോലുണ്ട്‌.” 25  യേശു വീണ്ടും തന്റെ കൈകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ അയാളുടെ കാഴ്‌ച തെളിഞ്ഞു. കാഴ്‌ച തിരിച്ചുകിട്ടിയ അയാൾക്ക്‌ എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാമെന്നായി. 26  “ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോകരുത്‌ ” എന്നു പറഞ്ഞ്‌ യേശു അയാളെ വീട്ടിലേക്ക്‌ അയച്ചു. 27  പിന്നെ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കൈസര്യഫിലിപ്പിയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു പോയി. വഴിയിൽവെച്ച്‌ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട്‌, “ഞാൻ ആരാണെന്നാണു ജനം പറയുന്നത്‌ ” എന്നു ചോദിച്ചു.+ 28  “ചിലർ സ്‌നാപകയോഹന്നാൻ+ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയ+ എന്നും വേറെ ചിലർ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾ എന്നും പറയുന്നു” എന്ന്‌ അവർ പറഞ്ഞു. 29  യേശു അവരോടു ചോദിച്ചു: “ഞാൻ ആരാണെന്നാണു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നത്‌?” പത്രോസ്‌ പറഞ്ഞു: “അങ്ങ്‌ ക്രിസ്‌തുവാണ്‌.”+ 30  എന്നാൽ തന്നെക്കുറിച്ച്‌ ആരോടും പറയരുതെന്നു യേശു അവരോടു കർശനമായി കല്‌പിച്ചു.+ 31  മനുഷ്യപുത്രന്‌ അനേകം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും മൂപ്പന്മാരും മുഖ്യപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്‌ത്രിമാരും മനുഷ്യപുത്രനെ തള്ളിക്കളയുമെന്നും കൊല്ലുമെന്നും+ മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞ്‌ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും യേശു അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങി.+ 32  വാസ്‌തവത്തിൽ, ഉള്ള കാര്യം യേശു തുറന്നുപറയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പത്രോസ്‌ യേശുവിനെ മാറ്റിനിറുത്തി ശകാരിച്ചു.+ 33  അപ്പോൾ യേശു പുറംതിരിഞ്ഞ്‌, ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിയിട്ട്‌ പത്രോസിനെ ശാസിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു: “സാത്താനേ, എന്റെ മുന്നിൽനിന്ന്‌* മാറൂ! നിന്റെ ചിന്തകൾ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകളല്ല, മനുഷ്യരുടേതാണ്‌.”*+ 34  പിന്നെ യേശു ശിഷ്യന്മാരെയും ജനക്കൂട്ടത്തെയും അടുത്ത്‌ വിളിച്ച്‌ അവരോടു പറഞ്ഞു: “എന്റെ അനുഗാമിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വയം ത്യജിച്ച്‌ തന്റെ ദണ്ഡനസ്‌തംഭം എടുത്ത്‌ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ.+ 35  ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതു നഷ്ടമാകും. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും എനിക്കുവേണ്ടിയും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷവാർത്തയ്‌ക്കുവേണ്ടിയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും.+ 36  വാസ്‌തവത്തിൽ, ഒരാൾ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എന്തു പ്രയോജനം?+ 37  അല്ല, ഒരാൾ തന്റെ ജീവനു പകരമായി എന്തു കൊടുക്കും?+ 38  വ്യഭിചാരികളുടെയും പാപികളുടെയും ഈ തലമുറയിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വാക്കുകളെയും കുറിച്ച്‌ ലജ്ജ തോന്നിയാൽ, തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്ത്വത്തിൽ വിശുദ്ധദൂതന്മാരോടൊപ്പം വരുമ്പോൾ+ മനുഷ്യപുത്രനും അയാളെക്കുറിച്ച്‌ ലജ്ജ തോന്നും.”+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “ആഹാരം കൊടുക്കാതെ; പട്ടിണിയായി.”
അഥവാ “സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്‌ തെളിവായി ഒരു അത്ഭുതം.”
അക്ഷ. “ആത്മാവ്‌.”
അഥവാ “കാഴ്‌ച തിരിച്ചുകിട്ടിയ അയാൾ.”
അക്ഷ. “പിന്നിലേക്ക്‌.”
അഥവാ “നിനക്കു ദൈവത്തിന്റെയല്ല, മനുഷ്യരുടെ മനസ്സാണ്‌.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

കൊട്ട: നെയ്‌തുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ കൊട്ടകളായിരിക്കാം ഇവ. യാത്രപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിൽ ഇതിനു വള്ളികൊണ്ടുള്ള പിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട്‌ 7.5 ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന കൊട്ടകളായിരുന്നു ഇവ.​—മർ 8:19, 20 എന്നിവയുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ കാണുക.

വലിയ കൊട്ടകൾ: അഥവാ “ഭക്ഷണക്കൊട്ടകൾ.” മുമ്പ്‌ ഒരിക്കൽ ഏകദേശം 5,000 പുരുഷന്മാർക്കു യേശു ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച കൊട്ടകളെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഒരുതരം കൊട്ടയെയാണു സാധ്യതയനുസരിച്ച്‌ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്‌ഫുറീസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കുപദം കുറിക്കുന്നത്‌. (മർ 6:43-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.) ദമസ്‌കൊസ്‌ നഗരമതിലിന്റെ കിളിവാതിലിലൂടെ പൗലോസിനെ താഴേക്ക്‌ ഇറക്കിയതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത്‌ ‘കൊട്ട’ എന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഇതേ ഗ്രീക്കുപദംതന്നെയാണ്‌.​—പ്രവൃ 9:25.

ഏകദേശം 4,000 പുരുഷന്മാർ: ഈ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിരുവെഴുത്തുഭാഗങ്ങളിൽ സ്‌ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു മത്തായിയുടെ സമാന്തരവിവരണത്തിൽ (മത്ത 15:38) മാത്രമാണ്‌. അത്ഭുതകരമായി പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മൊത്തം സംഖ്യ 12,000-ത്തിലധികം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്‌.

മഗദ: ഗലീല​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ ചുറ്റു​വ​ട്ടത്ത്‌ മഗദ എന്ന പേരിൽ അറിയ​പ്പെ​ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇന്ന്‌ ഇല്ലെങ്കി​ലും, മഗ്‌ദ​ല​ത​ന്നെ​യാ​ണു മഗദ​യെ​ന്നും അതു തിബെ​ര്യാ​സിന്‌ ഏതാണ്ട്‌ 6 കി.മീ. (3.5 മൈ.) വടക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റാ​യി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖിർബത്ത്‌ മജ്‌ദൽ (മിഗ്‌ദൽ) എന്ന സ്ഥലമാ​ണെ​ന്നും ചില പണ്ഡിത​ന്മാർ വിശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. സമാന്ത​ര​വി​വ​ര​ണ​ത്തിൽ (മർ 8:10) ഈ പ്രദേ​ശത്തെ ദൽമനൂഥ എന്നാണു വിളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.​—അനു. ബി10 കാണുക.

ദൽമനൂഥ: ഈ പേര്‌ ബൈബിൾസംബന്ധിയായ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ മറ്റ്‌ ഉറവിടങ്ങളിലോ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്‌. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം അറിയില്ലെങ്കിലും അതു ഗലീലക്കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിന്‌ അടുത്തായിരുന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്‌. കാരണം മത്തായിയുടെ സമാന്തരവിവരണത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ മഗദ എന്നാണു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. (മത്ത 15:39-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.) സാധ്യതയനുസരിച്ച്‌ മഗദയുടെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നിരിക്കാം ദൽമനൂഥ.

ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ: മർക്കോസ്‌ പലപ്പോഴും യേശുവിന്റെ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അത്തരം വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചതു തീവ്രവികാരങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായ പത്രോസിൽനിന്നായിരിക്കാം. (“മർക്കോസ്‌​—ആമുഖം” കാണുക.) ഈ ക്രിയയ്‌ക്കു പ്രാർഥനാനിർഭരമായ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തെയോ ഞരക്കത്തെയോ കുറിക്കാനാകും. ആ മനുഷ്യനോടു യേശുവിനു തോന്നിയ സഹതാപത്തിന്റെയോ മുഴു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെയും ദുരിതങ്ങളിൽ യേശുവിനു തോന്നിയ വേദനയുടെയോ പ്രതിഫലനമായിരുന്നിരിക്കാം അത്‌. റോമ 8:22-ൽ കാണുന്ന സമാനമായൊരു ക്രിയ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും ‘ഞരക്കത്തെക്കുറിച്ചാണു’ പറയുന്നത്‌.

(മനം) നൊന്ത്‌: മിക്കപ്പോഴും യേശുവിന്റെ വികാരവിചാരങ്ങളും യേശു പ്രതികരിച്ച വിധവും രേഖപ്പെടുത്താറുള്ള മർക്കോസ്‌ (മർ 3:5; 7:34; 9:36; 10:13-16, 21), ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു ഗ്രീക്കുതിരുവെഴുത്തുകളിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്ത ഒരു ക്രിയാപദമാണ്‌. മർ 7:34-ൽ (പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.) കാണുന്ന സമാനമായൊരു ക്രിയയുടെ തീവ്രരൂപമായ ഈ പദം ശക്തമായ വൈകാരികപ്രതികരണത്തെ കുറിക്കുന്നു. മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരായ പരീശന്മാർ ദൈവശക്തിയുടെ സുവ്യക്തമായ അനേകം തെളിവുകൾ അതിനോടകം കണ്ടിട്ടും അതെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഒരു അടയാളം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശുവിനു തോന്നിയ ക്ഷോഭമായിരിക്കാം ഈ മാനസികാവസ്ഥയ്‌ക്കു കാരണമായത്‌.

ഹെരോദ്‌: ചില പുരാതന കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ “ഹെരോദ്യർ” എന്നാണു കാണുന്നത്‌.​—പദാവലിയിൽ “ഹെരോദിന്റെ അനുയായികൾ” എന്നതു കാണുക.

പുളിച്ച മാവ്‌: പലപ്പോഴും വഷളത്തത്തെയും പാപത്തെയും കുറിക്കാൻ ബൈബിളിൽ ആലങ്കാരികമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പദം ഇവിടെ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെയും ദുഃസ്വാധീനത്തെയും ആണ്‌ അർഥമാക്കുന്നത്‌. (മത്ത 16:6, 11, 12; 1കൊ 5:6-8) ഈ വാക്യത്തിന്റെ മൂലപാഠത്തിൽ, “പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവിനെക്കുറിച്ചും ഹെരോദിന്റെ പുളിച്ച മാവിനെക്കുറിച്ചും ജാഗ്രത വേണം” എന്നാണു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌. ഇരുകൂട്ടരുടെയും ‘പുളിച്ച മാവിനെക്കുറിച്ച്‌ ’ എടുത്തുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്‌തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌, പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവും ഹെരോദിന്റെയും അനുയായികളായ ഹെരോദ്യരുടെയും പുളിച്ച മാവും വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നു എന്നാണ്‌. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർക്കു മതചായ്‌വുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ മുഖ്യമായും രാഷ്‌ട്രീയക്കാരായിരുന്നു. അവരുടെ ദേശീയത്വചിന്താഗതി എന്ന ‘പുളിച്ച മാവിന്‌ ’ ഉദാഹരണമായിരുന്നു നികുതി കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ ഇരുകൂട്ടരും ചേർന്ന്‌ യേശുവിനോടു ചോദിച്ച ചോദ്യം. ഇതിലൂടെ യേശുവിനെ കുടുക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം.​—മർ 12:13-15.

കൊട്ട: അക്ഷ. “വലിയ കൊട്ട.” അഥവാ “ഭക്ഷണക്കൊട്ട.”​—മർ 8:8, 19 എന്നിവയുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ കാണുക.

കൊട്ട: നെയ്‌തുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ കൊട്ടകളായിരിക്കാം ഇവ. യാത്രപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിൽ ഇതിനു വള്ളികൊണ്ടുള്ള പിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട്‌ 7.5 ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന കൊട്ടകളായിരുന്നു ഇവ.​—മർ 8:19, 20 എന്നിവയുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ കാണുക.

വലിയ കൊട്ടകൾ: അഥവാ “ഭക്ഷണക്കൊട്ടകൾ.” മുമ്പ്‌ ഒരിക്കൽ ഏകദേശം 5,000 പുരുഷന്മാർക്കു യേശു ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച കൊട്ടകളെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഒരുതരം കൊട്ടയെയാണു സാധ്യതയനുസരിച്ച്‌ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്‌ഫുറീസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കുപദം കുറിക്കുന്നത്‌. (മർ 6:43-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.) ദമസ്‌കൊസ്‌ നഗരമതിലിന്റെ കിളിവാതിലിലൂടെ പൗലോസിനെ താഴേക്ക്‌ ഇറക്കിയതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത്‌ ‘കൊട്ട’ എന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഇതേ ഗ്രീക്കുപദംതന്നെയാണ്‌.​—പ്രവൃ 9:25.

കൊട്ട: യേശു അത്ഭുതകരമായി ആളുകൾക്കു ഭക്ഷണം കൊടുത്ത രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്നിടത്തും, (മർ 6:43; 8:​8, 20 എന്നിവയുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകളും മത്ത 14:20; 15:37; 16:9, 10 എന്നീ വാക്യങ്ങളിലെ സമാന്തരവിവരണവും കാണുക.) മിച്ചം വന്ന ഭക്ഷണം ‘കൊട്ടകളിൽ’ ശേഖരിച്ചെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കൊട്ടകൾ തമ്മിലുള്ള വലുപ്പവ്യത്യാസം മൂലഭാഷയിൽ സുവിശേഷയെഴുത്തുകാർ ഒരേപോലെ എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. യേശു 5,000-ത്തോളം പുരുഷന്മാരെ പോഷിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്നിടത്ത്‌ കോഫിനൊസ്‌ (“കൊട്ട”) എന്ന ഗ്രീക്കുപദവും 4,000 പുരുഷന്മാരെ പോഷിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്നിടത്ത്‌ സ്‌ഫുറീസ്‌ (“വലിയ കൊട്ട”) എന്ന ഗ്രീക്കുപദവും ആണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌ ഒന്നുകിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന സമയത്ത്‌ ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കു ദൃക്‌സാക്ഷികളിൽനിന്ന്‌ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നോ ആണ്‌.

വലിയ കൊട്ടകൾ: അഥവാ “ഭക്ഷണക്കൊട്ടകൾ.” മുമ്പ്‌ ഒരിക്കൽ ഏകദേശം 5,000 പുരുഷന്മാർക്കു യേശു ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച കൊട്ടകളെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഒരുതരം കൊട്ടയെയാണു സാധ്യതയനുസരിച്ച്‌ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്‌ഫുറീസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കുപദം കുറിക്കുന്നത്‌. (മർ 6:43-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.) ദമസ്‌കൊസ്‌ നഗരമതിലിന്റെ കിളിവാതിലിലൂടെ പൗലോസിനെ താഴേക്ക്‌ ഇറക്കിയതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത്‌ ‘കൊട്ട’ എന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഇതേ ഗ്രീക്കുപദംതന്നെയാണ്‌.​—പ്രവൃ 9:25.

കൊട്ട: യേശു അത്ഭുതകരമായി ആളുകൾക്കു ഭക്ഷണം കൊടുത്ത രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്നിടത്തും, (മർ 6:43; 8:​8, 20 എന്നിവയുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകളും മത്ത 14:20; 15:37; 16:9, 10 എന്നീ വാക്യങ്ങളിലെ സമാന്തരവിവരണവും കാണുക.) മിച്ചം വന്ന ഭക്ഷണം ‘കൊട്ടകളിൽ’ ശേഖരിച്ചെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കൊട്ടകൾ തമ്മിലുള്ള വലുപ്പവ്യത്യാസം മൂലഭാഷയിൽ സുവിശേഷയെഴുത്തുകാർ ഒരേപോലെ എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. യേശു 5,000-ത്തോളം പുരുഷന്മാരെ പോഷിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്നിടത്ത്‌ കോഫിനൊസ്‌ (“കൊട്ട”) എന്ന ഗ്രീക്കുപദവും 4,000 പുരുഷന്മാരെ പോഷിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്നിടത്ത്‌ സ്‌ഫുറീസ്‌ (“വലിയ കൊട്ട”) എന്ന ഗ്രീക്കുപദവും ആണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌ ഒന്നുകിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന സമയത്ത്‌ ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കു ദൃക്‌സാക്ഷികളിൽനിന്ന്‌ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നോ ആണ്‌.

കൊട്ട: അക്ഷ. “വലിയ കൊട്ട.” അഥവാ “ഭക്ഷണക്കൊട്ട.”​—മർ 8:8, 19 എന്നിവയുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ കാണുക.

അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ: അന്ധനായ ഈ മനുഷ്യനെ യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സുവിശേഷയെഴുത്തുകാരൻ മർക്കോസാണ്‌.​—മർ 8:22-26.

കൈസ​ര്യ​ഫി​ലി​പ്പി: യോർദാൻ നദിയു​ടെ ഉത്ഭവസ്ഥാ​ന​ത്തിന്‌ അടുത്ത്‌, സമു​ദ്ര​നി​ര​പ്പിൽനിന്ന്‌ 350 മീ. (1,150 അടി) ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി​ചെ​യ്യുന്ന ഒരു പട്ടണം. ഗലീല​ക്ക​ട​ലിന്‌ 40 കി.മീ. (25 മൈ.) വടക്ക്‌, ഹെർമോൻ പർവത​ത്തി​ന്റെ തെക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റാ​യി അതിന്റെ അടിവാ​ര​ത്തോ​ടു ചേർന്നാണ്‌ ഈ പട്ടണത്തി​ന്റെ സ്ഥാനം. മഹാനായ ഹെരോ​ദി​ന്റെ മകനും ജില്ലാ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ആയ ഫിലി​പ്പോസ്‌, റോമൻ ചക്രവർത്തി​യു​ടെ ബഹുമാ​നാർഥം ഈ പട്ടണത്തി​നു കൈസര്യ എന്നു പേരിട്ടു. എന്നാൽ ഇതേ പേരിൽ ഒരു തുറമു​ഖ​പ​ട്ടണം ഉണ്ടായി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ ഇതിനെ തിരി​ച്ച​റി​യാൻ കൈസ​ര്യ​ഫി​ലി​പ്പി എന്നാണു വിളി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. “ഫിലി​പ്പോ​സി​ന്റെ കൈസര്യ” എന്നാണ്‌ അതിന്‌ അർഥം.​—അനു. ബി10 കാണുക.

കൈസര്യഫിലിപ്പി: മത്ത 16:13-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

യോഹ​ന്നാൻ: യഹോ​ഹാ​നാൻ അഥവാ യോഹാ​നാൻ എന്ന എബ്രാ​യ​പേ​രി​ന്റെ മലയാ​ള​രൂ​പം. അർഥം: “യഹോവ പ്രീതി കാണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു; യഹോവ കൃപ കാണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.”

സ്‌നാ​പ​കൻ: അഥവാ “നിമജ്ജനം ചെയ്യു​ന്നവൻ; മുക്കു​ന്നവൻ.” ഈ വാക്യ​ത്തിൽ “സ്‌നാ​പ​ക​യോ​ഹ​ന്നാൻ” എന്നാണു കാണു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും മർ 1:4; 6:14, 24 വാക്യ​ങ്ങ​ളിൽ “യോഹ​ന്നാൻ സ്‌നാ​പകൻ” എന്നു വിളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. വെള്ളത്തിൽ മുക്കി സ്‌നാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നതു യോഹ​ന്നാ​ന്റെ പ്രത്യേ​ക​ത​യാ​യി​രു​ന്നെന്നു സൂചി​പ്പി​ക്കുന്ന ഒരു വിളി​പ്പേ​രാ​യി​രി​ക്കാം “സ്‌നാ​പകൻ.” ‘സ്‌നാ​പകൻ എന്നു വിളി​പ്പേ​രുള്ള യോഹ​ന്നാ​നെ’ക്കുറിച്ച്‌ ജൂതച​രി​ത്ര​കാ​ര​നായ ഫ്‌ളേ​വി​യസ്‌ ജോസീ​ഫ​സും എഴുതി​യി​ട്ടുണ്ട്‌.

സ്‌നാപകൻ: അഥവാ “നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നവൻ; മുക്കുന്നവൻ.” ഇവിടെയും മർ 6:14, 24 വാക്യങ്ങളിലും “സ്‌നാപകൻ” എന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്കുപദം “സ്‌നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ” എന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ മർ 6:25; 8:28 എന്നീ വാക്യങ്ങളിലും മത്തായിയുടെയും ലൂക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിലും കാണുന്ന “സ്‌നാപകയോഹന്നാൻ” എന്ന പദപ്രയോഗത്തിലെ “സ്‌നാപക” എന്ന വിശേഷണം ആ ഗ്രീക്കുപദത്തിൽനിന്ന്‌ അൽപ്പം വ്യത്യാസമുള്ള ബാപ്‌റ്റിസ്റ്റിസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കുനാമത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ്‌. മർ 6:24, 25 വാക്യങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടു പദപ്രയോഗങ്ങളും (“യോഹന്നാൻ സ്‌നാപകൻ,” “സ്‌നാപകയോഹന്നാൻ”) സമാനാർഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം.​—മത്ത 3:1-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

ക്രിസ്‌തു: യേശു​ത​ന്നെ​യാ​ണു “ക്രിസ്‌തു” (ഗ്രീക്കിൽ, ക്രിസ്‌തോസ്‌ ) എന്നു പത്രോസ്‌ പറഞ്ഞു. “മിശിഹ” (മാഷി​യാക്‌ എന്ന എബ്രാ​യ​പ​ദ​ത്തിൽനി​ന്നു​ള്ളത്‌.) എന്നതിനു തത്തുല്യ​മായ ഒരു സ്ഥാന​പ്പേ​രാണ്‌ ഇത്‌. രണ്ടി​ന്റെ​യും അർഥം “അഭിഷി​ക്തൻ” എന്നാണ്‌. ഗ്രീക്കിൽ ഇവിടെ “ക്രിസ്‌തു” എന്നതിനു മുമ്പ്‌ ഒരു നിശ്ചായക ഉപപദം (definite article) ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌ (ഹോ ക്രിസ്‌തോസ്‌). ഇത്‌ മിശിഹ എന്ന നിലയി​ലുള്ള യേശു​വി​ന്റെ സ്ഥാനത്തിന്‌ ഊന്നൽ നൽകാ​നാ​യി​രി​ക്കാം.​—മത്ത 1:1; 2:4 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

മൂപ്പന്മാർ: അക്ഷ. “പ്രായ​മേ​റിയ പുരു​ഷ​ന്മാർ.” ബൈബി​ളിൽ പ്രെസ്‌ബൂ​റ്റെ​റൊസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം, സമൂഹ​ത്തി​ലോ ജനതയി​ലോ ഒരു അധികാ​ര​സ്ഥാ​ന​മോ ഉത്തരവാ​ദി​ത്വ​സ്ഥാ​ന​മോ വഹിക്കു​ന്ന​വ​രെ​യാ​ണു പ്രധാ​ന​മാ​യും കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. ചില സാഹച​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ ഇതു പ്രായ​ത്തെ​യാണ്‌ അർഥമാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും (ലൂക്ക 15:25; പ്രവൃ 2:17 എന്നിവ ഉദാഹ​ര​ണങ്ങൾ.) എപ്പോ​ഴും അതു വയസ്സു​ചെ​ന്ന​വ​രെയല്ല കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. ഇവിടെ ഈ പദം​കൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശി​ക്കു​ന്നതു ജൂതജ​ന​ത​യിൽപ്പെട്ട നേതാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യാണ്‌. മിക്ക​പ്പോ​ഴും മുഖ്യ​പു​രോ​ഹി​ത​ന്മാ​രു​ടെ​യും ശാസ്‌ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും കൂടെ​യാണ്‌ ഇവരെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയാ​റു​ള്ളത്‌. ഈ മൂന്നു കൂട്ടത്തിൽനി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു സൻഹെ​ദ്രി​നി​ലെ അംഗങ്ങൾ.​—മത്ത 21:23; 26:3, 47, 57; 27:1, 41; 28:12; പദാവ​ലി​യിൽ “മൂപ്പൻ; പ്രായ​മേ​റിയ പുരുഷൻ” കാണുക.

മനുഷ്യ​പു​ത്രൻ: അഥവാ “മനുഷ്യ​ന്റെ പുത്രൻ.” ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം സുവി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളിൽ 80-ലധികം തവണ കാണാം. തന്നെത്തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, താൻ ഒരു സ്‌ത്രീ​യിൽനിന്ന്‌ ജനിച്ച യഥാർഥ​മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണെ​ന്നും അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ആദാമി​നു പകരം​വെ​ക്കാൻ എന്തു​കൊ​ണ്ടും അനു​യോ​ജ്യ​നാ​ണെ​ന്നും യേശു വ്യക്തമാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. അങ്ങനെ മനുഷ്യ​കു​ലത്തെ പാപത്തിൽനി​ന്നും മരണത്തിൽനി​ന്നും വീണ്ടെ​ടു​ക്കാൻ യേശു​വി​നു കഴിയു​മാ​യി​രു​ന്നു. (റോമ 5:12, 14, 15) ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം, യേശു​ത​ന്നെ​യാ​ണു മിശിഹ അഥവാ ക്രിസ്‌തു എന്നും തിരി​ച്ച​റി​യി​ച്ചു.​—ദാനി 7:13, 14. പദാവലി കാണുക.

മുഖ്യ​പു​രോ​ഹി​ത​ന്മാർ: ഇവിടെ കാണുന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ഏകവച​ന​ത്തിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നി​ടത്ത്‌ “മഹാപു​രോ​ഹി​തൻ” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അദ്ദേഹം ദൈവ​മു​മ്പാ​കെ ജനത്തിന്റെ മുഖ്യ​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇവിടെ ബഹുവ​ച​ന​രൂ​പ​ത്തിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഈ പദം പുരോ​ഹി​ത​ഗ​ണ​ത്തി​ലെ പ്രധാ​നി​ക​ളെ​യാ​ണു കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. ഇതിൽ മുൻ മഹാപു​രോ​ഹി​ത​ന്മാ​രും സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ 24 പുരോ​ഹി​ത​ഗ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ തലവന്മാ​രും ഉൾപ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

മനുഷ്യപുത്രൻ: മത്ത 8:20-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

മൂപ്പന്മാർ: അക്ഷ. “പ്രായമേറിയ പുരുഷന്മാർ.” ബൈബിളിൽ പ്രെസ്‌ബൂറ്റെറൊസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കുപദം, സമൂഹത്തിലോ ജനതയിലോ ഒരു അധികാരസ്ഥാനമോ ഉത്തരവാദിത്വസ്ഥാനമോ വഹിക്കുന്നവരെയാണു പ്രധാനമായും കുറിക്കുന്നത്‌. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതു പ്രായത്തെയാണ്‌ അർഥമാക്കുന്നതെങ്കിലും (ലൂക്ക 15:25; പ്രവൃ 2:17 എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങൾ.) എപ്പോഴും അതു വയസ്സുചെന്നവരെയല്ല കുറിക്കുന്നത്‌. ഇവിടെ ഈ പദംകൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു ജൂതജനതയിൽപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെയാണ്‌. മിക്കപ്പോഴും മുഖ്യപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്‌ത്രിമാരുടെയും കൂടെയാണ്‌ ഇവരെക്കുറിച്ച്‌ പറയാറുള്ളത്‌. ഈ മൂന്നു കൂട്ടത്തിൽനിന്നുള്ളവരായിരുന്നു സൻഹെദ്രിനിലെ അംഗങ്ങൾ.​—മർ 11:27; 14:43, 53; 15:1; മത്ത 16:21-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പും പദാവലിയിൽ “മൂപ്പൻ; പ്രായേമേറിയ പുരുഷൻ” എന്നതും കാണുക.

മുഖ്യപുരോഹിതന്മാർ: മത്ത 2:4-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പും പദാവലിയിൽ “മുഖ്യപുരോഹിതൻ” എന്നതും കാണുക.

സാത്താൻ: മത്ത 16:23-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

എന്റെ മുന്നിൽനിന്ന്‌ മാറൂ!: അക്ഷ. “എന്റെ പിന്നിലേക്കു മാറൂ!” ഇതോടൊപ്പം “നീ എന്റെ വഴിയിൽ ഒരു തടസ്സമാണ്‌ ” എന്നുകൂടി യേശു പറഞ്ഞതായി സമാന്തരവിവരണമായ മത്ത 16:23-ൽ കാണാം. (മത്ത 18:7-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.) ഇതിലൂടെ യേശു പത്രോസിനെ ശക്തമായി ശാസിക്കുകയായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന്‌ യാതൊന്നും തന്നെ തടയാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചില്ല. “പിന്നിലേക്കു മാറൂ” എന്ന യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ പത്രോസിന്റെ ഉചിതമായ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമിപ്പിക്കലുമായിരുന്നിരിക്കാം. കാരണം പത്രോസിൽനിന്ന്‌ യഥാർഥത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്‌, തന്റെ ഗുരുവിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട്‌ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.

സാത്താൻ: പത്രോസ്‌ പിശാ​ചായ സാത്താ​നാ​ണെന്നല്ല, മറിച്ച്‌ എതിർത്തു​നിൽക്കു​ന്നവൻ അഥവാ ഒരു എതിരാ​ളി ആണെന്നാ​ണു യേശു ഉദ്ദേശി​ച്ചത്‌. കാരണം സാഠാൻ എന്ന എബ്രാ​യ​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ അർഥം എതിർത്തു​നിൽക്കു​ന്നവൻ, എതിരാ​ളി എന്നൊ​ക്കെ​യാണ്‌. ഈ സന്ദർഭ​ത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, സാത്താന്റെ സ്വാധീ​ന​ത്തി​നു വശംവ​ദ​നാ​കാൻ പത്രോസ്‌ തന്നെത്തന്നെ അനുവ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എന്നൊരു സൂചന​യും യേശു​വി​ന്റെ വാക്കു​ക​ളിൽ ഉണ്ടായി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം.

വീഴി​ക്കു​ന്ന തടസ്സങ്ങൾ . . . മാർഗ​ത​ട​സ്സങ്ങൾ: ഇത്തരത്തിൽ പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന സ്‌കാൻഡ​ലോൺ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ആദ്യകാ​ലത്ത്‌ ഒരു കെണിയെ കുറി​ക്കാ​നാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെന്നു കരുത​പ്പെ​ടു​ന്നു. അത്‌ ഒരു കെണി​യിൽ ഇരയെ കോർത്തു​വെ​ക്കുന്ന കമ്പി​നെ​യാണ്‌ അർഥമാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ചിലർ അഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒരാളു​ടെ കാൽ ഇടറാ​നോ അയാൾ ഇടറി​വീ​ഴാ​നോ ഇടയാ​ക്കുന്ന ഏതൊരു തടസ്സത്തെ കുറി​ക്കാ​നും പിൽക്കാ​ലത്ത്‌ അത്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​തു​ടങ്ങി. ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തിൽ ഈ പദത്തിന്‌ ഒരു വ്യക്തിയെ തെറ്റായ വഴിയി​ലേക്കു വശീക​രി​ക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ധാർമി​ക​മാ​യി ഇടറാ​നോ വീഴാ​നോ, പാപത്തിൽ വീണു​പോ​കാ​നോ ഇടയാ​ക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃ​ത്തി​യെ​യും സാഹച​ര്യ​ത്തെ​യും കുറി​ക്കാ​നാ​കും. മത്ത 18:8, 9-ൽ ഇതി​നോ​ടു ബന്ധമുള്ള സ്‌കാൻഡ​ലി​സോ എന്ന ക്രിയ​യാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അവിടെ ‘പാപം ചെയ്യാൻ ഇടയാ​ക്കുക’ എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ആ പദത്തെ “ഒരു കെണി​യാ​യി​ത്തീ​രുക; ഇടറി​വീ​ഴാൻ ഇടയാ​ക്കുക” എന്നും പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

ദണ്ഡനസ്‌തം​ഭം: അഥവാ “വധസ്‌തം​ഭം.” ഗ്രീക്കു സാഹി​ത്യ​ഭാ​ഷ​യിൽ സ്റ്റോ​റോസ്‌ എന്ന പദം പ്രധാ​ന​മാ​യും കുത്ത​നെ​യുള്ള ഒരു സ്‌തം​ഭത്തെ അഥവാ തൂണിനെ ആണ്‌ കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. യേശു​വി​ന്റെ അനുഗാ​മി​യാ​യ​തി​ന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കു നേരി​ടേ​ണ്ടി​വ​രുന്ന യാതന​യെ​യും അപമാ​ന​ത്തെ​യും പീഡന​ത്തെ​യും, എന്തിന്‌ മരണ​ത്തെ​പ്പോ​ലും കുറി​ക്കാൻ ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തി​ലും ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌.​—പദാവലി കാണുക.

സ്വയം ത്യജിച്ച്‌: അഥവാ “തന്റെ മേൽ തനിക്കുള്ള അവകാശമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്‌.” തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായി വെടിയാനോ തന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ദൈവത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കാനോ ഉള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സൊരുക്കത്തെയാണ്‌ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. ഈ ഗ്രീക്കുപദപ്രയോഗം “തന്നോടുതന്നെ ഇല്ല എന്നു പറയണം” എന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്താം. അതു ശരിയാണുതാനും. കാരണം ഒരാളുടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ വേണ്ടെന്നുവെക്കുന്നതാണ്‌ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. (2കൊ 5:14, 15) പത്രോസ്‌ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച്‌ വിവരിക്കുന്നിടത്തും ഇതേ ഗ്രീക്കുക്രിയയാണു മർക്കോസ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.​—മർ 14:30, 31, 72.

ദണ്ഡനസ്‌തംഭം: മത്ത 16:24-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ: ചില പുരാതന കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ “എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ” എന്നാണു കാണുന്നത്‌.

ജീവൻ: അഥവാ “ദേഹി.”​—പദാവലിയിൽ “ദേഹി” കാണുക.

ജീവൻ: അഥവാ “ദേഹി.”​—പദാവലിയിൽ “ദേഹി” കാണുക.

ജീവൻ: അഥവാ “ദേഹി.”​—പദാവലിയിൽ “ദേഹി” കാണുക.

വ്യഭിചാരികൾ: അഥവാ, “വിശ്വസ്‌തതയില്ലാത്തവർ.” ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിബന്ധത്തിലേക്കു വന്നിരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തോടു കാണിക്കുന്ന അവിശ്വസ്‌തതയെയാണു ‘വ്യഭിചാരം’ എന്ന്‌ ആത്മീയാർഥത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഇസ്രായേല്യരുടെ വ്യാജമതാചാരങ്ങൾ നിയമയുടമ്പടിയുടെ ലംഘനമായിരുന്നതുകൊണ്ട്‌ അവർക്ക്‌ ആത്മീയവ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുറ്റം പേറേണ്ടിവന്നു. (യിര 3:8, 9; 5:7, 8; 9:2; 13:27; 23:10; ഹോശ 7:4) യേശു തന്റെ കാലത്തെ ജൂതന്മാരുടെ തലമുറയെ വ്യഭിചാരികൾ എന്നു വിളിച്ചതും സമാനമായ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ്‌. (മത്ത 12:39; 16:4) പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ തങ്ങളെത്തന്നെ മലിനമാക്കാൻ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരും ആത്മീയവ്യഭിചാരമാണു ചെയ്യുന്നത്‌. വാസ്‌തവത്തിൽ, യഹോവയ്‌ക്കു തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇതു സത്യമാണ്‌.​—യാക്ക 4:4.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

ഹെരോദ്‌ അന്തിപ്പാസ്‌ ഇറക്കിയ നാണയം
ഹെരോദ്‌ അന്തിപ്പാസ്‌ ഇറക്കിയ നാണയം

ചിത്ര​ത്തിൽ കാണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌, യേശു​വി​ന്റെ ശുശ്രൂ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തോട്‌ അടുത്ത്‌ നിർമിച്ച ഒരു നാണയ​ത്തി​ന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ്‌. ചെമ്പ്‌ കലർന്ന ഒരു ലോഹ​സ​ങ്ക​രം​കൊ​ണ്ടാണ്‌ അത്‌ ഉണ്ടാക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അതു പുറത്തി​റ​ക്കി​യതു ഗലീല​യും പെരി​യ​യും ഭരിച്ചി​രുന്ന, ജില്ലാ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യായ ഹെരോദ്‌ അന്തിപ്പാ​സാ​യി​രു​ന്നു. ഹെരോദ്‌ യേശു​വി​നെ കൊല്ലാൻ നോക്കു​ന്നു എന്നു പരീശ​ന്മാർ പറഞ്ഞത്‌, യേശു യരുശ​ലേ​മി​ലേ​ക്കുള്ള യാത്രാ​മ​ധ്യേ ഹെരോ​ദി​ന്റെ ഭരണ​പ്ര​ദേ​ശ​മായ പെരി​യ​യി​ലൂ​ടെ കടന്നു​പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രി​ക്കാം. അതിനു മറുപടി കൊടു​ത്ത​പ്പോൾ യേശു ഹെരോ​ദി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ‘ആ കുറുക്കൻ’ എന്നു പറഞ്ഞു. (ലൂക്ക 13:32-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.) ഹെരോ​ദി​ന്റെ പ്രജകൾ മിക്കവ​രും ജൂതന്മാ​രാ​യി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ അവരെ പ്രകോ​പി​പ്പി​ക്കാത്ത ഈന്തപ്പ​ന​യോ​ല​യു​ടെ​യും (1) ഇലക്കി​രീ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും (2) മറ്റും രൂപങ്ങ​ളാണ്‌ അദ്ദേഹം പുറത്തി​റ​ക്കിയ നാണയ​ങ്ങ​ളിൽ ഉണ്ടായി​രു​ന്നത്‌.