വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ​—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം (പഠനപ്പ​തിപ്പ്‌)

മർക്കോസ്‌​—ആമുഖം

  • എഴുതിയത്‌: മർക്കോസ്‌

  • എഴുതിയ സ്ഥലം: റോം

  • എഴുത്ത്‌ പൂർത്തിയായത്‌: ഏ. എ.ഡി. 60-65

  • ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം: എ.ഡി. 29-33

പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്‌തുതകൾ:

  • സുവിശേഷവിവരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്‌ ഇത്‌. സംഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്നുപെട്ടെന്നു വിവരിച്ചുപോകുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ്‌ ഇതിൽ. “ഉടൻതന്നെ,” “അപ്പോൾത്തന്നെ,” “പെട്ടെന്ന്‌ ” എന്നെല്ലാം പരിഭാഷപ്പെടുത്താവുന്ന യൂത്തിസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കുപദം ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ 40-ലധികം തവണ കാണുന്നുണ്ട്‌. വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൊണ്ട്‌ വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം, യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷയുടെയും ഒരു ജീവസ്സുറ്റ വിവരണം വായനക്കാരനു സമ്മാനിക്കുന്നു.

  • മർക്കോസ്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയ മിക്ക ദൃക്‌സാക്ഷിവിവരണങ്ങളുടെയും ഉറവിടം അപ്പോസ്‌തലനായ പത്രോസാണെന്നു പരമ്പരാഗതമായി കരുതിപ്പോരുന്നു. (13:3) ഇതു ശരിയായിരിക്കാം. കാരണം മർക്കോസ്‌ പത്രോസിന്റെ കൂടെ ബാബിലോണിലുണ്ടായിരുന്നതായി തിരുവെഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (1പത്ര 5:13)

  • മർക്കോസ്‌ മിക്കപ്പോഴും യേശുവിന്റെ വികാരവിചാരങ്ങളും യേശു പ്രതികരിച്ച വിധവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. (3:5; 7:34; 8:12; 9:36; 10:13-16, 21)

  • യേശുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കാൾ മർക്കോസ്‌ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതു യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ്‌. മത്തായി യേശുവിനെ വാഗ്‌ദത്തമിശിഹയും രാജാവും ആയി വർണിക്കുമ്പോൾ മർക്കോസ്‌ യേശുവിനെ ഊർജസ്വലനായ ഒരു വ്യക്തിയായി​—അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവപുത്രനും ജയിച്ചുമുന്നേറുന്ന രക്ഷകനും ആയി​—ചിത്രീകരിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത്‌ 19 അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചെങ്കിലും മർക്കോസ്‌ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലതു മാത്രമേ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഒന്ന്‌ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നതുമാണ്‌. (4:26-29)

  • മർക്കോസ്‌ റോമിൽ പൗലോസിനെ സന്ദർശിച്ച എ.ഡി. 60-65 കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കാം ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത്‌.

  • മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയതു ജൂതന്മാർക്കുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ മർക്കോസ്‌ എഴുതിയതു പ്രധാനമായും റോമാക്കാർക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജൂതന്മാരല്ലാത്തവർക്കു പരിചിതമല്ലാത്ത ജൂത ആചാരങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നതായി കാണാം. (2:18; 7:3, 4; 14:12; 15:42) എബ്രായ-അരമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. (3:17; 5:41; 7:11, 34; 14:36; 15:22, 34) ചില ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ, കാലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു ജൂതനു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിശദാംശങ്ങൾപോലും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. (1:13; 11:13; 13:3) ജൂതന്മാർ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളുടെ മൂല്യം റോമൻ പണത്തിലാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്‌. (മർ 12:42-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.) മറ്റു സുവിശേഷയെഴുത്തുകാരെ അപേക്ഷിച്ച്‌ മർക്കോസ്‌ ലത്തീൻ പദപ്രയോഗങ്ങളും ശൈലികളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അതിന്‌ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌ സ്‌പെകുലാറ്റോർ (അംഗരക്ഷകൻ), പ്രായ്‌റ്റോറിയം (ഗവർണറുടെ വസതി), കെൻടൂറിയൊ (സൈനികോദ്യോഗസ്ഥൻ) എന്നീ പദങ്ങൾ. (6:27; 15:16, 39)