മത്തായി എഴുതിയത്‌ 9:1-38

9  അങ്ങനെ, യേശു വള്ളത്തിൽ കയറി അക്കരെയുള്ള സ്വന്തം നഗരത്തിലെത്തി.+  കുറച്ച്‌ ആളുകൾ ചേർന്ന്‌ തളർന്നുപോയ ഒരാളെ കിടക്കയിൽ കിടത്തി യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട്‌ യേശു തളർവാതരോഗിയോട്‌, “മകനേ, ധൈര്യമായിരിക്ക്‌. നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു”+ എന്നു പറഞ്ഞു.  അപ്പോൾ ചില ശാസ്‌ത്രിമാർ, “ഇവൻ ദൈവനിന്ദയാണല്ലോ പറയുന്നത്‌ ”+ എന്ന്‌ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു.  അവരുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പു മനസ്സിലാക്കി യേശു അവരോടു ചോദിച്ചു: “നിങ്ങൾ എന്തിനാണ്‌ ഇങ്ങനെ ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്‌?+  ഏതാണ്‌ എളുപ്പം? ‘നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നതോ അതോ ‘എഴുന്നേറ്റ്‌ നടക്കുക’+ എന്നു പറയുന്നതോ?  എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന്‌ അധികാരമുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ അറിയാൻവേണ്ടി.⁠.⁠.” പിന്നെ യേശു തളർവാതരോഗിയോടു പറഞ്ഞു: “എഴുന്നേറ്റ്‌, കിടക്ക എടുത്ത്‌ വീട്ടിലേക്കു പോകൂ.”+  അയാൾ എഴുന്നേറ്റ്‌ വീട്ടിലേക്കു പോയി.  ഇതു കണ്ട്‌ ജനക്കൂട്ടം ഭയന്നുപോയി. മനുഷ്യർക്ക്‌ ഇത്തരം അധികാരം നൽകിയ ദൈവത്തെ അവർ സ്‌തുതിച്ചു.  യേശു അവിടെനിന്ന്‌ പോകുന്ന വഴിക്കു മത്തായി എന്നു പേരുള്ള ഒരാൾ നികുതി പിരിക്കുന്നിടത്ത്‌ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ട്‌, “എന്നെ അനുഗമിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ മത്തായി എഴുന്നേറ്റ്‌ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു.+ 10  പിന്നീട്‌ യേശു മത്തായിയുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന്‌ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറെ നികുതിപിരിവുകാരും പാപികളും വന്ന്‌ യേശുവിന്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും കൂടെ ഭക്ഷണത്തിന്‌ ഇരുന്നു.+ 11  എന്നാൽ പരീശന്മാർ ഇതു കണ്ടിട്ട്‌ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്‌, “ഇത്‌ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഗുരു നികുതിപിരിവുകാരുടെയും പാപികളുടെയും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്‌ ”+ എന്നു ചോദിച്ചു. 12  ഇതു കേട്ടപ്പോൾ യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല, രോഗികൾക്കാണു വൈദ്യനെ ആവശ്യം.+ 13  ‘ബലിയല്ല, കരുണയാണു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌ ’+ എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർഥം എന്താണെന്നു പോയി പഠിക്ക്‌. നീതിമാന്മാരെയല്ല, പാപികളെ വിളിക്കാനാണു ഞാൻ വന്നത്‌.” 14  പിന്നെ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ വന്ന്‌ ചോദിച്ചു: “ഞങ്ങളും പരീശന്മാരും പതിവായി ഉപവസിക്കാറുണ്ട്‌. പക്ഷേ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാർ എന്താണ്‌ ഉപവസിക്കാത്തത്‌?”+ 15  അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു: “മണവാളൻ+ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ അയാളുടെ കൂട്ടുകാർ എന്തിനു ദുഃഖിക്കണം? എന്നാൽ മണവാളനെ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന്‌ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലം വരും.+ അപ്പോൾ അവർ ഉപവസിക്കും. 16  പഴയ വസ്‌ത്രത്തിൽ ആരും പുതിയ തുണിക്കഷണം* തുന്നിച്ചേർക്കാറില്ല. കാരണം ആ തുണിക്കഷണം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അതു പഴയ വസ്‌ത്രത്തെ വലിച്ചിട്ട്‌ കീറൽ കൂടുതൽ വലുതാകും.+ 17  അതുപോലെ, ആരും പുതിയ വീഞ്ഞു പഴയ തുരുത്തിയിൽ ഒഴിച്ചുവെക്കാറുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ തുരുത്തി പൊളിഞ്ഞ്‌ വീഞ്ഞ്‌ ഒഴുകിപ്പോകും. തുരുത്തിയും നശിക്കും. പുതിയ വീഞ്ഞു പുതിയ തുരുത്തിയിലാണ്‌ ഒഴിച്ചുവെക്കുന്നത്‌. അപ്പോൾ രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടില്ല.” 18  യേശു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രമാണി യേശുവിനെ സമീപിച്ച്‌ താണുവണങ്ങിക്കൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു: “എന്റെ മകൾ ഇതിനോടകം മരിച്ചുകാണും; എന്നാലും അങ്ങ്‌ വന്ന്‌ അവളുടെ മേൽ കൈ വെക്കേണമേ; എങ്കിൽ അവൾ ജീവിക്കും.”+ 19  യേശു എഴുന്നേറ്റ്‌ അയാളോടൊപ്പം പോയി. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒപ്പം ചെന്നു. 20  അവർ പോകുമ്പോൾ, 12 വർഷമായി രക്തസ്രാവത്താൽ+ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്‌ത്രീ പിന്നിലൂടെ വന്ന്‌ യേശുവിന്റെ പുറങ്കുപ്പായത്തിന്റെ അറ്റത്ത്‌* തൊട്ടു.+ 21  “യേശുവിന്റെ പുറങ്കുപ്പായത്തിലൊന്നു തൊട്ടാൽ മതി, എന്റെ അസുഖം മാറും”*+ എന്ന്‌ ആ സ്‌ത്രീയുടെ മനസ്സു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 22  യേശു തിരിഞ്ഞ്‌ ആ സ്‌ത്രീയെ കണ്ടിട്ട്‌, “മകളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു”*+ എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾത്തന്നെ അവരുടെ അസുഖം മാറി.+ 23  യേശു പ്രമാണിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. കുഴൽ ഊതുന്നവരെയും കരഞ്ഞ്‌ ബഹളംകൂട്ടുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെയും+ കണ്ട്‌ 24  അവരോടു പറഞ്ഞു: “പൊയ്‌ക്കൊള്ളൂ. കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല, അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ്‌.”+ ഇതു കേട്ട്‌ അവർ യേശുവിനെ കളിയാക്കിച്ചിരിക്കാൻതുടങ്ങി. 25  ജനക്കൂട്ടം പുറത്ത്‌ പോയ ഉടനെ യേശു അകത്ത്‌ ചെന്ന്‌ കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു;+ അപ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേറ്റു.+ 26  ഈ വാർത്ത നാട്ടിലെങ്ങും പരന്നു. 27  യേശു അവിടെനിന്ന്‌ പോകുന്ന വഴിക്ക്‌ രണ്ട്‌ അന്ധർ,+ “ദാവീദുപുത്രാ, ഞങ്ങളോടു കരുണ കാണിക്കണേ” എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു. 28  യേശു വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ അന്ധന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ എത്തി. യേശു അവരോടു ചോദിച്ചു: “എനിക്ക്‌ ഇതു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?”+ അവർ പറഞ്ഞു: “ഉണ്ട്‌ കർത്താവേ, വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്‌.” 29  അപ്പോൾ യേശു അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ തൊട്ട്‌, “നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസംപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞു. 30  അങ്ങനെ അവർക്കു കാഴ്‌ച കിട്ടി.+ എന്നാൽ “ആരും ഇത്‌ അറിയരുത്‌ ”+ എന്നു യേശു അവരോടു കർശനമായി പറഞ്ഞു. 31  പക്ഷേ അവിടെനിന്ന്‌ പോയ അവർ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത നാട്ടിലെങ്ങും പറഞ്ഞുപരത്തി. 32  അവർ പോയപ്പോൾ ആളുകൾ ഭൂതബാധിതനായ ഒരു ഊമനെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ കൊണ്ടുവന്നു.+ 33  യേശു ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഊമൻ സംസാരിച്ചു.+ ജനം അതിശയിച്ച്‌, “ഇങ്ങനെയൊന്ന്‌ ഇതിനു മുമ്പ്‌ ഇസ്രായേലിൽ കണ്ടിട്ടില്ല”+ എന്നു പറഞ്ഞു. 34  എന്നാൽ പരീശന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു: “ഭൂതങ്ങളുടെ അധിപനെക്കൊണ്ടാണ്‌ ഇവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത്‌.”+ 35  യേശുവാകട്ടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച്‌ അവരുടെ സിനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷവാർത്ത പ്രസംഗിക്കുകയും എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.+ 36  ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിന്‌ അലിവ്‌ തോന്നി.+ കാരണം അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരും മുറിവേറ്റവരും ആയിരുന്നു.+ 37  യേശു ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞു: “വിളവ്‌ ധാരാളമുണ്ട്‌; പക്ഷേ പണിക്കാർ കുറവാണ്‌.+ 38  അതുകൊണ്ട്‌ വിളവെടുപ്പിനു പണിക്കാരെ അയയ്‌ക്കാൻ വിളവെടുപ്പിന്റെ അധികാരിയോടു യാചിക്കുക.”+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അതായത്‌, കഴുകാത്തതുകൊണ്ട്‌ ചുരുങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത തുണി.
അഥവാ “തൊങ്ങലിൽ.”
അഥവാ “ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും.”
അഥവാ “രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

സ്വന്തം നഗരം: അതായത്‌ കഫർന്നഹൂം. ഗലീല​പ്ര​ദേ​ശത്തെ യേശു​വി​ന്റെ പ്രധാ​ന​താ​വളം ഇതായി​രു​ന്നു. (മത്ത 4:13; മർ 2:1) യേശു വളർന്നു​വന്ന നസറെ​ത്തും വെള്ളം വീഞ്ഞാ​ക്കിയ കാനാ​യും വിധവ​യു​ടെ മകനെ ഉയിർപ്പിച്ച നയിനും കഫർന്ന​ഹൂ​മിൽനിന്ന്‌ അധികം അകലെ​യ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. കഫർന്ന​ഹൂ​മി​നു സമീപ​ത്തുള്ള ബേത്ത്‌സ​യി​ദ​യു​ടെ പരിസ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളിൽവെ​ച്ചാ​ണു യേശു 5,000-ത്തോളം പുരു​ഷ​ന്മാർക്ക്‌ അത്ഭുത​ക​ര​മാ​യി ഭക്ഷണം കൊടു​ക്കു​ക​യും അന്ധനു കാഴ്‌ച​ശക്തി തിരികെ നൽകു​ക​യും ചെയ്‌തത്‌.

അവരുടെ വിശ്വാ​സം കണ്ട്‌: “അവരുടെ” എന്ന ബഹുവ​ച​ന​രൂ​പ​ത്തി​ലുള്ള സർവനാ​മം സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌ യേശു ആ തളർവാ​ത​രോ​ഗി​യു​ടെ വിശ്വാ​സം മാത്രമല്ല ആ മുഴുവൻ കൂട്ടത്തി​ന്റെ​യും വിശ്വാ​സം ശ്രദ്ധി​ച്ചെ​ന്നാണ്‌.

മകനേ: വാത്സല്യം സൂചി​പ്പി​ക്കാൻ യേശു ഉപയോ​ഗിച്ച പദം.​—2തിമ 1:2; തീത്ത 1:4; ഫിലേ 10.

ഏതാണ്‌ എളുപ്പം?: തനിക്കു മറ്റുള്ള​വ​രു​ടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാ​നാ​കും എന്ന്‌ അവകാ​ശ​പ്പെ​ടാൻ എളുപ്പ​മാണ്‌. കാരണം അതു സംഭവി​ച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നു സ്ഥിരീ​ക​രി​ക്കാ​നുള്ള ദൃശ്യ​മായ തെളി​വു​കൾ ചൂണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നാ​കില്ല. എന്നാൽ എഴു​ന്നേറ്റ്‌ നടക്കുക എന്ന വാക്കുകൾ നിറ​വേ​റ​ണ​മെ​ങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നേ തീരൂ. അപ്പോൾ യേശു​വി​നു പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാ​നും അധികാ​ര​മു​ണ്ടെന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ വിവര​ണ​വും യശ 33:24-ഉം, രോഗ​ങ്ങളെ നമ്മുടെ പാപാ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി ബന്ധിപ്പിച്ച്‌ സംസാ​രി​ക്കു​ന്നു.

മനുഷ്യ​പു​ത്രൻ: മത്ത 8:20-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

നിങ്ങൾ അറിയാൻവേണ്ടി. . .: പൂരണ​ചി​ഹ്നം (. . .) സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌ യേശു ആ വാചകം ഇടയ്‌ക്കു​വെച്ച്‌ നിറു​ത്തി​യെ​ന്നാണ്‌. തുടർന്ന്‌ എല്ലാവ​രു​ടെ​യും മുന്നിൽവെച്ച്‌ ആ മനുഷ്യ​നെ സുഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊണ്ട്‌ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാ​ണെന്നു യേശു ശക്തിയു​ക്തം തെളി​യി​ച്ചു.

മനുഷ്യ​പു​ത്രൻ: അഥവാ “മനുഷ്യ​ന്റെ പുത്രൻ.” ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം സുവി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളിൽ 80-ലധികം തവണ കാണാം. തന്നെത്തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, താൻ ഒരു സ്‌ത്രീ​യിൽനിന്ന്‌ ജനിച്ച യഥാർഥ​മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണെ​ന്നും അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ആദാമി​നു പകരം​വെ​ക്കാൻ എന്തു​കൊ​ണ്ടും അനു​യോ​ജ്യ​നാ​ണെ​ന്നും യേശു വ്യക്തമാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. അങ്ങനെ മനുഷ്യ​കു​ലത്തെ പാപത്തിൽനി​ന്നും മരണത്തിൽനി​ന്നും വീണ്ടെ​ടു​ക്കാൻ യേശു​വി​നു കഴിയു​മാ​യി​രു​ന്നു. (റോമ 5:12, 14, 15) ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം, യേശു​ത​ന്നെ​യാ​ണു മിശിഹ അഥവാ ക്രിസ്‌തു എന്നും തിരി​ച്ച​റി​യി​ച്ചു.​—ദാനി 7:13, 14. പദാവലി കാണുക.

മത്തായി: മത്ത തലക്കെ​ട്ടി​ന്റെ​യും 10:3-ന്റെയും പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

നികുതി പിരി​ക്കു​ന്നി​ടം: അഥവാ “നികുതി പിരി​ക്കുന്ന താത്‌കാ​ലി​ക​കേ​ന്ദ്രം.” നികുതി പിരി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ഓഫീസ്‌, ഒരു ചെറിയ കെട്ടി​ട​മോ താത്‌കാ​ലി​ക​മാ​യി കെട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കിയ ഒരു നിർമി​തി​യോ ആയിരു​ന്നു. നികു​തി​പി​രി​വു​കാ​രൻ അവിടെ ഇരുന്ന്‌ കയറ്റു​മതി-ഇറക്കു​മതി സാധന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ ദേശത്തു​കൂ​ടെ വ്യാപാ​രി​കൾ കൊണ്ടു​പോ​കുന്ന വസ്‌തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും നികുതി പിരി​ച്ചി​രു​ന്നു. മത്തായി നികുതി പിരി​ച്ചി​രുന്ന ഓഫീസ്‌ കഫർന്ന​ഹൂ​മി​ലോ കഫർന്ന​ഹൂ​മിന്‌ അടുത്തോ ആയിരു​ന്നി​രി​ക്കാം.

എന്നെ അനുഗ​മി​ക്കുക: മർ 2:14-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

എന്നെ അനുഗമിക്കുക: ഈ ആഹ്വാനത്തിൽ കാണുന്ന ഗ്രീക്കുക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനാർഥം “പിന്നാലെ പോകുക, പിന്തുടരുക” എന്നെല്ലാമാണെങ്കിലും ഇവിടെ അതിന്റെ അർഥം “ശിഷ്യനായി ആരെയെങ്കിലും അനുഗമിക്കുക” എന്നാണ്‌.

മത്തായി: ലേവി എന്നും അറിയ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.​—ലൂക്ക 5:27.

മത്തായി: ബൈബി​ളിൽ കാണുന്ന “മത്ഥിഥ്യ” (1ദിന 15:18) എന്ന എബ്രാ​യ​പേ​രി​ന്റെ ഗ്രീക്കി​ലുള്ള ചുരു​ക്ക​രൂ​പ​മാ​യി​രി​ക്കാം “മത്തായി.” മത്ഥിഥ്യ എന്ന പേരിന്റെ അർഥം “യഹോ​വ​യു​ടെ സമ്മാനം” എന്നാണ്‌.

ഭക്ഷണത്തിന്‌ ഇരിക്കുക: മർ 2:15-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

നികു​തി​പി​രി​വു​കാർ: മത്ത 5:46-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

പാപികൾ: ബൈബിൾ പറയു​ന്ന​ത​നു​സ​രിച്ച്‌ എല്ലാ മനുഷ്യ​രും പാപി​ക​ളാണ്‌. (റോമ 3:23; 5:12) അതു​കൊണ്ട്‌ ഇവിടെ ഈ പദം കുറി​ക്കു​ന്നത്‌, പാപ​പ്ര​വൃ​ത്തി​കൾ ചെയ്യു​ന്ന​തി​നു സമൂഹ​ത്തിൽ പേരു​കേ​ട്ട​വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കാം. ഇവർ ഒരുപക്ഷേ അധാർമി​ക​ജീ​വി​തം നയിച്ചി​രു​ന്ന​വ​രോ കുറ്റകൃ​ത്യ​ങ്ങൾ ചെയ്‌തി​രു​ന്ന​വ​രോ ആയിരി​ക്കാം. (ലൂക്ക 7:37-39; 19:7, 8) കൂടാതെ മോശ​യി​ലൂ​ടെ കൊടുത്ത നിയമം അറിയാ​ത്ത​വ​രോ റബ്ബിമാർ രൂപം​നൽകിയ പാരമ്പ​ര്യ​ങ്ങൾ ആചരി​ക്കാ​ത്ത​വ​രോ ആയ ജൂതന്മാ​രെ​യും ജൂതന്മാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​യും കുറി​ക്കാ​നും ജൂതമ​ത​നേ​താ​ക്കൾ ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

നികു​തി​പി​രി​വു​കാർ: ധാരാളം ജൂതന്മാർ റോമൻ അധികാ​രി​കൾക്കു​വേണ്ടി നികുതി പിരി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ നികു​തി​പി​രി​വു​കാ​രോ​ടു ജനങ്ങൾക്കു വെറു​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. കാരണം, തങ്ങൾ വെറു​ത്തി​രുന്ന ഒരു വിദേ​ശ​ശ​ക്തി​യു​മാ​യി ചേർന്ന്‌ പ്രവർത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​രാ​യി​രു​ന്നു അവർ. പോരാ​ത്ത​തിന്‌, ഔദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അംഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​ലും കൂടുതൽ നികുതി അവർ ഈടാ​ക്കു​ക​യും ചെയ്‌തി​രു​ന്നു. മറ്റു ജൂതന്മാർ ഈ നികു​തി​പി​രി​വു​കാ​രെ പൊതു​വേ അകറ്റി​നി​റു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പാപി​ക​ളു​ടെ​യും വേശ്യ​മാ​രു​ടെ​യും അതേ തട്ടിലാണ്‌ ഇവരെ​യും കണ്ടിരു​ന്നത്‌.​—മത്ത 11:19; 21:32.

ഭക്ഷണത്തിന്‌ ഇരുന്നു: അഥവാ “മേശയ്‌ക്കൽ ചാരിക്കിടന്നു.” ആരുടെയെങ്കിലും ഒപ്പം മേശയ്‌ക്കൽ ചാരിക്കിടക്കുന്നത്‌ അയാളുമായുള്ള ഉറ്റസൗഹൃദത്തിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു. അക്കാലത്ത്‌ ജൂതന്മാർ ജൂതന്മാരല്ലാത്തവരുടെകൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരേ മേശയ്‌ക്കൽ ഇരുന്ന്‌ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു.

ബലിയല്ല, കരുണ: ഹോശ 6:6-ലെ ഈ വാക്കു​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ യേശു രണ്ടു പ്രാവ​ശ്യം പരാമർശി​ക്കു​ന്നുണ്ട്‌. (ഇവി​ടെ​യും മത്ത 12:7-ലും.) സുവി​ശേ​ഷ​യെ​ഴു​ത്തു​കാ​രിൽ മത്തായി മാത്രമേ ഈ ഉദ്ധരണി​യും കരുണ കാണി​ക്കാത്ത അടിമ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാ​ന്ത​വും രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. പിൽക്കാ​ലത്ത്‌ യേശു​വി​ന്റെ അടുത്ത കൂട്ടാ​ളി​യാ​യി​ത്തീർന്ന മത്തായി മുമ്പ്‌ ആളുകൾ പുച്ഛ​ത്തോ​ടെ കണ്ടിരുന്ന നികു​തി​പി​രി​വു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നെന്ന്‌ ഓർക്കണം. (മത്ത 18:21-25) ബലി​യോ​ടൊ​പ്പം കരുണ​യും വേണ​മെന്നു യേശു ആവർത്തി​ച്ചു​പറഞ്ഞ കാര്യം മത്തായി തന്റെ സുവി​ശേ​ഷ​ത്തിൽ എടുത്തു​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടുണ്ട്‌.

ഉപവാസം: അതായത്‌, ഒരു നിശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്തേക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. (പദാവലി കാണുക.) യേശു ഒരിക്ക​ലും തന്റെ ശിഷ്യ​ന്മാ​രോട്‌ ഉപവസി​ക്കാൻ കല്‌പി​ച്ചില്ല, ഉപവാസം പാടേ ഒഴിവാ​ക്കാ​നും നിർദേ​ശി​ച്ചില്ല. മോശ​യി​ലൂ​ടെ കൊടുത്ത നിയമ​ത്തിൻകീ​ഴി​ലാ​യി​രുന്ന ജൂതന്മാർ ഉപവസി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശരിയായ ആന്തര​ത്തോ​ടെ​യുള്ള ഉപവാസം, യഹോ​വ​യു​ടെ മുമ്പാകെ തങ്ങളെ​ത്തന്നെ താഴ്‌ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങ​ളെ​പ്രതി പശ്ചാത്ത​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും പ്രകട​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.​—1ശമു 7:6; 2ദിന 20:3.

പതിവാ​യി ഉപവസി​ക്കുക: മത്ത 6:16-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

മണവാ​ള​ന്റെ കൂട്ടു​കാർ: അക്ഷ. “മണിയ​റ​പു​ത്ര​ന്മാർ.” വിവാ​ഹാ​ഘോ​ഷ​ത്തിന്‌ എത്തുന്ന അതിഥി​കളെ, പ്രത്യേ​കിച്ച്‌ മണവാ​ളന്റെ കൂട്ടു​കാ​രെ കുറി​ക്കുന്ന ഒരു പ്രയോ​ഗം.

വീഞ്ഞു . . . തുരു​ത്തി​യിൽ ഒഴിച്ചു​വെ​ക്കുക: മൃഗചർമം​കൊ​ണ്ടുള്ള തോൽക്കു​ട​ങ്ങ​ളിൽ വീഞ്ഞു ശേഖരി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്നതു ബൈബിൾക്കാ​ല​ങ്ങ​ളിൽ സാധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. (1ശമു 16:20) ചെമ്മരി​യാ​ടോ കോലാ​ടോ പോലുള്ള വളർത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തോൽ അപ്പാടേ ഉപയോ​ഗി​ച്ചാണ്‌ അത്തരം തോൽക്കു​ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി​യി​രു​ന്നത്‌. പഴകും​തോ​റും ഇലാസ്‌തി​കത നഷ്ടപ്പെട്ട്‌ വീഞ്ഞു​തു​രു​ത്തി​കൾ കട്ടിയു​ള്ള​താ​കും. എന്നാൽ പുതിയ തുരു​ത്തി​കൾക്കു വലിയാ​നും വികസി​ക്കാ​നും കഴിയു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ പുതു​വീ​ഞ്ഞു പുളി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കുന്ന മർദം താങ്ങാ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു.​—പദാവ​ലി​യിൽ “വീഞ്ഞു​തു​രു​ത്തി” കാണുക.

യേശു​വി​നെ വണങ്ങി: അഥവാ “യേശു​വി​നെ കുമ്പിട്ട്‌ നമസ്‌ക​രി​ച്ചു; യേശു​വി​നെ ആദരിച്ചു.” പ്രവാ​ച​ക​ന്മാ​രെ​യോ രാജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യോ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ മറ്റു പ്രതി​നി​ധി​ക​ളെ​യോ കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ മുന്നിൽ കുമ്പി​ട്ട​താ​യി എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലും പറഞ്ഞി​ട്ടുണ്ട്‌. (1ശമു 25:23, 24; 2ശമു 14:4-7; 1രാജ 1:16; 2രാജ 4:36, 37) ആളുകളെ സുഖ​പ്പെ​ടു​ത്താൻ കഴിവുള്ള, ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ഒരു പ്രതി​നി​ധി​യോ​ടാ​ണു താൻ സംസാ​രി​ക്കു​ന്ന​തെന്നു സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ ആ മനുഷ്യ​നു മനസ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു. യഹോ​വ​യു​ടെ നിയു​ക്ത​രാ​ജാ​വി​നു മുന്നിൽ ആദരസൂ​ച​ക​മാ​യി കുമ്പി​ടു​ന്നത്‌ ഉചിത​മാ​യി​രു​ന്നു.​—മത്ത 9:18; ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ കൂടുതൽ അറിയാൻ മത്ത 2:2-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ഒരു പ്രമാണി: മർക്കോ​സി​ന്റെ​യും ലൂക്കോ​സി​ന്റെ​യും സമാന്ത​ര​വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളിൽ ഈ ‘പ്രമാ​ണി​യു​ടെ’ (ഗ്രീക്കിൽ, അർഖോൻ) പേര്‌ യായീ​റൊസ്‌ എന്നാ​ണെന്നു പറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ സിന​ഗോ​ഗി​ന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നാണു വിളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.​—മർ 5:22; ലൂക്ക 8:41.

യേശു​വി​നെ താണു​വ​ണങ്ങി: അഥവാ “യേശു​വി​നെ കുമ്പിട്ട്‌ നമസ്‌ക​രി​ച്ചു; യേശു​വി​നെ ആദരിച്ചു.”—മത്ത 8:2-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

രക്തസ്രാ​വം: ആർത്തവ​ര​ക്ത​സ്രാ​വം നിലയ്‌ക്കാത്ത ഒരു രോഗാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കാം ഇത്‌. മോശ​യി​ലൂ​ടെ കൊടുത്ത നിയമ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ ഇത്‌ ആ സ്‌ത്രീ​യെ ആചാര​പ​ര​മാ​യി അശുദ്ധ​യാ​ക്കി. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ അവർ മറ്റുള്ള​വരെ തൊടാൻ പാടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.​—ലേവ 15:19-27.

മകളേ: യേശു ഒരു സ്‌ത്രീ​യെ “മകളേ” എന്നു നേരിട്ട്‌ വിളി​ച്ച​താ​യി രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സന്ദർഭം. ആ സ്‌ത്രീ​യു​ടെ പ്രത്യേ​ക​സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും മാനസി​കാ​വ​സ്ഥ​യും പരിഗ​ണി​ച്ചും അതു​പോ​ലെ അവർ ‘വിറയ്‌ക്കു​ന്നതു’ കണ്ടിട്ടും ആയിരി​ക്കാം യേശു അങ്ങനെ വിളി​ച്ചത്‌. (ലൂക്ക 8:47) വാത്സല്യം തുളു​മ്പുന്ന ഈ പ്രയോ​ഗം ആ സ്‌ത്രീ​യോ​ടുള്ള യേശു​വി​ന്റെ ആർദ്ര​സ്‌നേ​ഹ​വും കരുത​ലും എടുത്തു​കാ​ട്ടു​ന്നു. ഈ അഭിസം​ബോ​ധന ആ സ്‌ത്രീ​യു​ടെ പ്രായ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള സൂചന​ക​ളൊ​ന്നും തരുന്നില്ല.

ദാവീ​ദു​പു​ത്രാ: യേശു​വി​നെ “ദാവീ​ദു​പു​ത്രാ” എന്നു വിളി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, യേശു ദാവീ​ദി​ന്റെ സിംഹാ​സ​ന​ത്തിന്‌ അവകാ​ശി​യാ​ണെ​ന്നും അതു​കൊണ്ട്‌ മിശി​ഹ​യാ​ണെ​ന്നും തങ്ങൾ വിശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെന്ന്‌ അവർ തെളി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​—മത്ത 1:1, 6 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

ദാവീ​ദി​ന്റെ മകൻ: രാജ്യ ഉടമ്പടി​യിൽ പറഞ്ഞി​രി​ക്കുന്ന അവകാശി ദാവീ​ദി​ന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. അതു യേശു​വാ​ണെന്ന്‌ ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

ദാവീദ്‌ രാജാവ്‌: ഈ വംശാ​വ​ലി​യിൽ പല രാജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ദാവീ​ദി​നെ മാത്ര​മാ​ണു “രാജാവ്‌” എന്നു വിളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഇസ്രാ​യേ​ലി​ലെ രാജവം​ശം ‘ദാവീ​ദു​ഗൃ​ഹം’ എന്നാണ്‌ അറിയ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നത്‌. (1രാജ 12:19, 20) 1-ാം വാക്യ​ത്തിൽ യേശു​വി​നെ ‘ദാവീ​ദി​ന്റെ മകൻ’ എന്നു വിളി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, മത്തായി ദൈവ​രാ​ജ്യം എന്ന വിഷയ​ത്തിന്‌ ഊന്നൽ നൽകു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂടാതെ ദാവീ​ദു​മാ​യി ചെയ്‌ത ഉടമ്പടി​യിൽ പറഞ്ഞി​രി​ക്കുന്ന രാജ്യാ​ധി​കാ​ര​ത്തിന്‌ അവകാശി യേശു​വാ​ണെ​ന്നും അതു വ്യക്തമാ​ക്കി.​—2ശമു 7:11-16.

പഠിപ്പി​ക്കു​ക​യും . . . പ്രസം​ഗി​ക്കു​ക​യും: പഠിപ്പി​ക്ക​ലും പ്രസം​ഗി​ക്ക​ലും തമ്മിൽ വ്യത്യാ​സ​മുണ്ട്‌. പ്രസം​ഗി​ക്കുന്ന ആൾ ഒരു കാര്യം ഘോഷി​ക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പഠിപ്പി​ക്കു​ന്ന​യാൾ അതിലും കൂടുതൽ ചെയ്യു​ന്നുണ്ട്‌—അദ്ദേഹം അറിവ്‌ പകർന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു, വിശദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു, ബോധ്യം​വ​രു​ത്തുന്ന വാദങ്ങൾ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നു, തെളി​വു​കൾ നിരത്തു​ന്നു.​—മത്ത 3:1; 28:20 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

സന്തോ​ഷ​വാർത്ത: യുഅം​ഗേ​ലി​ഓൻ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ആദ്യമാ​യി കാണു​ന്നി​ടം. ചില ബൈബി​ളു​കൾ ഇതിനെ “സുവി​ശേഷം” എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്‌തി​ട്ടുണ്ട്‌. ഇതി​നോ​ടു ബന്ധമുള്ള യുഅം​ഗ​ലി​സ്റ്റേസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു പദപ്ര​യോ​ഗം പരിഭാഷ ചെയ്‌തി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ ‘സുവി​ശേ​ഷകൻ’ എന്നാണ്‌. ‘സന്തോ​ഷ​വാർത്ത ഘോഷി​ക്കു​ന്നവൻ’ എന്നാണ്‌ അതിന്റെ അർഥം.​—പ്രവൃ 21:8; എഫ 4:11, അടിക്കു​റിപ്പ്‌; 2തിമ 4:5, അടിക്കു​റിപ്പ്‌.

പഠിപ്പി​ക്കു​ക​യും . . . പ്രസം​ഗി​ക്കു​ക​യും: മത്ത 4:23-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

സന്തോ​ഷ​വാർത്ത: മത്ത 4:23-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

അലിവ്‌ തോന്നി: ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന സ്‌പ്‌ള​ങ്‌ഖ്‌നീ​സൊ​മായ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രി​യ​യ്‌ക്കു “കുടൽ” (സ്‌പ്‌ളാ​ങ്‌ഖനാ) എന്നതി​നുള്ള പദവു​മാ​യി ബന്ധമുണ്ട്‌. ഇതു ശരീര​ത്തി​ന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭ​വ​പ്പെ​ടുന്ന ഒരു വികാ​രത്തെ, അതായത്‌ ഒരു തീവ്ര​വി​കാ​രത്തെ, കുറി​ക്കു​ന്നു. അനുക​മ്പയെ കുറി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ങ്ങ​ളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്നാണ്‌ ഇത്‌.

അവഗണി​ക്ക​പ്പെട്ട: ആട്ടിപ്പാ​യിച്ച ആടുകൾ ആകെ തളർന്ന്‌ നിസ്സഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​തി​ന്റെ ഒരു ചിത്ര​മാണ്‌ ഇതു നൽകു​ന്നത്‌. ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തിൽ ഇത്‌, നിരാ​ശി​ത​രും അവഗണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും നിസ്സഹാ​യ​രും ആയ ജനക്കൂ​ട്ടത്തെ കുറി​ക്കു​ന്നു.

മുറി​വേറ്റ: ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ അക്ഷരാർഥം “തോൽ ഉരിഞ്ഞ” എന്നാണ്‌. മുൾച്ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ​യോ കൂർത്ത പാറക​ളു​ടെ​യോ ഇടയി​ലൂ​ടെ നടക്കു​മ്പോൾ ഉരഞ്ഞോ വന്യമൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കടി​യേ​റ്റോ തോൽ ഉരിഞ്ഞ ആടിന്റെ ചിത്ര​മാണ്‌ ഇതു മനസ്സി​ലേക്കു കൊണ്ടു​വ​രു​ന്നത്‌. എന്നാൽ പിൽക്കാ​ലത്ത്‌ ഈ പദം, “മോശ​മായ പെരു​മാ​റ്റം നേരിട്ട, ദ്രോ​ഹ​ത്തിന്‌ ഇരയായ, വ്രണി​ത​നായ” എന്നൊ​ക്കെ​യുള്ള അർഥത്തിൽ ആലങ്കാ​രി​ക​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​തു​ടങ്ങി.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

ഗലീല​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ വടക്കേ തീരം, വടക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​ക്കുള്ള കാഴ്‌ച
ഗലീല​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ വടക്കേ തീരം, വടക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​ക്കുള്ള കാഴ്‌ച

1. ഗന്നേസ​രെത്ത്‌ സമഭൂമി. ത്രി​കോ​ണാ​കൃ​തി​യി​ലുള്ള ഫലഭൂ​യി​ഷ്‌ഠ​മായ ഈ പ്രദേ​ശ​ത്തിന്‌ ഏതാണ്ട്‌ 5 കി.മീ. നീളവും 2.5 കി.മീ. വീതി​യും ഉണ്ടായി​രു​ന്നു. ഗന്നേസ​രെ​ത്തി​ന്റെ തീര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​വെ​ച്ചാണ്‌ യേശു മീൻപി​ടു​ത്ത​ക്കാ​രായ പത്രോസ്‌, അന്ത്ര​യോസ്‌, യാക്കോബ്‌, യോഹ​ന്നാൻ എന്നിവരെ തന്നോ​ടൊ​പ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചത്‌.—മത്ത 4:18-22.

2. യേശു​വി​ന്റെ ഗിരി​പ്ര​ഭാ​ഷണം ഇവി​ടെ​യുള്ള മലയിൽവെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നെന്നു പരമ്പരാ​ഗ​ത​മാ​യി വിശ്വ​സി​ച്ചു​പോ​രു​ന്നു.—മത്ത 5:1; ലൂക്ക 6:17, 20.

3. കഫർന്ന​ഹൂം. യേശു ഈ നഗരത്തിൽ താമസി​ച്ചി​രു​ന്നു. കഫർന്ന​ഹൂ​മിൽവെ​ച്ചോ അതിന്‌ അടുത്തു​വെ​ച്ചോ ആണ്‌ യേശു മത്തായി​യെ കണ്ടുമു​ട്ടി​യത്‌.—മത്ത 4:13; 9:1, 9.

വീഞ്ഞു സൂക്ഷി​ച്ചി​രുന്ന തോൽക്കു​ടം
വീഞ്ഞു സൂക്ഷി​ച്ചി​രുന്ന തോൽക്കു​ടം

സാധാ​ര​ണ​യാ​യി ആടുക​ളു​ടെ​യോ കന്നുകാ​ലി​ക​ളു​ടെ​യോ ചർമം​കൊ​ണ്ടാ​ണു തോൽക്കു​ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി​യി​രു​ന്നത്‌. ചത്ത മൃഗത്തി​ന്റെ തലയും പാദങ്ങ​ളും മുറി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ശേഷം ഉദരഭാ​ഗത്ത്‌ അല്‌പം​പോ​ലും കീറലു​ണ്ടാ​കാ​തെ അതിന്റെ ചർമം മാംസ​ത്തിൽനിന്ന്‌ വളരെ ശ്രദ്ധ​യോ​ടെ ഉരി​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. അതു സംസ്‌ക​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തിട്ട്‌ അതിലെ തുറന്നി​രി​ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തുന്നി​ച്ചേർക്കും. എന്നാൽ തോൽക്കു​ട​ത്തി​ലേക്ക്‌ എന്തെങ്കി​ലും ഒഴിക്കു​ന്ന​തി​നും മറ്റും കഴുത്തി​ന്റെ​യോ കാലി​ന്റെ​യോ ഭാഗം തുന്നാതെ വിട്ടി​രു​ന്നു. എന്നിട്ട്‌ ഈ ഭാഗം എന്തെങ്കി​ലും വെച്ച്‌ അടയ്‌ക്കു​ക​യോ ചരടു​കൊണ്ട്‌ കെട്ടു​ക​യോ ചെയ്യും. തോൽക്കു​ട​ങ്ങ​ളിൽ വീഞ്ഞിനു പുറമേ പാൽ, വെണ്ണ, പാൽക്കട്ടി, എണ്ണ, വെള്ളം എന്നിവ​യും സൂക്ഷി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലെ സിന​ഗോഗ്‌
ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലെ സിന​ഗോഗ്‌

ഗലീല​ക്ക​ട​ലിന്‌ ഏതാണ്ട്‌ 10 കി.മീ. വടക്കു​കി​ഴ​ക്കുള്ള ഗാംലാ​യിൽ കണ്ടെത്തിയ സിന​ഗോ​ഗി​ന്റെ (ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലേത്‌) ചില സവി​ശേ​ഷ​തകൾ ഉൾപ്പെ​ടു​ത്തി തയ്യാറാ​ക്കിയ മാതൃക. പണ്ടത്തെ ഒരു സിന​ഗോ​ഗി​ന്റെ ഏകദേ​ശ​രൂ​പം മനസ്സി​ലാ​ക്കാൻ ഇതു നമ്മളെ സഹായി​ക്കു​ന്നു.