മത്തായി എഴുതിയത്‌ 25:1-46

25  “സ്വർഗരാജ്യം, മണവാളനെ+ വരവേൽക്കാൻ വിളക്കുകളുമായി+ പുറപ്പെട്ട പത്തു കന്യകമാരെപ്പോലെയാണ്‌.  അവരിൽ അഞ്ചു പേർ വിവേകമില്ലാത്തവരും അഞ്ചു പേർ വിവേകമതികളും ആയിരുന്നു.+  വിവേകമില്ലാത്തവർ വിളക്കുകൾ എടുത്തെങ്കിലും എണ്ണ എടുത്തില്ല.  എന്നാൽ വിവേകമതികൾ വിളക്കുകളോടൊപ്പം പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണയും എടുത്തു.  മണവാളൻ വരാൻ വൈകിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മയക്കം വന്നു; അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി.  അർധരാത്രിയായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുപറയുന്നതു കേട്ടു: ‘ഇതാ, മണവാളൻ വരുന്നു! വരവേൽക്കാൻ പുറപ്പെടൂ!’  അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്‌ വിളക്കുകൾ ഒരുക്കി.+  വിവേകമില്ലാത്തവർ വിവേകമതികളോട്‌, ‘ഞങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ കെട്ടുപോകാറായി; നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറച്ച്‌ ഞങ്ങൾക്കും തരൂ’ എന്നു പറഞ്ഞു.  അപ്പോൾ വിവേകമതികൾ അവരോടു പറഞ്ഞു: ‘അങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും തികയാതെ വന്നേക്കാം; അതുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങൾ പോയി വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുത്തുനിന്ന്‌ വേണ്ടതു വാങ്ങിക്കൊള്ളൂ.’ 10  അവർ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ എത്തി. ഒരുങ്ങിയിരുന്ന കന്യകമാർ വിവാഹവിരുന്നിന്‌+ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അകത്ത്‌ പ്രവേശിച്ചു; അതോടെ വാതിലും അടച്ചു. 11  കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ കന്യകമാരും വന്ന്‌, ‘യജമാനനേ, യജമാനനേ, വാതിൽ തുറന്നുതരണേ’+ എന്ന്‌ അപേക്ഷിച്ചു. 12  അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട്‌, ‘സത്യമായും എനിക്കു നിങ്ങളെ അറിയില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു. 13  “അതുകൊണ്ട്‌ എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുക.+ കാരണം ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിയില്ലല്ലോ.+ 14  “സ്വർഗരാജ്യം, അന്യദേശത്തേക്കു യാത്ര പോകാനിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെയാണ്‌. പോകുന്നതിനു മുമ്പ്‌ അയാൾ അടിമകളെ വിളിച്ച്‌ വസ്‌തുവകകളെല്ലാം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു.+ 15  ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പ്രാപ്‌തിയനുസരിച്ചാണു കൊടുത്തത്‌;+ ഒരാൾക്ക്‌ അഞ്ചു താലന്തും മറ്റൊരാൾക്കു രണ്ടും വേറൊരാൾക്ക്‌ ഒന്നും. എന്നിട്ട്‌ അയാൾ യാത്ര പോയി. 16  അഞ്ചു താലന്തു കിട്ടിയവൻ ഉടനെ പോയി അതുകൊണ്ട്‌ വ്യാപാരം ചെയ്‌ത്‌ അഞ്ചുകൂടെ സമ്പാദിച്ചു. 17  അതുപോലെതന്നെ, രണ്ടു താലന്തു കിട്ടിയവൻ രണ്ടുകൂടെ സമ്പാദിച്ചു. 18  എന്നാൽ ഒരു താലന്തു കിട്ടിയവൻ പോയി യജമാനന്റെ പണം നിലത്ത്‌ കുഴിച്ചിട്ടു. 19  “കാലം കുറെ കടന്നുപോയി. ഒടുവിൽ ആ അടിമകളുടെ യജമാനൻ വന്ന്‌ അവരുമായി കണക്കു തീർത്തു.+ 20  അഞ്ചു താലന്തു കിട്ടിയവൻ അഞ്ചുകൂടെ കൊണ്ടുവന്ന്‌ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ‘യജമാനനേ, അങ്ങ്‌ അഞ്ചു താലന്താണല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്‌. ഇതാ, ഞാൻ അഞ്ചുകൂടെ സമ്പാദിച്ചു.’+ 21  യജമാനൻ അയാളോടു പറഞ്ഞു: ‘കൊള്ളാം! നീ വിശ്വസ്‌തനായ ഒരു നല്ല അടിമയാണ്‌. കുറച്ച്‌ കാര്യങ്ങളിൽ നീ വിശ്വസ്‌തത തെളിയിച്ചതുകൊണ്ട്‌ ഞാൻ നിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കും.+ നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുക.’*+ 22  പിന്നെ, രണ്ടു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ വന്ന്‌ പറഞ്ഞു: ‘യജമാനനേ, അങ്ങ്‌ രണ്ടു താലന്താണല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്‌. ഇതാ, ഞാൻ രണ്ടുകൂടെ സമ്പാദിച്ചു.’+ 23  യജമാനൻ അയാളോടു പറഞ്ഞു: ‘കൊള്ളാം! നീ വിശ്വസ്‌തനായ ഒരു നല്ല അടിമയാണ്‌. കുറച്ച്‌ കാര്യങ്ങളിൽ നീ വിശ്വസ്‌തത തെളിയിച്ചതുകൊണ്ട്‌ ഞാൻ നിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കും. നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുക.’ 24  “ഒടുവിൽ, ഒരു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ വന്ന്‌ യജമാനനോടു പറഞ്ഞു: ‘യജമാനനേ, അങ്ങ്‌ വിതയ്‌ക്കാത്തിടത്തുനിന്ന്‌ കൊയ്യുന്നവനും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കാത്തതു ശേഖരിക്കുന്നവനും ആയ കഠിനഹൃദയനാണെന്ന്‌* എനിക്ക്‌ അറിയാം.+ 25  അതുകൊണ്ട്‌ ഞാൻ പേടിച്ച്‌ ആ താലന്തു നിലത്ത്‌ കുഴിച്ചിട്ടു. ഇതാ അങ്ങയുടെ താലന്ത്‌, ഇത്‌ എടുത്തോ.’ 26  അപ്പോൾ യജമാനൻ അയാളോടു പറഞ്ഞു: ‘ദുഷ്ടനായ മടിയാ, ഞാൻ വിതയ്‌ക്കാത്തിടത്തുനിന്ന്‌ കൊയ്യുന്നവനും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കാത്തതു ശേഖരിക്കുന്നവനും ആണെന്നു നിനക്ക്‌ അറിയാമായിരുന്നു, അല്ലേ? 27  അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ എന്റെ പണം പണമിടപാടുകാരുടെ പക്കൽ നിക്ഷേപിക്കണമായിരുന്നു. എങ്കിൽ തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ എനിക്ക്‌ അതു പലിശ സഹിതം വാങ്ങാമായിരുന്നു. 28  “‘അതുകൊണ്ട്‌ ആ താലന്ത്‌ അവന്റെ കൈയിൽനിന്ന്‌ വാങ്ങി പത്തു താലന്തുള്ളവനു കൊടുക്കുക.+ 29  അങ്ങനെ ഉള്ളവനു കൂടുതൽ കൊടുക്കും. അവനു സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ഇല്ലാത്തവന്റെ കൈയിൽനിന്നോ ഉള്ളതുംകൂടെ എടുത്തുകളയും.+ 30  ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഈ അടിമയെ പുറത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക്‌ എറിയൂ. അവിടെ കിടന്ന്‌ അവൻ കരഞ്ഞ്‌ നിരാശയോടെ പല്ലിറുമ്മും.’ 31  “മനുഷ്യപുത്രൻ+ സകല ദൂതന്മാരോടുമൊപ്പം+ മഹിമയോടെ വരുമ്പോൾ തന്റെ മഹത്ത്വമാർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും. 32  എല്ലാ ജനതകളെയും അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടും. ഇടയൻ കോലാടുകളിൽനിന്ന്‌ ചെമ്മരിയാടുകളെ വേർതിരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ ആളുകളെ വേർതിരിക്കും. 33  അവൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ+ തന്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ ഇടത്തും നിറുത്തും.+ 34  “പിന്നെ രാജാവ്‌ വലത്തുള്ളവരോടു പറയും: ‘എന്റെ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയവരേ, വരൂ! ലോകാരംഭംമുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളൂ! 35  കാരണം എനിക്കു വിശന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തന്നു; ദാഹിച്ചപ്പോൾ കുടിക്കാൻ തന്നു. ഞാൻ അപരിചിതനായിരുന്നിട്ടും എന്നെ അതിഥിയായി സ്വീകരിച്ചു.+ 36  ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു.+ രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു.’+ 37  അപ്പോൾ നീതിമാന്മാർ ചോദിക്കും: ‘കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്‌ അങ്ങയെ വിശന്നവനായി കണ്ടിട്ടു കഴിക്കാൻ തരുകയോ ദാഹിക്കുന്നവനായി കണ്ടിട്ടു കുടിക്കാൻ തരുകയോ ചെയ്‌തത്‌?+ 38  ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്‌ അങ്ങയെ അപരിചിതനായി കണ്ടിട്ട്‌ അതിഥിയായി സ്വീകരിക്കുകയോ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട്‌ ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്‌തത്‌? 39  ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്‌ അങ്ങയെ രോഗിയായോ തടവുകാരനായോ കണ്ടിട്ട്‌ അങ്ങയുടെ അടുത്ത്‌ വന്നത്‌?’ 40  മറുപടിയായി രാജാവ്‌ അവരോടു പറയും: ‘സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾക്കു ചെയ്‌തതെല്ലാം നിങ്ങൾ എനിക്കാണു ചെയ്‌തത്‌.’+ 41  “പിന്നെ രാജാവ്‌ ഇടത്തുള്ളവരോടു പറയും: ‘ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ, എന്റെ അടുത്തുനിന്ന്‌ പോകൂ!+ പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും+ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കെടാത്ത തീ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.+ 42  കാരണം എനിക്കു വിശന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തന്നില്ല; ദാഹിച്ചപ്പോൾ കുടിക്കാൻ തന്നില്ല. 43  ഞാൻ അപരിചിതനായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ അതിഥിയായി സ്വീകരിച്ചില്ല. ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല. ഞാൻ രോഗിയും തടവുകാരനും ആയിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചില്ല.’ 44  അപ്പോൾ അവരും അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിക്കും: ‘കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്‌ അങ്ങയെ വിശന്നവനോ ദാഹിച്ചവനോ അപരിചിതനോ നഗ്നനോ രോഗിയോ തടവുകാരനോ ആയി കണ്ടിട്ടു ശുശ്രൂഷിക്കാതിരുന്നത്‌?’ 45  അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോടു പറയും: ‘സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾക്കു ചെയ്യാതിരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ എനിക്കാണു ചെയ്യാതിരുന്നത്‌.’+ 46  ഇവരെ എന്നേക്കുമായി നിഗ്രഹിച്ചുകളയും;+ നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവനിലേക്കും കടക്കും.”+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “നിന്റെ യജമാനനോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുക.”
അഥവാ “കർക്കശക്കാരനാണെന്ന്‌.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

വിവേ​ക​മ​തി​കൾ: അഥവാ “ബുദ്ധി​മ​തി​കൾ.”​—മത്ത 24:45-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

വിളക്കു​കൾ ഒരുക്കി: ആവശ്യ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ തിരി​യു​ടെ അറ്റം മുറി​ക്കു​ന്ന​തും എണ്ണ ഒഴിക്കു​ന്ന​തും പോലെ, വിളക്കു​കൾ നല്ല പ്രകാ​ശ​ത്തോ​ടെ കത്താൻ ആവശ്യ​മാ​യ​തെ​ല്ലാം ചെയ്യു​ന്ന​താ​കാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നത്‌.

ഉണർന്നി​രി​ക്കു​ക: അഥവാ “ഉണർവോ​ടി​രി​ക്കുക.” ആത്മീയ​മാ​യി ഉണർന്നി​രി​ക്കാ​നുള്ള ഈ ആഹ്വാ​ന​മാ​ണു പത്തു കന്യക​മാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാ​ന്ത​ക​ഥ​യു​ടെ അടിസ്ഥാ​ന​സ​ന്ദേശം.​—മത്ത 24:42; 26:38 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

താലന്ത്‌: ഗ്രീക്കു​താ​ലന്ത്‌ ഒരു നാണയ​മാ​യി​രു​ന്നില്ല. മറിച്ച്‌, തൂക്കത്തി​ന്റെ​യും പണത്തി​ന്റെ​യും ഒരു അളവാ​യി​രു​ന്നു. ഒരു ഗ്രീക്ക്‌ വെള്ളി​ത്താ​ലന്ത്‌ 20.4 കി.ഗ്രാം വരുമാ​യി​രു​ന്നു. അതിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 6,000 ദ്രഹ്മ അഥവാ റോമൻ ദിനാറെ ആയിരു​ന്നു. ഒരു സാധാരണ കൂലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രന്റെ ഏകദേശം 20 വർഷത്തെ കൂലിക്കു തുല്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇത്‌.​—അനു. ബി14 കാണുക.

പണം: അക്ഷ. “വെള്ളി.” അതായത്‌ പണമായി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രുന്ന വെള്ളി.

താലന്തു നിലത്ത്‌ കുഴി​ച്ചി​ട്ടു: ഇങ്ങനെ​യൊ​രു രീതി നിലവി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എന്നതിന്റെ തെളി​വാണ്‌, ബൈബിൾനാ​ടു​ക​ളി​ലെ പുരാ​വ​സ്‌തു​ശാ​സ്‌ത്ര​ജ്ഞർക്കും കൃഷി​ക്കാർക്കും മണ്ണിന്‌ അടിയിൽനിന്ന്‌ കിട്ടിയ അമൂല്യ​വ​സ്‌തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും നാണയ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വൻശേ​ഖരം.

പണമി​ട​പാ​ടു​കാർ . . . പലിശ: പലിശ​യ്‌ക്കു പണമി​ട​പാ​ടു നടത്തുന്ന രീതി എ.ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടിൽ ഇസ്രാ​യേ​ലി​ലും ചുറ്റു​മുള്ള ദേശങ്ങ​ളി​ലും സാധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദരി​ദ്ര​രായ സഹജൂ​ത​ന്മാർക്കു വായ്‌പ കൊടു​ക്കു​മ്പോൾ പലിശ ഈടാ​ക്ക​രു​തെന്നു മോശ​യി​ലൂ​ടെ കൊടുത്ത നിയമം ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രോട്‌ ആവശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. (പുറ 22:25) എന്നാൽ വിദേ​ശി​ക​ളിൽനിന്ന്‌ പലിശ ഈടാ​ക്കാൻ (സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ ബിസി​നെസ്സ്‌ ആവശ്യ​ങ്ങൾക്കു​വേണ്ടി കൊടു​ത്തി​രുന്ന വായ്‌പ​കൾക്ക്‌.) അനുവാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. (ആവ 23:20) പണമി​ട​പാ​ടു​കാ​രു​ടെ പക്കൽ നിക്ഷേ​പി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന പണത്തിനു പലിശ വാങ്ങു​ന്നതു തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ യേശു​വി​ന്റെ കാലത്ത്‌ സർവസാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

നിരാ​ശ​യോ​ടെ പല്ലിറു​മ്മും: മത്ത 8:12-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

തന്റെ വലത്തും . . . ഇടത്തും: ചില ബൈബിൾഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളിൽ രണ്ടു വശവും ആദരവി​നെ​യും അധികാ​ര​ത്തെ​യും സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നെ​ങ്കി​ലും (മത്ത 20:21, 23) വലതു​വ​ശ​മാണ്‌ എപ്പോ​ഴും ഏറ്റവും ആദരണീ​യ​മായ സ്ഥാനം. (സങ്ക 110:1; പ്രവൃ 7:55, 56; റോമ 8:34) എന്നാൽ ഇവി​ടെ​യും മത്ത 25:34, 41 വാക്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ രണ്ടു വശങ്ങൾക്കും തികച്ചും വിപരീ​താർഥ​മാ​ണു​ള്ളത്‌. രാജാ​വി​ന്റെ വലതു​വശം പ്രീതി​യെ കുറി​ക്കു​മ്പോൾ ഇടതു​വശം അപ്രീ​തി​യെ​യാ​ണു കുറി​ക്കു​ന്നത്‌.​—സഭ 10:2, അടിക്കു​റി​പ്പു​കൾ താരത​മ്യം ചെയ്യുക.

ലോകാ​രം​ഭം: ഇവിടെ കാണുന്ന ‘ആരംഭം’ എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പദം എബ്ര 11:11-ൽ “ഗർഭി​ണി​യാ​കുക” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ ഈ വാക്യ​ത്തിൽ ‘ആരംഭം’ എന്ന പദം, ആദാമി​ന്റെ​യും ഹവ്വയു​ടെ​യും മക്കൾ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാ​യ​തി​നെ​യും അവർ ജനിച്ച​തി​നെ​യും ആണ്‌ കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. യേശു ‘ലോകാ​രം​ഭത്തെ’ ഹാബേ​ലു​മാ​യി ബന്ധിപ്പി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ വീണ്ടെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടാ​വുന്ന മനുഷ്യ​വർഗ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആദ്യമ​നു​ഷ്യ​നാ​ണു ഹാബേൽ. അത്തരത്തിൽ വീണ്ടെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടാ​വുന്നവ​രു​ടെ പേരുകൾ ‘ലോകാ​രം​ഭം​മു​തൽ’ ജീവന്റെ പുസ്‌ത​ക​ത്തിൽ എഴുത​പ്പെടുന്നുണ്ട്‌.​—ലൂക്ക 11:50, 51; വെളി 17:8.

രാജ്യം: ബൈബി​ളിൽ “രാജ്യം” എന്ന പദം പല അർഥങ്ങ​ളിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. “ഒരു രാജാവ്‌ ഭരിക്കുന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം,” “രാജാ​ധി​കാ​രം,” “ഒരു ഭരണ​പ്ര​ദേശം,” “രാജഭ​ര​ണ​ത്തിൻകീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്കുക” എന്നിവ​യെ​ല്ലാം അതിന്‌ ഉദാഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാണ്‌. തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ ഇവിടെ അതു കുറി​ക്കു​ന്നത്‌, ദൈവ​രാ​ജ്യ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രയോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളും അനു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും നേടു​ന്ന​തി​നെ​യും അതിന്റെ ഭരണ​പ്ര​ദേ​ശത്ത്‌ ജീവിതം ആസ്വദി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും ആണ്‌.

അവകാ​ശ​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ള്ളൂ: ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രിയ അടിസ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഒരു അനന്തരാ​വ​കാ​ശിക്ക്‌ അർഹത​പ്പെട്ട എന്തെങ്കി​ലും അവകാ​ശ​മാ​യി കിട്ടു​ന്ന​തി​നെ കുറിക്കുന്നു. പലപ്പോ​ഴും കുടും​ബ​ബ​ന്ധ​മാണ്‌ ഇതിന്‌ ആധാരം. അപ്പനിൽനിന്ന്‌ മകനു പിതൃ​സ്വ​ത്തു കിട്ടു​ന്നത്‌ ഇതിന്‌ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്‌. (ഗല 4:30) എന്നാൽ ഇവി​ടെ​യും ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ മിക്കയി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും, ദൈവ​ത്തിൽനിന്ന്‌ എന്തെങ്കി​ലും പ്രതി​ഫ​ല​മാ​യി കിട്ടു​ന്ന​തി​നെ കുറി​ക്കാൻ വിശാ​ല​മായ അർഥത്തി​ലാണ്‌ അത്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.​—മത്ത 19:29; 1കൊ 6:9.

നഗ്നൻ: അഥവാ “വേണ്ടത്ര വസ്‌ത്രം ധരിക്കാ​ത്തവൻ.” ഇവിടെ കാണുന്ന ഗും​നോസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തിന്‌, “അൽപ്പവ​സ്‌ത്ര​ധാ​രി; അടിവ​സ്‌ത്രം മാത്രം ധരിച്ചവൻ” എന്നെല്ലാം അർഥം വരാം.​—യാക്ക 2:15.

സത്യമാ​യി: മത്ത 5:18-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

സഹോ​ദ​ര​ന്മാർ: “സഹോ​ദരൻ” എന്നതി​നുള്ള ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ ബഹുവ​ച​ന​രൂ​പ​ത്തി​നു പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യും സ്‌ത്രീ​ക​ളെ​യും കുറി​ക്കാ​നാ​കും.

നിഗ്ര​ഹി​ച്ചു​ക​ള​യും: അക്ഷ. “വെട്ടി​ക്ക​ള​യും; കോതി​ക്ക​ള​യും.” മരങ്ങളി​ലെ ആവശ്യ​മി​ല്ലാത്ത ചില്ലകൾ “വെട്ടി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​തി​നെ​യോ” “കോതി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​തി​നെ​യോ” കുറി​ക്കാ​നാ​ണു കൊളാ​സിസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നത്‌. ഈ വാക്യ​ത്തിൽ “എന്നേക്കു​മാ​യി നിഗ്ര​ഹി​ച്ചു​ക​ള​യും” എന്നു പറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ ഒരാൾക്കു മേലാൽ പുനരു​ത്ഥാ​ന​പ്ര​ത്യാ​ശ​യില്ല എന്ന അർഥത്തി​ലാണ്‌.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

പതിർ പാറ്റുക
പതിർ പാറ്റുക

മെതി​ച്ചെ​ടുത്ത ധാന്യം, പാറ്റാ​നുള്ള കോരിക ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ വായു​വി​ലേക്ക്‌ ഉയർത്തി എറിയും. താരത​മ്യേന ഭാരമുള്ള ധാന്യ​മ​ണി​കൾ നില​ത്തേക്കു വീഴു​ക​യും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഉമിയും പതിരും കാറ്റത്ത്‌ പറന്നു​പോ​കു​ക​യും ചെയ്യും. ധാന്യ​ത്തിൽനിന്ന്‌ ഉമിയും പതിരും പൂർണ​മാ​യി നീക്കം ചെയ്യു​ന്ന​തു​വരെ ഇതു പല പ്രാവ​ശ്യം ആവർത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.