മത്തായി എഴുതിയത്‌ 20:1-34

20  “മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കു പണിക്കാരെ കൂലിക്കു വിളിക്കാൻ അതിരാവിലെ ഇറങ്ങിയ ഒരു വീട്ടുകാരനെപ്പോലെയാണു സ്വർഗരാജ്യം.+  പണിക്കാരോടു ദിവസം ഒരു ദിനാറെ കൂലി പറഞ്ഞൊത്ത്‌ അയാൾ അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക്‌ അയച്ചു.  ഏകദേശം മൂന്നാം മണി നേരത്ത്‌ അയാൾ വീണ്ടും പുറത്ത്‌ പോയപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ പണിയില്ലാതെ ചന്തസ്ഥലത്ത്‌ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു.  അയാൾ അവരോടു പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കു പൊയ്‌ക്കോ; ന്യായമായ കൂലി തരാം.’  അങ്ങനെ, അവർ പോയി. അയാൾ പിന്നെയും ഏകദേശം ആറാം മണി നേരത്തും ഒൻപതാം മണി നേരത്തും പുറത്ത്‌ പോയി അങ്ങനെതന്നെ ചെയ്‌തു.  ഒടുവിൽ, ഏകദേശം 11-ാം മണി നേരത്ത്‌ അയാൾ പുറത്ത്‌ പോയപ്പോൾ വേറെ ചിലർ അവിടെ നിൽക്കുന്നതു കണ്ട്‌ അവരോട്‌, ‘നിങ്ങൾ പണിക്കു പോകാതെ ദിവസം മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്നത്‌ എന്താണ്‌ ’ എന്നു ചോദിച്ചു.  ‘ആരും ഞങ്ങളെ പണിക്കു വിളിച്ചില്ല’ എന്ന്‌ അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അയാൾ അവരോട്‌, ‘നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കു ചെല്ല്‌ ’ എന്നു പറഞ്ഞു.  “വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ, മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമ കാര്യസ്ഥനോടു പറഞ്ഞു: ‘പണിക്കാരെ വിളിച്ച്‌ കൂലി കൊടുക്ക്‌.+ അവസാനം വന്നവർതൊട്ട്‌ വേണം കൂലി കൊടുക്കാൻ. ആദ്യം വന്നവർക്ക്‌ അവസാനവും.’  11-ാം മണി നേരത്ത്‌ വന്നവർക്ക്‌ ഓരോ ദിനാറെ കിട്ടി. 10  അതു കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം വന്നവർ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അവർക്കും ഓരോ ദിനാറെയാണു കിട്ടിയത്‌. 11  അപ്പോൾ അവർ വീട്ടുകാരനു നേരെ ഇങ്ങനെ പിറുപിറുത്തു: 12  ‘ഒടുവിൽ വന്ന ഇവർ ഒരു മണിക്കൂറേ പണിയെടുത്തുള്ളൂ. ഞങ്ങളാകട്ടെ പൊള്ളുന്ന ചൂടും സഹിച്ച്‌ ദിവസം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു. എന്നിട്ടും താങ്കൾ ഇവരെ ഞങ്ങളോടു തുല്യരാക്കിയല്ലോ.’ 13  അയാൾ അവരിൽ ഒരാളോടു പറഞ്ഞു: ‘സ്‌നേഹിതാ, ഞാൻ നിന്നോട്‌ അന്യായമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ദിനാറെയല്ലേ ഞാൻ നിന്നോടു പറഞ്ഞൊത്തത്‌?+ 14  നിനക്കുള്ളതു വാങ്ങി പൊയ്‌ക്കൊള്ളുക. നിനക്കു തന്നതുപോലെതന്നെ ഒടുവിൽ വന്ന ഇയാൾക്കും കൊടുക്കാനാണ്‌ എനിക്ക്‌ ഇഷ്ടം. 15  എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട്‌ എന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക്‌ അവകാശമില്ലേ? അതോ ഞാൻ നല്ലവനായതുകൊണ്ടുള്ള അസൂയയാണോ+ നിനക്ക്‌?’ 16  ഇതുപോലെ, പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും ആകും.”+ 17  യരുശലേമിലേക്കു പോകുംവഴി യേശു 12 ശിഷ്യന്മാരെ ഒറ്റയ്‌ക്കു മാറ്റിനിറുത്തി അവരോടു പറഞ്ഞു:+ 18  “നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യരുശലേമിലേക്കു പോകുകയാണ്‌. മനുഷ്യപുത്രനെ മുഖ്യപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്‌ത്രിമാരുടെയും കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കും. അവർ അവനെ മരണത്തിനു വിധിച്ച്‌+ 19  ജനതകളിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കും. അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും ചാട്ടയ്‌ക്ക്‌ അടിക്കുകയും സ്‌തംഭത്തിലേറ്റി കൊല്ലുകയും ചെയ്യും.+ എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും.”+ 20  പിന്നെ സെബെദിപുത്രന്മാരുടെ അമ്മ+ തന്റെ പുത്രന്മാരോടൊപ്പം യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ വന്ന്‌ വണങ്ങിയിട്ട്‌ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ടെന്ന്‌ അറിയിച്ചു.+ 21  “എന്താണു വേണ്ടത്‌ ” എന്നു യേശു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൽ എന്റെ ഈ രണ്ടു പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളെ അങ്ങയുടെ വലത്തും ഒരാളെ ഇടത്തും ഇരുത്താമെന്നു വാക്കു തരണേ.”+ 22  അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്‌ എന്താണെന്നു നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിയില്ല. ഞാൻ കുടിക്കാനിരിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ?”+ “ഞങ്ങൾക്കു കഴിയും” എന്ന്‌ അവർ പറഞ്ഞു. 23  യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കും.+ എന്നാൽ എന്റെ വലത്തോ ഇടത്തോ ഇരുത്തുന്നതു ഞാനല്ല. ആ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്റെ പിതാവ്‌ ആർക്കുവേണ്ടിയാണോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്‌ അവർക്കുള്ളതാണ്‌.”+ 24  എന്നാൽ ഇതെക്കുറിച്ച്‌ കേട്ടപ്പോൾ മറ്റു പത്തു പേർക്കും ആ രണ്ടു സഹോദരന്മാരോട്‌ അമർഷം തോന്നി.+ 25  എന്നാൽ യേശു അവരെ അടുത്ത്‌ വിളിച്ച്‌ അവരോടു പറഞ്ഞു: “ജനതകളുടെ മേൽ അവരുടെ ഭരണാധികാരികൾ ആധിപത്യം നടത്തുന്നെന്നും ഉന്നതർ അവരുടെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നെന്നും നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിയാമല്ലോ.+ 26  എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കരുത്‌.+ നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങൾക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം.+ 27  നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ അടിമയായിരിക്കണം.+ 28  മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നതും ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാനും+ അനേകർക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ മോചനവിലയായി കൊടുക്കാനും ആണ്‌.”+ 29  അവർ യരീഹൊ വിട്ട്‌ പോകുമ്പോൾ, ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു. 30  യേശു അതുവഴി പോകുന്നെന്നു കേട്ട്‌, വഴിയരികെ ഇരുന്ന രണ്ട്‌ അന്ധന്മാർ, “കർത്താവേ, ദാവീദുപുത്രാ, ഞങ്ങളോടു കരുണ കാണിക്കണേ” എന്ന്‌ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.+ 31  മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ്‌ ജനക്കൂട്ടം അവരെ ശകാരിച്ചെങ്കിലും, “കർത്താവേ, ദാവീദുപുത്രാ, ഞങ്ങളോടു കരുണ കാണിക്കണേ” എന്ന്‌ അവർ കൂടുതൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 32  യേശു നിന്നിട്ട്‌ അവരെ വിളിച്ച്‌ അവരോട്‌, “ഞാൻ എന്താണു ചെയ്‌തുതരേണ്ടത്‌ ” എന്നു ചോദിച്ചു. 33  അവർ യേശുവിനോടു പറഞ്ഞു: “കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറന്നുതരണേ!” 34  യേശു മനസ്സ്‌ അലിഞ്ഞ്‌+ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ തൊട്ടു;+ ഉടനെ അവർക്കു കാഴ്‌ച തിരിച്ചുകിട്ടി. അവർ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

പണിക്കാ​രെ കൂലിക്കു വിളി​ക്കാൻ: ചിലരെ വിളി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌ ഒരു കൊയ്‌ത്തു​കാ​ലം മുഴുവൻ പണി​യെ​ടു​ക്കാ​നാണ്‌. മറ്റു ചില​രെ​യാ​കട്ടെ ആവശ്യാ​നു​സ​രണം ഓരോ ദിവസ​ത്തേ​ക്കും.

ദിനാറെ: 3.85 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു റോമൻ വെള്ളി​നാ​ണയം. അതിന്റെ ഒരു വശത്ത്‌ സീസറി​ന്റെ രൂപമു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ വാക്യ​ത്തിൽ കാണു​ന്ന​തു​പോ​ലെ യേശു​വി​ന്റെ കാലത്ത്‌, 12 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യ​മുള്ള ഒരു പ്രവൃ​ത്തി​ദി​വ​സത്തെ കൂലി​യാ​യി കൃഷി​പ്പ​ണി​ക്കാർക്കു സാധാരണ ലഭിച്ചി​രു​ന്നത്‌ ഒരു ദിനാ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു.​—പദാവ​ലി​യും അനു. ബി14-ഉം കാണുക.

ഏകദേശം മൂന്നാം മണി: അതായത്‌, രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണി. ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടിൽ ജൂതന്മാർ 12 മണിക്കൂ​റാ​യാ​ണു പകൽസ​മ​യത്തെ വിഭാ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. രാവിലെ ഏകദേശം 6 മണിക്കു സൂര്യോ​ദ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അതിന്റെ തുടക്കം. (യോഹ 11:9) അതു​കൊണ്ട്‌ മൂന്നാം മണി എന്നതു രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണിയും ആറാം മണി ഏകദേശം ഉച്ചസമ​യ​വും ഒൻപതാം മണി വൈകു​ന്നേരം ഏകദേശം 3 മണിയും ആയിരു​ന്നു. ആളുക​ളു​ടെ കൈയിൽ കൃത്യ​സ​മയം കാണി​ക്കുന്ന ഘടികാ​രങ്ങൾ ഇല്ലാതി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന ഏകദേ​ശ​സ​മയം മാത്രമേ സാധാരണ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.​—യോഹ 1:39; 4:6; 19:14; പ്രവൃ 10:3, 9.

ഏകദേശം ആറാം മണി: അതായത്‌, ഉച്ചയ്‌ക്ക്‌ ഏകദേശം 12 മണി.​—മത്ത 20:3-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ഒൻപതാം മണി: അതായത്‌, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്‌ ഏകദേശം 3 മണി.​—മത്ത 20:3-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ഏകദേശം മൂന്നാം മണി: അതായത്‌, രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണി. ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടിൽ ജൂതന്മാർ 12 മണിക്കൂ​റാ​യാ​ണു പകൽസ​മ​യത്തെ വിഭാ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. രാവിലെ ഏകദേശം 6 മണിക്കു സൂര്യോ​ദ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അതിന്റെ തുടക്കം. (യോഹ 11:9) അതു​കൊണ്ട്‌ മൂന്നാം മണി എന്നതു രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണിയും ആറാം മണി ഏകദേശം ഉച്ചസമ​യ​വും ഒൻപതാം മണി വൈകു​ന്നേരം ഏകദേശം 3 മണിയും ആയിരു​ന്നു. ആളുക​ളു​ടെ കൈയിൽ കൃത്യ​സ​മയം കാണി​ക്കുന്ന ഘടികാ​രങ്ങൾ ഇല്ലാതി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന ഏകദേ​ശ​സ​മയം മാത്രമേ സാധാരണ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.​—യോഹ 1:39; 4:6; 19:14; പ്രവൃ 10:3, 9.

ഏകദേശം മൂന്നാം മണി: അതായത്‌, രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണി. ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടിൽ ജൂതന്മാർ 12 മണിക്കൂ​റാ​യാ​ണു പകൽസ​മ​യത്തെ വിഭാ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. രാവിലെ ഏകദേശം 6 മണിക്കു സൂര്യോ​ദ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അതിന്റെ തുടക്കം. (യോഹ 11:9) അതു​കൊണ്ട്‌ മൂന്നാം മണി എന്നതു രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണിയും ആറാം മണി ഏകദേശം ഉച്ചസമ​യ​വും ഒൻപതാം മണി വൈകു​ന്നേരം ഏകദേശം 3 മണിയും ആയിരു​ന്നു. ആളുക​ളു​ടെ കൈയിൽ കൃത്യ​സ​മയം കാണി​ക്കുന്ന ഘടികാ​രങ്ങൾ ഇല്ലാതി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന ഏകദേ​ശ​സ​മയം മാത്രമേ സാധാരണ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.​—യോഹ 1:39; 4:6; 19:14; പ്രവൃ 10:3, 9.

ഏകദേശം മൂന്നാം മണി: അതായത്‌, രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണി. ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടിൽ ജൂതന്മാർ 12 മണിക്കൂ​റാ​യാ​ണു പകൽസ​മ​യത്തെ വിഭാ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. രാവിലെ ഏകദേശം 6 മണിക്കു സൂര്യോ​ദ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അതിന്റെ തുടക്കം. (യോഹ 11:9) അതു​കൊണ്ട്‌ മൂന്നാം മണി എന്നതു രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണിയും ആറാം മണി ഏകദേശം ഉച്ചസമ​യ​വും ഒൻപതാം മണി വൈകു​ന്നേരം ഏകദേശം 3 മണിയും ആയിരു​ന്നു. ആളുക​ളു​ടെ കൈയിൽ കൃത്യ​സ​മയം കാണി​ക്കുന്ന ഘടികാ​രങ്ങൾ ഇല്ലാതി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന ഏകദേ​ശ​സ​മയം മാത്രമേ സാധാരണ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.​—യോഹ 1:39; 4:6; 19:14; പ്രവൃ 10:3, 9.

ഏകദേശം 11-ാം മണി: അതായത്‌, വൈകു​ന്നേരം ഏകദേശം 5 മണി.​—മത്ത 20:3-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

അസൂയ​യു​ള്ള: അക്ഷ. “ചീത്ത; ദുഷിച്ച.” ഒരു കണ്ണു ‘ചീത്തയാ​ണെ​ങ്കിൽ’ അഥവാ ആരോ​ഗ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ങ്കിൽ അതിനു വ്യക്തമാ​യി കാണാ​നാ​കില്ല. സമാന​മാ​യി അസൂയ​യുള്ള ഒരു കണ്ണിന്‌, ശരിക്കും പ്രാധാ​ന്യ​മുള്ള കാര്യ​ത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കില്ല. (മത്ത 6:33) അങ്ങനെ​യുള്ള ഒരു കണ്ണ്‌ അസംതൃ​പ്‌തി നിറഞ്ഞ​തും അത്യാ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള​തും ആണ്‌; അതു ശ്രദ്ധാ​ശൈ​ഥി​ല്യ​മു​ള്ള​തും വഞ്ചകവും ആയിരി​ക്കും. അത്തരം കണ്ണുള്ള ഒരാൾ കാര്യ​ങ്ങളെ ശരിയാ​യി വിലയി​രു​ത്താൻ പറ്റാതെ സ്വാർഥ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പിന്നാലെ പോകും.​—മത്ത 6:22-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

നല്ലവൻ: അഥവാ “ഔദാ​ര്യ​മു​ള്ളവൻ.” ഇവിടെ “നല്ലവൻ” എന്ന വിശേ​ഷണം ആ വ്യക്തി​യു​ടെ ഔദാ​ര്യ​പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​മാ​യി നേരിട്ട്‌ ബന്ധപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

അസൂയ​യാ​ണോ നിനക്ക്‌?: അക്ഷ. “നിന്റെ കണ്ണു ചീത്തയാ​യോ (ദുഷി​ച്ചു​പോ​യോ)?” (മത്ത 6:23-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.) മൂലഭാ​ഷ​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന “കണ്ണ്‌” എന്ന പദം ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി​യു​ടെ ഉദ്ദേശ്യ​ത്തെ​യോ മനോ​ഭാ​വ​ത്തെ​യോ വികാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യോ ആണ്‌ കുറി​ക്കു​ന്നത്‌.​—മർ 7:22-ലെ “അസൂയ​യുള്ള കണ്ണ്‌” എന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം താരത​മ്യം ചെയ്യുക.

യോർദാന്‌ അക്കരെ യഹൂദ്യ​യു​ടെ അതിർത്തി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളിൽ: ഇതു സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ യോർദാൻ നദിയു​ടെ കിഴക്കുള്ള പെരിയ പ്രദേ​ശത്തെ, പ്രത്യേ​കിച്ച്‌ യഹൂദ്യ​യോ​ടു ചേർന്നു​കി​ട​ക്കുന്ന പെരി​യ​യു​ടെ അതിർത്തി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങളെ, ആയിരി​ക്കാം കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. യേശു ഗലീല​യിൽനിന്ന്‌ പോന്നി​ട്ടു പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലു​ന്നതു പുനരു​ത്ഥാ​ന​ശേഷം മാത്ര​മാണ്‌.​—അനു. എ7-ലെ ഭൂപടം 5 കാണുക.

യരുശ​ലേ​മി​ലേക്കു പോകും​വഴി: സമു​ദ്ര​നി​ര​പ്പിൽനിന്ന്‌ ഏകദേശം 750 മീ. (2,500 അടി) ഉയരത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു യരുശ​ലേം നഗരം. ഇപ്പോൾ യേശു​വും ശിഷ്യ​ന്മാ​രും യോർദാൻ താഴ്‌വ​ര​യിൽ എത്തിനിൽക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. (മത്ത 19:1-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.) സമു​ദ്ര​നി​ര​പ്പിൽനിന്ന്‌ ഏകദേശം 400 മീ. (1,300 അടി) താഴെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ താഴ്‌വ​ര​യു​ടെ ഏറ്റവും താഴ്‌ന്ന ഭാഗം. അതു​കൊണ്ട്‌ ഏകദേശം 1,000 മീ. (3,330 അടി) കയറ്റം കയറി​യാൽ മാത്രമേ അവർക്ക്‌ യരുശ​ലേ​മിൽ എത്താനാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

പോകും​വ​ഴി: ചുരുക്കം ചില കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ “പോകാൻതു​ട​ങ്ങു​മ്പോൾ” എന്നാണു കാണു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും “പോകും​വഴി” എന്ന പരിഭാ​ഷ​യെ​യാ​ണു കൂടുതൽ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളും പിന്തു​ണ​യ്‌ക്കു​ന്നത്‌.

മനുഷ്യ​പു​ത്രൻ: അഥവാ “മനുഷ്യ​ന്റെ പുത്രൻ.” ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം സുവി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളിൽ 80-ലധികം തവണ കാണാം. തന്നെത്തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, താൻ ഒരു സ്‌ത്രീ​യിൽനിന്ന്‌ ജനിച്ച യഥാർഥ​മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണെ​ന്നും അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ആദാമി​നു പകരം​വെ​ക്കാൻ എന്തു​കൊ​ണ്ടും അനു​യോ​ജ്യ​നാ​ണെ​ന്നും യേശു വ്യക്തമാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. അങ്ങനെ മനുഷ്യ​കു​ലത്തെ പാപത്തിൽനി​ന്നും മരണത്തിൽനി​ന്നും വീണ്ടെ​ടു​ക്കാൻ യേശു​വി​നു കഴിയു​മാ​യി​രു​ന്നു. (റോമ 5:12, 14, 15) ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം, യേശു​ത​ന്നെ​യാ​ണു മിശിഹ അഥവാ ക്രിസ്‌തു എന്നും തിരി​ച്ച​റി​യി​ച്ചു.​—ദാനി 7:13, 14. പദാവലി കാണുക.

ദണ്ഡനസ്‌തം​ഭം: അഥവാ “വധസ്‌തം​ഭം.” ഗ്രീക്കു സാഹി​ത്യ​ഭാ​ഷ​യിൽ സ്റ്റോ​റോസ്‌ എന്ന പദം പ്രധാ​ന​മാ​യും കുത്ത​നെ​യുള്ള ഒരു സ്‌തം​ഭത്തെ അഥവാ തൂണിനെ ആണ്‌ കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. യേശു​വി​ന്റെ അനുഗാ​മി​യാ​യ​തി​ന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കു നേരി​ടേ​ണ്ടി​വ​രുന്ന യാതന​യെ​യും അപമാ​ന​ത്തെ​യും പീഡന​ത്തെ​യും, എന്തിന്‌ മരണ​ത്തെ​പ്പോ​ലും കുറി​ക്കാൻ ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തി​ലും ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌.​—പദാവലി കാണുക.

ദണ്ഡനസ്‌തം​ഭം: അഥവാ “വധസ്‌തംഭം.”​—പദാവ​ലി​യിൽ “ദണ്ഡനസ്‌തം​ഭം;” “സ്‌തംഭം” എന്നിവ​യും ഈ പദം ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന മത്ത 10:38; 16:24 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​ക​ളും കാണുക.

സ്‌തം​ഭ​ത്തി​ലേ​റ്റി കൊല്ലു​ക​യും ചെയ്യും: അഥവാ “ഒരു സ്‌തം​ഭ​ത്തിൽ (തൂണിൽ) ബന്ധിക്കു​ക​യും ചെയ്യും.” ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ സ്റ്റോറോ എന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രിയ 40-ലേറെ പ്രാവ​ശ്യം കാണാം. അതിൽ ആദ്യ​ത്തേ​താണ്‌ ഇത്‌. “ദണ്ഡനസ്‌തം​ഭം” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന സ്റ്റോ​റോസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​നാ​മ​ത്തി​ന്റെ ക്രിയാ​രൂ​പ​മാണ്‌ ഇത്‌. (മത്ത 10:38; 16:24; 27:32 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​ക​ളും പദാവ​ലി​യിൽ “ദണ്ഡനസ്‌തം​ഭം”; “സ്‌തംഭം” എന്നിവ​യും കാണുക.) എസ്ഥ 7:9-ൽ ഹാമാനെ 20 മീ.-ലേറെ (65 അടി) ഉയരമുള്ള ഒരു സ്‌തം​ഭ​ത്തിൽ തൂക്കാൻ കല്‌പന കൊടു​ത്ത​താ​യി പറയു​ന്നി​ടത്ത്‌ സെപ്‌റ്റു​വ​ജി​ന്റി​ലും ഇതേ ക്രിയാ​രൂ​പ​മാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഗ്രീക്കു സാഹി​ത്യ​ഭാ​ഷ​യിൽ അതിന്റെ അർഥം “മരക്കു​റ്റി​കൾകൊണ്ട്‌ വേലി കെട്ടുക, മരത്തൂ​ണു​കൾ നിരയാ​യി നാട്ടി പ്രതി​രോ​ധം തീർക്കുക” എന്നെല്ലാ​മാണ്‌.

ദണ്ഡനസ്‌തം​ഭം: അഥവാ “വധസ്‌തം​ഭം.” സ്റ്റോ​റോസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ആദ്യമാ​യി കാണു​ന്നി​ടം. ഗ്രീക്കു സാഹി​ത്യ​ഭാ​ഷ​യിൽ അതു പ്രധാ​ന​മാ​യും കുത്ത​നെ​യുള്ള ഒരു സ്‌തം​ഭത്തെ അഥവാ തൂണിനെ കുറി​ക്കു​ന്നു. യേശു​വി​ന്റെ അനുഗാ​മി​യാ​യ​തി​ന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കു നേരി​ടേ​ണ്ടി​വ​രുന്ന യാതന​യെ​യും അപമാ​ന​ത്തെ​യും പീഡന​ത്തെ​യും, എന്തിന്‌ മരണ​ത്തെ​പ്പോ​ലും കുറി​ക്കാൻ ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തി​ലും ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌.​—പദാവലി കാണുക.

താണു​വ​ണ​ങ്ങി: അഥവാ “കുമ്പിട്ട്‌ നമസ്‌ക​രി​ച്ചു; ആദരവ്‌ കാണിച്ചു.” ഒരു ദൈവ​ത്തെ​യോ ദേവ​നെ​യോ ആരാധി​ക്കുക എന്ന്‌ അർഥം വരുന്നി​ടത്ത്‌ പ്രൊ​സ്‌കി​നി​യോ എന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രിയ “ആരാധി​ക്കുക” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. എന്നാൽ ഒരു അടിമ തന്റെ മേൽ അധികാ​ര​മുള്ള വ്യക്തി​യോട്‌ ആദരവും കീഴ്‌പെ​ട​ലും കാണി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യാണ്‌ ഇവിടെ ഈ പദം അർഥമാ​ക്കു​ന്നത്‌.​—മത്ത 2:2; 8:2 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

സെബെ​ദി​പു​ത്ര​ന്മാ​രു​ടെ അമ്മ: അതായത്‌ അപ്പോ​സ്‌ത​ല​ന്മാ​രായ യാക്കോ​ബി​ന്റെ​യും യോഹ​ന്നാ​ന്റെ​യും അമ്മ. യേശു​വി​നെ സമീപി​ച്ചത്‌ യാക്കോ​ബും യോഹ​ന്നാ​നും ആണെന്നാ​ണു മർക്കോ​സി​ന്റെ വിവര​ണ​ത്തിൽ പറയു​ന്നത്‌. തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ ആ അപേക്ഷ​യു​ടെ ഉറവിടം അവരാ​യി​രു​ന്നു. എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ അമ്മയായ ശലോ​മ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണു കാര്യം യേശു​വി​ന്റെ മുന്നിൽ അവതരി​പ്പി​ച്ചത്‌. സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ യേശു​വി​ന്റെ അമ്മയുടെ സഹോ​ദ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു ശലോമ.​—മത്ത 27:55, 56; മർ 15:40, 41; യോഹ 19:25.

വണങ്ങി​യിട്ട്‌: അഥവാ “കുമ്പിട്ട്‌ നമസ്‌ക​രി​ച്ചിട്ട്‌; ആദര​വോ​ടെ മുട്ടു​കു​ത്തി.”​—മത്ത 8:2; 18:26 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

യേശു​വി​നെ വണങ്ങി: അഥവാ “യേശു​വി​നെ കുമ്പിട്ട്‌ നമസ്‌ക​രി​ച്ചു; യേശു​വി​നെ ആദരിച്ചു.” പ്രവാ​ച​ക​ന്മാ​രെ​യോ രാജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യോ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ മറ്റു പ്രതി​നി​ധി​ക​ളെ​യോ കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ മുന്നിൽ കുമ്പി​ട്ട​താ​യി എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലും പറഞ്ഞി​ട്ടുണ്ട്‌. (1ശമു 25:23, 24; 2ശമു 14:4-7; 1രാജ 1:16; 2രാജ 4:36, 37) ആളുകളെ സുഖ​പ്പെ​ടു​ത്താൻ കഴിവുള്ള, ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ഒരു പ്രതി​നി​ധി​യോ​ടാ​ണു താൻ സംസാ​രി​ക്കു​ന്ന​തെന്നു സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ ആ മനുഷ്യ​നു മനസ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു. യഹോ​വ​യു​ടെ നിയു​ക്ത​രാ​ജാ​വി​നു മുന്നിൽ ആദരസൂ​ച​ക​മാ​യി കുമ്പി​ടു​ന്നത്‌ ഉചിത​മാ​യി​രു​ന്നു.​—മത്ത 9:18; ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ കൂടുതൽ അറിയാൻ മത്ത 2:2-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ഒരാളെ അങ്ങയുടെ വലത്തും ഒരാളെ ഇടത്തും: ഇവിടെ രണ്ടു വശവും ആദരവിനെയും അധികാരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും വലതുവശമാണ്‌ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ആദരണീയമായ സ്ഥാനം.​—സങ്ക 110:1; പ്രവൃ 7:55, 56; റോമ 8:34; മത്ത 25:33-ന്റെ പഠനക്കുറിപ്പു കാണുക.

ഒരാളെ അങ്ങയുടെ വലത്തും ഒരാളെ ഇടത്തും: മർ 10:37-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

നിങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നത്‌ എന്താ​ണെന്നു നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിയില്ല: ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രി​യ​ക​ളു​ടെ ബഹുവ​ച​ന​രൂ​പ​വും വാക്യ​ത്തി​ന്റെ സന്ദർഭ​വും സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌, യേശു സംസാ​രി​ക്കു​ന്നത്‌ ആ സ്‌ത്രീ​യോ​ടല്ല മറിച്ച്‌ അവരുടെ രണ്ട്‌ ആൺമക്ക​ളോ​ടാണ്‌ എന്നാണ്‌.​—മർ 10:35-38.

പാനപാ​ത്രം കുടി​ക്കാൻ: ബൈബി​ളിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന “പാനപാ​ത്രം” എന്ന പദം, മിക്ക​പ്പോ​ഴും ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തിൽ ഒരാ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ഇഷ്ടത്തെ അഥവാ ആ വ്യക്തിക്കു “നിയമി​ച്ചു​കൊ​ടുത്ത ഓഹരി”യെ ആണ്‌ സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌. ഇവിടെ, ‘പാനപാ​ത്രം കുടി​ക്കുക’ എന്നാൽ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു കീഴ്‌പെ​ടുക എന്നാണ്‌ അർഥം. ദൈവ​നി​ന്ദ​ക​നെന്ന വ്യാജാ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേരിൽ യേശു അനുഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രുന്ന കഷ്ടപ്പാ​ടും മരണവും മാത്രമല്ല ഇവിടെ “പാനപാ​ത്രം” എന്നതു​കൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശി​ക്കു​ന്നത്‌. സ്വർഗ​ത്തി​ലെ അമർത്യ​ജീ​വ​നി​ലേ​ക്കുള്ള യേശു​വി​ന്റെ പുനരു​ത്ഥാ​ന​വും അതിൽ ഉൾപ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

ശുശ്രൂഷ ചെയ്യു​ന്നവൻ: അഥവാ “സേവകൻ; ജോലി​ക്കാ​രൻ.” മടുത്ത്‌ പിന്മാ​റാ​തെ മറ്റുള്ള​വർക്കു​വേണ്ടി താഴ്‌മ​യോ​ടെ സേവനം ചെയ്യു​ന്ന​വരെ കുറി​ക്കാ​നാ​ണു ബൈബി​ളിൽ മിക്ക​പ്പോ​ഴും ഡയാ​ക്കൊ​നൊസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഈ പദം ക്രിസ്‌തു (റോമ 15:8), ക്രിസ്‌തു​വി​ന്റെ ശുശ്രൂ​ഷകർ അഥവാ സേവക​ന്മാർ (1കൊ 3:5-7; കൊലോ 1:23), ശുശ്രൂ​ഷാ​ദാ​സ​ന്മാർ (ഫിലി 1:1; 1തിമ 3:8) എന്നിവ​രെ​യും വീട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാർ (യോഹ 2:5, 9), ഗവൺമെന്റ്‌ അധികാ​രി​കൾ (റോമ 13:4) എന്നിവ​രെ​യും കുറി​ക്കാൻ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌.

ശുശ്രൂഷ ചെയ്യു​ന്നവൻ: അഥവാ “സേവകൻ; ജോലി​ക്കാ​രൻ.” മടുത്ത്‌ പിന്മാ​റാ​തെ മറ്റുള്ള​വർക്കു​വേണ്ടി താഴ്‌മ​യോ​ടെ സേവനം ചെയ്യു​ന്ന​വരെ കുറി​ക്കാ​നാ​ണു ബൈബി​ളിൽ മിക്ക​പ്പോ​ഴും ഡയാ​ക്കൊ​നൊസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഈ പദം ക്രിസ്‌തു (റോമ 15:8), ക്രിസ്‌തു​വി​ന്റെ ശുശ്രൂ​ഷകർ അഥവാ സേവക​ന്മാർ (1കൊ 3:5-7; കൊലോ 1:23), ശുശ്രൂ​ഷാ​ദാ​സ​ന്മാർ (ഫിലി 1:1; 1തിമ 3:8) എന്നിവ​രെ​യും വീട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാർ (യോഹ 2:5, 9), ഗവൺമെന്റ്‌ അധികാ​രി​കൾ (റോമ 13:4) എന്നിവ​രെ​യും കുറി​ക്കാൻ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌.

ശുശ്രൂ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നല്ല, ശുശ്രൂ​ഷി​ക്കാൻ: അഥവാ “സേവി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നല്ല, സേവി​ക്കാൻ.”​—മത്ത 20:26-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ജീവൻ: കാലങ്ങ​ളാ​യി “ദേഹി” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടുള്ള സൈക്കി എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ഇവിടെ ജീവ​നെ​യാ​ണു കുറി​ക്കു​ന്നത്‌.​—പദാവ​ലി​യിൽ “ദേഹി” കാണുക.

മോച​ന​വി​ല: ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പദം ലൂ​ട്രൊൻ (“മോചി​പ്പി​ക്കുക; മുക്തനാ​ക്കുക” എന്നൊക്കെ അർഥം​വ​രുന്ന ലൂഓ എന്ന ക്രിയ​യിൽനിന്ന്‌ വന്നത്‌.) എന്നാണ്‌. ബന്ധനത്തി​ലും അടിമ​ത്ത​ത്തി​ലും കഴിയു​ന്ന​വ​രെ​യോ യുദ്ധത്ത​ട​വു​കാ​രെ​യോ മോചി​പ്പി​ക്കാൻ നൽകുന്ന തുകയെ കുറി​ക്കാ​നാ​ണു ഗ്രീക്കു​സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാർ ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. (എബ്ര 11:35) ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ ഈ പദം രണ്ടു പ്രാവ​ശ്യം കാണാം. ഒന്ന്‌ ഇവി​ടെ​യും മറ്റൊന്ന്‌ മർ 10:45-ലും. ഇതി​നോ​ടു ബന്ധപ്പെട്ട ആന്റിലൂ​ട്രൊൻ എന്ന പദം 1തിമ 2:6-ൽ കാണാം. അവിടെ അത്‌ ‘തത്തുല്യ​മായ മോച​ന​വില’ എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. “സ്വത​ന്ത്ര​മാ​ക്കുക; മോച​ന​വില കൊടുത്ത്‌ വാങ്ങുക” (തീത്ത 2:14; 1പത്ര 1:18; അടിക്കു​റി​പ്പു​ക​ളും കാണുക.) എന്നെല്ലാം അർഥമുള്ള ലൂ​ട്രൊ​മാ​യി എന്ന പദവും ‘മോച​ന​വി​ല​യാൽ മോചി​പ്പി​ക്കുക (വിടു​വി​ക്കുക)’ (എഫ 1:7; കൊലോ 1:14; എബ്ര 9:15; റോമ 3:24; 8:23) എന്നു മിക്ക​പ്പോ​ഴും പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന അപ്പോ​ലൂ​ട്രൊ​സിസ്‌ എന്ന പദവും ലൂ​ട്രൊൻ എന്ന പദത്തോ​ടു ബന്ധമു​ള്ള​വ​യാണ്‌.​—പദാവലി കാണുക.

യരീഹൊ: യോർദാൻ നദിക്കു പടിഞ്ഞാറ്‌ ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ കീഴട​ക്കിയ ആദ്യ കനാന്യ​ന​ഗരം. (സംഖ 22:1; യോശ 6:1, 24, 25) യേശു​വി​ന്റെ കാലമാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പഴയ നഗരത്തി​ന്‌ ഏതാണ്ട്‌ 2 കി.മീ. തെക്കായി പുതി​യൊ​രു നഗരം നിർമി​ച്ചി​രു​ന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാം ഇതേ സംഭവ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ വിവരി​ക്കുന്ന ലൂക്ക 18:35-ൽ “യേശു യരീ​ഹൊ​യോട്‌ അടുത്തു” എന്നു പറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ജൂതന്മാ​രു​ടെ യരീ​ഹൊ​യിൽനിന്ന്‌ യാത്ര തിരിച്ച (അഥവാ ‘യരീഹൊ വിട്ട്‌ പോയ’) യേശു, റോമാ​ക്കാ​രു​ടെ യരീ​ഹൊ​യോട്‌ അടുക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രി​ക്കാം ഈ അത്ഭുതം ചെയ്‌തത്‌. അതു തിരി​ച്ചാ​കാ​നും സാധ്യ​ത​യുണ്ട്‌.​—അനു. ബി4-ഉം ബി10-ഉം കാണുക.

ദാവീദ്‌ രാജാവ്‌: ഈ വംശാ​വ​ലി​യിൽ പല രാജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ദാവീ​ദി​നെ മാത്ര​മാ​ണു “രാജാവ്‌” എന്നു വിളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഇസ്രാ​യേ​ലി​ലെ രാജവം​ശം ‘ദാവീ​ദു​ഗൃ​ഹം’ എന്നാണ്‌ അറിയ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നത്‌. (1രാജ 12:19, 20) 1-ാം വാക്യ​ത്തിൽ യേശു​വി​നെ ‘ദാവീ​ദി​ന്റെ മകൻ’ എന്നു വിളി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, മത്തായി ദൈവ​രാ​ജ്യം എന്ന വിഷയ​ത്തിന്‌ ഊന്നൽ നൽകു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂടാതെ ദാവീ​ദു​മാ​യി ചെയ്‌ത ഉടമ്പടി​യിൽ പറഞ്ഞി​രി​ക്കുന്ന രാജ്യാ​ധി​കാ​ര​ത്തിന്‌ അവകാശി യേശു​വാ​ണെ​ന്നും അതു വ്യക്തമാ​ക്കി.​—2ശമു 7:11-16.

ദാവീ​ദി​ന്റെ മകൻ: രാജ്യ ഉടമ്പടി​യിൽ പറഞ്ഞി​രി​ക്കുന്ന അവകാശി ദാവീ​ദി​ന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. അതു യേശു​വാ​ണെന്ന്‌ ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

രണ്ട്‌ അന്ധന്മാർ: ഒരു അന്ധനെ​ക്കു​റി​ച്ചേ മർക്കോ​സും ലൂക്കോ​സും പറയു​ന്നു​ള്ളൂ. മർക്കോ​സി​ന്റെ വിവര​ണ​ത്തിൽ അദ്ദേഹ​ത്തി​ന്റെ പേര്‌ ബർത്തിമായി എന്നാ​ണെ​ന്നും പറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ ഈ വ്യക്തി​യിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടാ​കാം മർക്കോ​സി​ന്റെ​യും ലൂക്കോ​സി​ന്റെ​യും വിവര​ണ​ത്തിൽ ഒരു അന്ധനെ​ക്കു​റിച്ച്‌ മാത്രം പറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. (മർ 10:46; ലൂക്ക 18:35) എന്നാൽ അവി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രുന്ന അന്ധന്മാ​രു​ടെ എണ്ണം മത്തായി കൃത്യ​മാ​യി എടുത്തു​പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.

ദാവീ​ദു​പു​ത്രാ: യേശു​വി​നെ “ദാവീ​ദു​പു​ത്രാ” എന്നു വിളി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ യേശു​ത​ന്നെ​യാ​ണു മിശിഹ എന്ന കാര്യം ആ രണ്ട്‌ അന്ധന്മാർ പരസ്യ​മാ​യി അംഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​—മത്ത 1:1, 6; 15:25 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

താണു​വ​ണ​ങ്ങി​ക്കൊണ്ട്‌: അഥവാ “കുമ്പിട്ട്‌ നമസ്‌ക​രി​ച്ചു​കൊണ്ട്‌; ആദരവ്‌ കാണി​ച്ചു​കൊണ്ട്‌.” ഒരു ജൂതസ്‌ത്രീ​യ​ല്ലാ​യി​രുന്ന ഇവർ യേശു​വി​നെ “ദാവീ​ദു​പു​ത്രാ” എന്നു വിളി​ച്ച​പ്പോൾ (മത്ത 15:22), തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ യേശു​വാ​ണു വാഗ്‌ദ​ത്ത​മി​ശിഹ എന്ന കാര്യം അംഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യേശു ഒരു ദൈവ​മോ ദേവനോ ആണെന്ന ചിന്ത​യോ​ടെയല്ല, മറിച്ച്‌ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പ്രതി​നി​ധി​യാ​ണെന്നു കരുതി​ത്ത​ന്നെ​യാണ്‌ ആ സ്‌ത്രീ യേശു​വി​നെ വണങ്ങി​യത്‌.​—മത്ത 2:2; 8:2; 14:33; 18:26 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

അലിവ്‌ തോന്നി: ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന സ്‌പ്‌ള​ങ്‌ഖ്‌നീ​സൊ​മായ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രി​യ​യ്‌ക്കു “കുടൽ” (സ്‌പ്‌ളാ​ങ്‌ഖനാ) എന്നതി​നുള്ള പദവു​മാ​യി ബന്ധമുണ്ട്‌. ഇതു ശരീര​ത്തി​ന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭ​വ​പ്പെ​ടുന്ന ഒരു വികാ​രത്തെ, അതായത്‌ ഒരു തീവ്ര​വി​കാ​രത്തെ, കുറി​ക്കു​ന്നു. അനുക​മ്പയെ കുറി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ങ്ങ​ളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്നാണ്‌ ഇത്‌.

മനസ്സ്‌ അലിഞ്ഞ്‌: അഥവാ “അനുകമ്പ തോന്നി.”​—മത്ത 9:36-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

ചന്തസ്ഥലം
ചന്തസ്ഥലം

ഇവിടെ കാണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, ചില​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ റോഡി​ന്റെ ഇരുവ​ശ​ത്തു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ചന്തകൾ. മിക്ക​പ്പോ​ഴും വ്യാപാ​രി​കൾ ധാരാളം സാധനങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ചി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ ഗതാഗതം തടസ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പ്രദേ​ശ​വാ​സി​കൾക്കു വീട്ടു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും കളിമൺപാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും വിലകൂ​ടിയ ചില്ലു​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും നല്ല പച്ചക്കറി​ക​ളും പഴങ്ങളും മറ്റും കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാ​യി​രു​ന്നു ഇത്‌. അക്കാലത്ത്‌ ഭക്ഷണം ശീതീ​ക​രിച്ച്‌ സൂക്ഷി​ക്കാ​നുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാഞ്ഞ​തു​കൊണ്ട്‌ ഓരോ ദിവസ​ത്തേ​ക്കും വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അതതു ദിവസം ചന്തയിൽ പോയി മേടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു രീതി. അവിടെ ചെല്ലു​ന്ന​വർക്കു കച്ചവട​ക്കാ​രിൽനി​ന്നും മറ്റു സന്ദർശ​ക​രിൽനി​ന്നും പുതി​യ​പു​തിയ വാർത്തകൾ കേൾക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. കുട്ടികൾ അവിടെ കളിച്ചി​രു​ന്നു. തങ്ങളെ കൂലിക്കു വിളി​ക്കു​ന്ന​തും പ്രതീ​ക്ഷിച്ച്‌ ആളുകൾ അവിടെ കാത്തി​രി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചന്തസ്ഥല​ത്തു​വെച്ച്‌ യേശു ആളുകളെ സുഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും പൗലോസ്‌ മറ്റുള്ള​വ​രോ​ടു പ്രസം​ഗി​ച്ച​താ​യും നമ്മൾ വായി​ക്കു​ന്നു. (പ്രവൃ 17:17) എന്നാൽ അഹങ്കാ​രി​ക​ളായ ശാസ്‌ത്രി​മാ​രും പരീശ​ന്മാ​രും ഇത്തരം പൊതു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളിൽവെച്ച്‌, ആളുക​ളു​ടെ ശ്രദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​കാ​നും അവരുടെ അഭിവാ​ദ​നങ്ങൾ ഏറ്റുവാ​ങ്ങാ​നും ആഗ്രഹി​ച്ചു.

ദണ്ഡിപ്പി​ക്കാ​നുള്ള ചാട്ട
ദണ്ഡിപ്പി​ക്കാ​നുള്ള ചാട്ട

ആളുകൾ ഏറ്റവും ഭയന്നി​രുന്ന ഈ ദണ്ഡനോ​പ​ക​രണം ഫ്‌ലാ​ഗെ​ല്ലും എന്നാണ്‌ അറിയ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നത്‌. ഈ ചാട്ടയു​ടെ പിടി​യിൽ നിരവധി വള്ളിക​ളോ കെട്ടു​ക​ളുള്ള തോൽവാ​റു​ക​ളോ പിടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വേദന​യു​ടെ കാഠി​ന്യം കൂട്ടാൻ ആ തോൽവാ​റു​ക​ളിൽ കൂർത്ത എല്ലിൻക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ ലോഹ​ക്ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ പിടി​പ്പി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.