മത്തായി എഴുതിയത്‌ 12:1-50

12  ആ കാലത്ത്‌ ഒരു ശബത്തുദിവസം യേശു വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു വയലിലൂടെ പോകുകയായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വിശന്നിട്ടു ധാന്യക്കതിരുകൾ പറിച്ച്‌ തിന്നാൻതുടങ്ങി.+  ഇതു കണ്ട പരീശന്മാർ യേശുവിനോട്‌, “കണ്ടോ! നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ശബത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നു”+ എന്നു പറഞ്ഞു.  യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “ദാവീദ്‌ തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും വിശന്നപ്പോൾ ചെയ്‌തത്‌ എന്താണെന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ?+  ദാവീദ്‌ ദൈവഭവനത്തിൽ കയറി പുരോഹിതന്മാരല്ലാതെ മറ്റാരും തിന്നാൻ പാടില്ലാത്ത+ കാഴ്‌ചയപ്പം+ കൂടെയുള്ളവരോടൊപ്പം തിന്നില്ലേ?  ഇനി അതുമല്ല, പുരോഹിതന്മാർ ദേവാലയത്തിൽ ശബത്തുദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കുമെന്നു നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ?+  എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ദേവാലയത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്‌ഠതയുള്ളവനാണ്‌ ഇവിടെയുള്ളത്‌.+  ‘ബലിയല്ല,+ കരുണയാണു+ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌ ’ എന്നതിന്റെ അർഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ കുറ്റം വിധിക്കില്ലായിരുന്നു.  മനുഷ്യപുത്രൻ ശബത്തിനു+ കർത്താവാണ്‌.”  അവിടെനിന്ന്‌ യേശു അവരുടെ സിനഗോഗിലേക്കു പോയി. 10  ശോഷിച്ച* കൈയുള്ള ഒരാൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.+ അവർ യേശുവിനോട്‌, “ശബത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതു ശരിയാണോ”* എന്നു ചോദിച്ചു. യേശുവിന്റെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം.+ 11  യേശു അവരോടു ചോദിച്ചു: “നിങ്ങളുടെ ആടു ശബത്തുദിവസം കുഴിയിൽ വീണാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പിടിച്ചുകയറ്റാതിരിക്കുമോ?+ 12  ഒരു ആടിനെക്കാൾ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌ ഒരു മനുഷ്യൻ! അതുകൊണ്ട്‌ ശബത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നതു ശരിയാണ്‌.”* 13  പിന്നെ യേശു ആ മനുഷ്യനോട്‌, “കൈ നീട്ടൂ” എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ കൈ നീട്ടി. അതു സുഖപ്പെട്ട്‌ മറ്റേ കൈപോലെയായി. 14  അപ്പോൾ പരീശന്മാർ അവിടെനിന്ന്‌ ഇറങ്ങി യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. 15  യേശു ഇത്‌ അറിഞ്ഞിട്ട്‌ അവിടെനിന്ന്‌ പോയി. ധാരാളം ആളുകൾ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു.+ യേശു അവരെയെല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തി. 16  എന്നാൽ തന്നെക്കുറിച്ച്‌ വെളിപ്പെടുത്തരുത്‌ എന്നു യേശു അവരോടു കർശനമായി കല്‌പിച്ചു.+ 17  കാരണം യശയ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ പറഞ്ഞതു നിറവേറണമായിരുന്നു. പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു: 18  “ഇതാ, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എന്റെ ദാസൻ.+ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ!+ അവന്റെ മേൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും.+ നീതി എന്താണെന്ന്‌ അവൻ ജനതകളെ അറിയിക്കും. 19  അവൻ തർക്കിക്കില്ല,+ കൊട്ടിഘോഷിക്കില്ല, ആരും തെരുവിൽ അവന്റെ സ്വരം കേൾക്കുകയുമില്ല. 20  നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നതുവരെ ചതഞ്ഞ ഈറ്റ അവൻ ഒടിച്ചുകളയില്ല, പുകയുന്ന തിരി കെടുത്തിക്കളയുകയുമില്ല.+ 21  ജനതകൾ അവന്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കും.”+ 22  പിന്നെ അവർ ഭൂതബാധിതനായ ഒരു മനുഷ്യനെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ കൊണ്ടുവന്നു. സംസാരിക്കാനും കണ്ണു കാണാനും കഴിയാത്ത ആ മനുഷ്യനെ യേശു സുഖപ്പെടുത്തി. അയാൾക്കു സംസാരിക്കാനും കാണാനും കഴിഞ്ഞു. 23  ജനം മുഴുവൻ അതിശയത്തോടെ, “ഇവൻതന്നെയായിരിക്കുമോ ദാവീദുപുത്രൻ” എന്നു ചോദിക്കാൻതുടങ്ങി. 24  പരീശന്മാരോ ഇതു കേട്ട്‌, “ഭൂതങ്ങളുടെ അധിപനായ ബയെത്‌സെബൂബിനെക്കൊണ്ടാണ്‌ ഇവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത്‌ ”+ എന്നു പറഞ്ഞു. 25  അവരുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പു മനസ്സിലാക്കിയ യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “ആളുകൾ പരസ്‌പരം പോരടിക്കുന്ന രാജ്യം നശിച്ചുപോകും. ആളുകൾ പരസ്‌പരം പോരടിക്കുന്ന നഗരവും വീടും നിലനിൽക്കില്ല. 26  അതുപോലെതന്നെ സാത്താൻ സാത്താനെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നോടുതന്നെ പോരടിക്കുന്നു. അപ്പോൾപ്പിന്നെ അവന്റെ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌? 27  ബയെത്‌സെബൂബിനെക്കൊണ്ടാണു ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ ആരെക്കൊണ്ടാണ്‌ അവയെ പുറത്താക്കുന്നത്‌? അതുകൊണ്ട്‌ അവർതന്നെ ന്യായാധിപന്മാരായി നിങ്ങളെ വിധിക്കട്ടെ. 28  എന്നാൽ ദൈവാത്മാവിനാലാണു ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളെ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു.*+ 29  ശക്തനായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ കടന്ന്‌ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അയാളെ പിടിച്ചുകെട്ടേണ്ടേ? അയാളെ പിടിച്ചുകെട്ടിയാലേ അതിനു കഴിയൂ. 30  എന്റെ പക്ഷത്ത്‌ നിൽക്കാത്തവനെല്ലാം എനിക്ക്‌ എതിരാണ്‌. എന്റെകൂടെ നിന്ന്‌ ശേഖരിക്കാത്തവൻ വാസ്‌തവത്തിൽ ചിതറിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്‌.+ 31  “അതുകൊണ്ട്‌ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: മനുഷ്യരുടെ ഏതൊരു പാപവും വിശുദ്ധകാര്യങ്ങളോടുള്ള നിന്ദയും അവരോടു ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നതു ക്ഷമിക്കില്ല.+ 32  ഉദാഹരണത്തിന്‌, മനുഷ്യപുത്രന്‌ എതിരെ ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അത്‌ അയാളോടു ക്ഷമിക്കും.+ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‌ എതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അത്‌ അയാളോടു ക്ഷമിക്കില്ല; ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിലെന്നല്ല വരാനുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയിൽപ്പോലും അതു ക്ഷമിക്കില്ല.+ 33  “നിങ്ങൾ നല്ല മരമാണെങ്കിൽ ഫലവും നല്ലതായിരിക്കും. എന്നാൽ ചീത്ത മരമാണെങ്കിൽ ഫലവും ചീത്തയായിരിക്കും. ഒരു മരത്തെ അതിന്റെ ഫലംകൊണ്ടാണല്ലോ തിരിച്ചറിയുന്നത്‌.+ 34  അണലിസന്തതികളേ,+ ദുഷ്ടരായ നിങ്ങൾക്കു നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഹൃദയം നിറഞ്ഞുകവിയുന്നതാണു വായ്‌ സംസാരിക്കുന്നത്‌!+ 35  നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽനിന്ന്‌ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു. ചീത്ത മനുഷ്യനാകട്ടെ, തന്റെ ചീത്ത നിക്ഷേപത്തിൽനിന്ന്‌ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു.+ 36  മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏതൊരു പാഴ്‌വാക്കിനും ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ അവർ കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടിവരും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.+ 37  നിന്റെ വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നെ നീതിമാനെന്നു വിധിക്കും. നിന്നെ കുറ്റക്കാരനെന്നു വിധിക്കുന്നതും നിന്റെ വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.” 38  ശാസ്‌ത്രിമാരിലും പരീശന്മാരിലും ചിലർ യേശുവിനോട്‌, “ഗുരുവേ, അങ്ങ്‌ ഒരു അടയാളം കാണിക്കുന്നതു കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക്‌ ആഗ്രഹമുണ്ട്‌ ”+ എന്നു പറഞ്ഞു. 39  യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “ദുഷ്ടന്മാരുടെയും വ്യഭിചാരികളുടെയും ഒരു തലമുറ അടയാളം* അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യോന പ്രവാചകന്റെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളവും അവർക്കു ലഭിക്കില്ല.+ 40  യോന മൂന്നു പകലും മൂന്നു രാത്രിയും ഒരു വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലായിരുന്നതുപോലെ+ മനുഷ്യപുത്രൻ മൂന്നു പകലും മൂന്നു രാത്രിയും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും.+ 41  നിനെവെക്കാർ ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറയോടൊപ്പം എഴുന്നേറ്റ്‌ ഇതിനെ കുറ്റം വിധിക്കും. കാരണം അവർ യോനയുടെ പ്രസംഗം കേട്ട്‌ മാനസാന്തരപ്പെട്ടല്ലോ.+ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ, യോനയെക്കാൾ വലിയവൻ!+ 42  തെക്കേ ദേശത്തെ രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറയോടൊപ്പം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ്‌ ഇതിനെ കുറ്റം വിധിക്കും. ആ രാജ്ഞി ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം കേൾക്കാൻ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തുനിന്ന്‌ വന്നല്ലോ.+ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ, ശലോമോനെക്കാൾ വലിയവൻ!+ 43  “ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ്‌* ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ട്‌ പുറത്ത്‌ വരുമ്പോൾ അതു വരണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒരു വിശ്രമസ്ഥാനം തേടി അലയുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും കണ്ടെത്തുന്നില്ല.+ 44  അപ്പോൾ അത്‌, ‘ഞാൻ വിട്ടുപോന്ന എന്റെ വീട്ടിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുപോകും’ എന്നു പറയുന്നു. അത്‌ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ വീട്‌ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായി കാണുന്നു. മാത്രമല്ല അടിച്ചുവൃത്തിയാക്കി അലങ്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്‌. 45  അതു പോയി അതിനെക്കാൾ ദുഷ്ടരായ വേറെ ഏഴ്‌ ആത്മാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന്‌ അവിടെ കയറി താമസമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ മുമ്പത്തെക്കാൾ ഏറെ വഷളായിത്തീരുന്നു.+ ഈ ദുഷ്ടതലമുറയുടെ അവസ്ഥയും അങ്ങനെതന്നെയായിരിക്കും.” 46  യേശു ഇങ്ങനെ ജനക്കൂട്ടത്തോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, യേശുവിനോടു സംസാരിക്കാൻ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും+ പുറത്ത്‌ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.+ 47  ഒരാൾ യേശുവിനോട്‌, “ഇതാ, അങ്ങയോടു സംസാരിക്കാൻ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും പുറത്ത്‌ കാത്തുനിൽക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 48  യേശു അയാളോടു ചോദിച്ചു: “ആരാണ്‌ എന്റെ അമ്മ? ആരാണ്‌ എന്റെ സഹോദരന്മാർ?” 49  പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട്‌ യേശു പറഞ്ഞു: “ഇതാ, എന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും!+ 50  സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരോ അവരാണ്‌ എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയും.”+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “നിയമാനുസൃതമാണോ.”
അഥവാ “തളർന്ന.”
അഥവാ “നിയമാനുസൃതമാണ്‌.”
അഥവാ “ദൈവരാജ്യം വന്നെത്തിയതു നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.”
അഥവാ “തെളിവായി ഒരു അത്ഭുതം.”
ഭൂതത്തെ കുറിക്കുന്നു.

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ശബത്ത്‌: പദാവലി കാണുക.

വയലി​ലൂ​ടെ: വയലിനു നടുവി​ലൂ​ടെ​യുള്ള ഒരു നടപ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കാം യേശു പോയത്‌.

ചെയ്യാൻ പാടി​ല്ലാത്ത കാര്യം: ശബത്തിൽ ജോലി​യൊ​ന്നും ചെയ്യരു​തെന്ന്‌ യഹോവ ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രോ​ടു കല്‌പി​ച്ചി​രു​ന്നു. (പുറ 20:8-10) പക്ഷേ ജോലി​യിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെ​ടു​മെന്നു നിർവ​ചി​ക്കാ​നുള്ള അവകാശം തങ്ങൾക്കാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ജൂതമ​ത​നേ​താ​ക്ക​ന്മാർ വാദി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. യേശു​വി​ന്റെ ശിഷ്യ​ന്മാർ കൊയ്യു​ക​യും (കതിർ പറി​ച്ചെ​ടു​ത്തത്‌) മെതി​ക്കു​ക​യും (കൈയിൽ ഇട്ട്‌ തിരു​മ്മി​യത്‌) ചെയ്‌തു എന്നതാ​യി​രു​ന്നു അവർ ആരോ​പിച്ച കുറ്റം. (ലൂക്ക 6:1, 2) എന്നാൽ ഇത്‌ യഹോ​വ​യു​ടെ കല്‌പ​നയെ കവച്ചു​വെ​ക്കുന്ന ഒരു നിർവ​ച​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

ദൈവഭവനം: ഇവിടെ വിശുദ്ധകൂടാരത്തെ കുറിക്കുന്നു. യേശു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച സംഭവം (1ശമു 21:1-6) നടക്കുന്നതു വിശുദ്ധകൂടാരം നോബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ്‌. തെളിവനുസരിച്ച്‌, യരുശലേമിന്‌ അടുത്ത്‌ സ്ഥിതി ചെയ്‌തിരുന്ന ഈ പട്ടണം ബന്യാമീന്റെ പ്രദേശത്തായിരുന്നു.​—അനു. ബി7 (ഭൂപടത്തിലെ ചെറുചിത്രം) കാണുക.

ദൈവ​ഭ​വ​നം: മർ 2:26-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

കാഴ്‌ച​യ​പ്പം: ഈ എബ്രാ​യ​പ​ദ​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അക്ഷരാർഥം “മുഖത്തി​ന്റെ അപ്പം” എന്നാണ്‌. “മുഖം” എന്ന പദം ചില​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ “സന്നിധി​യെ” കുറി​ക്കു​ന്നു. ഈ കാഴ്‌ച​യപ്പം ഒരു നിരന്ത​ര​യാ​ഗ​മാ​യി യഹോ​വ​യു​ടെ മുഖത്തി​നു മുന്നിൽ, അതായത്‌ സന്നിധി​യിൽ ഉണ്ടായി​രു​ന്നു.​—പുറ 25:30; പദാവ​ലി​യും അനു. ബി5-ഉം കാണുക.

ശബത്തു​ദി​വ​സം ജോലി ചെയ്യുക: അഥവാ “ശബത്ത്‌ ലംഘി​ക്കുക.” അതായത്‌, ശബത്തു​ദി​വ​സത്തെ മറ്റ്‌ ഏതൊരു ദിവസ​ത്തെ​യും​പോ​ലെ കാണുക. പതിവു​പോ​ലെ ആ ദിവസ​വും അവർ ബലിയർപ്പ​ണ​ത്തി​നു​വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ അറുക്കു​ക​യും അതുമാ​യി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ജോലി​കൾ ചെയ്യു​ക​യും ചെയ്‌തു.​—സംഖ 28:9, 10.

ബലിയല്ല, കരുണ: ഹോശ 6:6-ലെ ഈ വാക്കു​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ യേശു രണ്ടു പ്രാവ​ശ്യം പരാമർശി​ക്കു​ന്നുണ്ട്‌. (ഇവി​ടെ​യും മത്ത 12:7-ലും.) സുവി​ശേ​ഷ​യെ​ഴു​ത്തു​കാ​രിൽ മത്തായി മാത്രമേ ഈ ഉദ്ധരണി​യും കരുണ കാണി​ക്കാത്ത അടിമ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാ​ന്ത​വും രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. പിൽക്കാ​ലത്ത്‌ യേശു​വി​ന്റെ അടുത്ത കൂട്ടാ​ളി​യാ​യി​ത്തീർന്ന മത്തായി മുമ്പ്‌ ആളുകൾ പുച്ഛ​ത്തോ​ടെ കണ്ടിരുന്ന നികു​തി​പി​രി​വു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നെന്ന്‌ ഓർക്കണം. (മത്ത 18:21-25) ബലി​യോ​ടൊ​പ്പം കരുണ​യും വേണ​മെന്നു യേശു ആവർത്തി​ച്ചു​പറഞ്ഞ കാര്യം മത്തായി തന്റെ സുവി​ശേ​ഷ​ത്തിൽ എടുത്തു​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടുണ്ട്‌.

പ്രതീ​ക​മാണ്‌: എസ്റ്റിൻ (അക്ഷരാർഥം “ആണ്‌.” അതായത്‌, “ഇത്‌ എന്റെ ശരീരം ആണ്‌” എന്ന അർഥത്തിൽ.) എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തിന്‌ ഇവിടെ “അടയാളം; ചിഹ്നം; പ്രതി​നി​ധാ​നം ചെയ്യുന്നത്‌” എന്നിങ്ങ​നെ​യുള്ള അർഥങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ളത്‌. അപ്പോ​സ്‌ത​ല​ന്മാർക്കും അത്‌ അങ്ങനെ​ത​ന്നെ​യാ​ണു മനസ്സി​ലാ​യത്‌. കാരണം, യേശു​വി​ന്റെ പൂർണ​ത​യുള്ള ശരീര​വും അവർ കഴിക്കാ​നി​രുന്ന പുളി​പ്പി​ല്ലാത്ത അപ്പവും ഒരേ സമയം അവരുടെ കൺമു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ആ അപ്പം യേശു​വി​ന്റെ ശരീര​മ​ല്ലെന്ന്‌ അവർക്കു മനസ്സി​ലാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇതേ ഗ്രീക്കു​പദം മത്ത 12:7-ലും കാണാം. അതിനെ പല ബൈബിൾപ​രി​ഭാ​ഷ​ക​ളും “അർഥം” എന്നാണു വിവർത്തനം ചെയ്‌തി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ എന്നതും ശ്രദ്ധേ​യ​മാണ്‌.

ബലിയല്ല, കരുണ​യാണ്‌: മത്ത 9:13-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

എന്നതിന്റെ അർഥം: അക്ഷ. “എന്നത്‌.” എസ്റ്റിൻ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തിന്‌ ഇവിടെ, “സൂചി​പ്പി​ക്കുക; അർഥമാ​ക്കുക” എന്നൊക്കെ അർഥമുണ്ട്‌.​—മത്ത 26:26-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

മനുഷ്യ​പു​ത്രൻ: അഥവാ “മനുഷ്യ​ന്റെ പുത്രൻ.” ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം സുവി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളിൽ 80-ലധികം തവണ കാണാം. തന്നെത്തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, താൻ ഒരു സ്‌ത്രീ​യിൽനിന്ന്‌ ജനിച്ച യഥാർഥ​മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണെ​ന്നും അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ആദാമി​നു പകരം​വെ​ക്കാൻ എന്തു​കൊ​ണ്ടും അനു​യോ​ജ്യ​നാ​ണെ​ന്നും യേശു വ്യക്തമാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. അങ്ങനെ മനുഷ്യ​കു​ലത്തെ പാപത്തിൽനി​ന്നും മരണത്തിൽനി​ന്നും വീണ്ടെ​ടു​ക്കാൻ യേശു​വി​നു കഴിയു​മാ​യി​രു​ന്നു. (റോമ 5:12, 14, 15) ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം, യേശു​ത​ന്നെ​യാ​ണു മിശിഹ അഥവാ ക്രിസ്‌തു എന്നും തിരി​ച്ച​റി​യി​ച്ചു.​—ദാനി 7:13, 14. പദാവലി കാണുക.

മനുഷ്യ​പു​ത്രൻ: മത്ത 8:20-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ശബത്തിനു കർത്താവ്‌: തന്നെത്തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതിലൂടെ, (മർ 2:28; ലൂക്ക 6:5) തന്റെ സ്വർഗീ​യ​പി​താവ്‌ കല്‌പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശബത്തിൽ ചെയ്യാൻ തനിക്ക്‌ അധികാ​ര​വും സ്വാത​ന്ത്ര്യ​വും ഉണ്ടെന്നു യേശു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. (യോഹ 5:19; 10:37, 38 താരത​മ്യം ചെയ്യുക.) രോഗി​കളെ സൗഖ്യ​മാ​ക്കി​യത്‌ ഉൾപ്പെടെ, ശ്രദ്ധേ​യ​മായ അത്ഭുത​ങ്ങ​ളിൽ ചിലതു യേശു ചെയ്‌തതു ശബത്തി​ലാണ്‌. (ലൂക്ക 13:10-13; യോഹ 5:5-9; 9:1-14) തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവ​രാ​ജ്യ​ഭ​ര​ണ​ത്തിൻകീ​ഴിൽ യേശു കൈവ​രു​ത്തുന്ന ആശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഒരു നിഴലാ​യി​രു​ന്നു. ശബത്തിലെ വിശ്ര​മ​ത്തോട്‌ അഥവാ സ്വസ്ഥത​യോ​ടു താരത​മ്യം ചെയ്യാ​വുന്ന ഒരു സമയമാ​യി​രി​ക്കും ആ ഭരണകാ​ലം.​—എബ്ര 10:1.

കൈ: “കൈ” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​നു വിശാ​ല​മായ അർഥമാ​ണു​ള്ളത്‌. അതിന്‌, ഒരാളു​ടെ തോൾമു​തൽ കൈക്കു​ഴ​വ​രെ​യുള്ള ഭാഗ​ത്തെ​യും കൈപ്പ​ത്തി​യെ​യും വിരലു​ക​ളെ​യും അർഥമാ​ക്കാ​നാ​കും.​—മത്ത 12:13 കൂടെ കാണുക.

എത്രയ​ധി​കം: യേശു മിക്ക​പ്പോ​ഴും ഈ ന്യായ​വാ​ദ​രീ​തി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആദ്യം വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വസ്‌തുത അഥവാ ആളുകൾക്കു സുപരി​ചി​ത​മായ ഒരു സത്യം അവതരി​പ്പി​ക്കും. എന്നിട്ട്‌ അതിനെ അടിസ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി, മറ്റൊരു കാര്യ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ശരിയായ നിഗമ​ന​ത്തിൽ എത്തി​ച്ചേ​രാൻ സഹായി​ക്കും. അങ്ങനെ, ലളിത​മായ ഒരു വസ്‌തുത ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ ഗഹനമായ ഒരു ആശയം പഠിപ്പി​ക്കുന്ന രീതി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇത്‌.​—മത്ത 10:25; 12:12; ലൂക്ക 11:13; 12:28.

എത്രയോ: അക്ഷ. “എത്രയ​ധി​കം.” മത്ത 7:11-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

യശയ്യ പ്രവാ​ച​ക​നി​ലൂ​ടെ പറഞ്ഞതു നിറ​വേ​റ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു: മത്ത 1:22-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

യഹോവ (തന്റെ പ്രവാ​ച​ക​നി​ലൂ​ടെ) പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിറ​വേ​റേ​ണ്ട​തി​നാണ്‌: മത്തായി​യു​ടെ സുവി​ശേ​ഷ​ത്തിൽ ഇതും സമാന​മായ മറ്റു പ്രയോ​ഗ​ങ്ങ​ളും നിരവധി തവണ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. യേശു​വാ​ണു വാഗ്‌ദ​ത്ത​മി​ശിഹ എന്ന കാര്യം ജൂതന്മാ​രു​ടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പി​ക്കാ​നാ​യി​രി​ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്‌തത്‌.​—മത്ത 2:15, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9.

ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു: അഥവാ “ഇവനെ ഞാൻ അംഗീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു; ഇവനിൽ ഞാൻ വളരെ സംപ്രീ​ത​നാണ്‌.” മത്ത 12:18-ലും ഇതേ പദപ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണു കാണു​ന്നത്‌. അതാകട്ടെ, വാഗ്‌ദ​ത്ത​മി​ശി​ഹ​യെ​ക്കു​റിച്ച്‌ അഥവാ ക്രിസ്‌തു​വി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയുന്ന യശ 42:1-ൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി​യാണ്‌. പരിശു​ദ്ധാ​ത്മാ​വി​നെ പകർന്ന​തും പുത്ര​നെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പ്രസ്‌താ​വ​ന​യും യേശു​വാ​ണു വാഗ്‌ദ​ത്ത​മി​ശിഹ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാ​യി തിരി​ച്ച​റി​യി​ച്ചു.​—മത്ത 12:18-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ഇതാ: മത്ത 1:23-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ഞാൻ പ്രസാ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന: അഥവാ “എന്റെ ദേഹി പ്രസാ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന.” ഇതു യശ 42:1-ൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി​യാണ്‌. ആ വാക്യ​ത്തി​ലെ നെഫെഷ്‌ എന്ന എബ്രാ​യ​പദം പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താൻ ഇവിടെ സൈക്കി എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഇവ രണ്ടും കാലങ്ങ​ളാ​യി “ദേഹി” എന്നാണു തർജമ ചെയ്‌തു​പോ​രു​ന്നത്‌. (പദാവലിയിൽ “ദേഹി” കാണുക.) “ഞാൻ പ്രസാ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന” എന്ന പദപ്ര​യോ​ഗത്തെ, “ഞാൻ അംഗീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന” എന്നും ഇവിടെ പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താം.​—മത്ത 3:17-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ഇതാ: “ഇതാ” എന്ന്‌ ഇവിടെ പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ഇദൗ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം, തുടർന്നു പറയാൻപോ​കുന്ന കാര്യ​ത്തി​ലേക്കു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാ​നാ​ണു മിക്ക​പ്പോ​ഴും ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നത്‌. ഒരു രംഗം ഭാവന​യിൽ കാണാ​നോ വിവര​ണ​ത്തി​ലെ ഏതെങ്കി​ലും ഒരു പ്രത്യേ​ക​വി​ശ​ദാം​ശ​ത്തി​നു ശ്രദ്ധ കൊടു​ക്കാ​നോ അതു വായന​ക്കാ​രനെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഊന്നലി​നു​വേ​ണ്ടി​യും പുതി​യ​തോ അതിശ​യ​ക​ര​മോ ആയ എന്തെങ്കി​ലും കാര്യം അവതരി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യും ഇത്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ മത്തായി​യു​ടെ​യും ലൂക്കോ​സി​ന്റെ​യും സുവി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും വെളി​പാ​ടു​പു​സ്‌ത​ക​ത്തി​ലും ആണ്‌ ഇത്‌ അധിക​വും കാണു​ന്നത്‌. എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലും ഇതിനു തുല്യ​മായ ഒരു പ്രയോ​ഗം ധാരാ​ള​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌.

നടപ്പാ​ക്കു​ന്ന​തിൽ വിജയി​ക്കുക: അഥവാ “വിജയ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കുക.” നികൊസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കുപദം, 1കൊ 15:55, 57-ലും “വിജയം” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.

പുകയുന്ന തിരി: സാധാ​ര​ണ​യാ​യി വീടു​ക​ളിൽ വിളക്കാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌ ഒലിവെണ്ണ നിറച്ച ചെറിയ മൺപാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ചണനാ​രു​കൊ​ണ്ടുള്ള തിരി, തീനാളം കത്തിനിൽക്കാൻവേണ്ട എണ്ണ വലി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. “പുകയുന്ന തിരി” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കുപ്രയോഗം, കെടാ​റായ അല്ലെങ്കിൽ അണഞ്ഞു​പോയ ഒരു തിരി പുകഞ്ഞു​ക​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​യാ​യി​രി​ക്കാം കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. യശ 42:3-ലെ പ്രവചനം യേശു​വി​ന്റെ അനുക​മ്പ​യെ​ക്കു​റിച്ച്‌ മുൻകൂ​ട്ടി​പ്പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എളിയ​വ​രും അടിച്ച​മർത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ആയ ആളുക​ളു​ടെ പ്രതീ​ക്ഷ​യു​ടെ അവസാ​നത്തെ തിരി​നാ​ളം യേശു ഒരിക്ക​ലും കെടു​ത്തി​ക്ക​ള​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

ബയെത്‌സെ​ബൂബ്‌: സാത്താനെ കുറി​ക്കാ​നാണ്‌ ഈ പേര്‌ പൊതു​വേ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നത്‌.​—മത്ത 10:25-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ബയെത്‌സെ​ബൂബ്‌: സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ “ഈച്ചക​ളു​ടെ നാഥൻ (ദേവൻ)” എന്ന്‌ അർഥം​വ​രുന്ന ബാൽസെ​ബൂബ്‌ എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം. എക്രോ​നി​ലെ ഫെലി​സ്‌ത്യർ ആരാധി​ച്ചി​രു​ന്നതു ബാൽസെ​ബൂബ്‌ എന്ന ഈ ബാൽദേ​വ​നെ​യാണ്‌. (2രാജ 1:3) ചില ഗ്രീക്ക്‌ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ ബീൽസെ​ബൗൽ, ബീസെ​ബൗൽ എന്നിങ്ങ​നെ​യുള്ള മറ്റു രൂപങ്ങ​ളാ​ണു കാണു​ന്നത്‌. [സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ അർഥം: ഉന്നതമായ വാസസ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ (തിരു​നി​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ) നാഥൻ (ദേവൻ).] ഇനി ഈ പേര്‌ ബൈബി​ളേതര എബ്രാ​യ​പ​ദ​മായ സെവലിൽനിന്ന്‌ (കാഷ്‌ഠം) വന്നതാ​ണെ​ങ്കിൽ, അതിന്റെ അർഥം “കാഷ്‌ഠ​ത്തി​ന്റെ നാഥൻ (ദേവൻ)” എന്നാണ്‌. മത്ത 12:24-ൽ കാണു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, ഭൂതങ്ങ​ളു​ടെ പ്രഭു അഥവാ അധിപൻ ആയ സാത്താനെ കുറി​ക്കാ​നാണ്‌ ഈ പേര്‌ പൊതു​വേ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നത്‌.

വീട്‌: അതായത്‌, ഒരു കുടും​ബം. “വീട്‌” എന്നതിന്റെ മൂലഭാ​ഷാ​പ​ദ​ത്തിന്‌ ഒരു കുടും​ബ​ത്തെ​യോ ഒരു വീട്ടിൽ താമസി​ക്കുന്ന എല്ലാവ​രെ​യു​മോ കുറി​ക്കാ​നാ​കും. ആ പദത്തിന്‌, ഒരു കൊട്ടാ​ര​ത്തിൽ അഥവാ രാജാ​വി​ന്റെ വീട്ടിൽ താമസി​ക്കുന്ന എല്ലാ ആളുക​ളെ​യും​പോ​ലും അർഥമാ​ക്കാ​നാ​കും. (പ്രവൃ 7:10; ഫിലി 4:22) ആഭ്യന്ത​ര​ക​ല​ഹങ്ങൾ സർവസാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രുന്ന രാജവം​ശ​ങ്ങളെ (ഹെരോ​ദു​മാ​രു​ടെ​യും സീസറു​മാ​രു​ടെ​യും രാജവം​ശങ്ങൾ ഇതിന്‌ ഉദാഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാണ്‌.) കുറി​ക്കാ​നും ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. അത്തരം രാജവം​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ തകർച്ച​യ്‌ക്കു​പോ​ലും വഴി​വെ​ക്കു​ന്ന​തരം കലഹങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അവ. ഇവിടെ മത്തായി​യു​ടെ വിവര​ണ​ത്തിൽ “വീട്‌” എന്നതു നഗരം എന്നതിനു സമാന്ത​ര​മാ​യി​ട്ടാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.

സാത്താൻ: സാഠാൻ എന്ന എബ്രാ​യ​പ​ദ​ത്തിൽനിന്ന്‌ വന്നിരി​ക്കുന്ന ഇതിന്റെ അർഥം “എതിർത്തു​നിൽക്കു​ന്ന​യാൾ” എന്നാണ്‌.

പുത്ര​ന്മാർ: ഇവിടെ “അനുഗാ​മി​കൾ; ശിഷ്യ​ന്മാർ” എന്ന അർഥത്തി​ലാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.

അവർതന്നെ: അതായത്‌, “നിങ്ങളു​ടെ പുത്ര​ന്മാർ.”

ന്യായാ​ധി​പ​ന്മാ​രാ​യി നിങ്ങളെ വിധി​ക്കട്ടെ: അതായത്‌, പരീശ​ന്മാ​രു​ടെ “പുത്ര​ന്മാർ” ചെയ്‌ത കാര്യ​ങ്ങൾതന്നെ പരീശ​ന്മാ​രു​ടെ വാദത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു.

വിശു​ദ്ധ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടുള്ള നിന്ദ . . . നിന്ദി​ക്കു​ന്നത്‌: ഇവിടെ “വിശു​ദ്ധ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടുള്ള നിന്ദ,” “നിന്ദി​ക്കു​ന്നത്‌” എന്നൊക്കെ പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന മൂലഭാ​ഷാ​പദം, ദൈവ​ത്തെ​യോ വിശു​ദ്ധ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യോ അപമാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ അപകീർത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ അധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ ആയ സംസാ​ര​ത്തെ​യാ​ണു കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. പരിശു​ദ്ധാ​ത്മാവ്‌ ദൈവ​ത്തിൽനിന്ന്‌ പുറ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യ​തു​കൊണ്ട്‌ അതിന്റെ പ്രവർത്ത​നത്തെ മനഃപൂർവം എതിർക്കു​ന്ന​തോ നിഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ ദൈവത്തെ നിന്ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു തുല്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. മത്ത 12:24, 28-ൽ കാണു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്‌ത​പ്പോൾ ദൈവാ​ത്മാവ്‌ പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്നതു ജൂതമ​ത​നേ​താ​ക്ക​ന്മാർ കണ്ടതാണ്‌; എന്നിട്ടും പിശാ​ചായ സാത്താന്റെ ശക്തിയാ​ലാണ്‌ യേശു അതു ചെയ്‌ത​തെന്ന്‌ അവർ പറഞ്ഞു.

വ്യവസ്ഥി​തി: ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മായ ഏയോൻ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാ​നാർഥം “യുഗം” എന്നാണ്‌. ഏതെങ്കി​ലും ഒരു കാലഘ​ട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യുഗത്തെ വേർതി​രി​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കുന്ന പ്രത്യേ​ക​ത​ക​ളെ​യോ സാഹച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യോ സ്ഥിതി​വി​ശേ​ഷ​ത്തെ​യോ ഇതിനു കുറി​ക്കാ​നാ​കും. പരിശു​ദ്ധാ​ത്മാ​വിന്‌ എതി​രെ​യുള്ള നിന്ദ, സാത്താന്റെ ഭരണത്തിൻകീ​ഴി​ലെ ദൈവ​ഭ​ക്തി​യി​ല്ലാത്ത ഈ വ്യവസ്ഥി​തി​യിൽ മാത്രമല്ല (2കൊ 4:4; എഫ 2:2; തീത്ത 2:12) “നിത്യ​ജീ​വൻ” വാഗ്‌ദാ​നം ചെയ്‌തി​രി​ക്കുന്ന, ദൈവ​ഭ​ര​ണ​ത്തിൻകീ​ഴി​ലെ (ലൂക്ക 18:29, 30) വരാനുള്ള വ്യവസ്ഥി​തി​യി​ലും ക്ഷമിക്കില്ല എന്നാണു യേശു പറഞ്ഞത്‌.​—പദാവലി കാണുക.

സർപ്പങ്ങളേ, അണലി​സ​ന്ത​തി​കളേ: ‘പഴയ പാമ്പായ’ സാത്താൻ (വെളി 12:9) ഒരു ആത്മീയാർഥ​ത്തിൽ സത്യാ​രാ​ധ​നയെ എതിർക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ പിതാ​വാണ്‌. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ യേശു ഈ മതനേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രെ “സർപ്പങ്ങളേ, അണലി​സ​ന്ത​തി​കളേ” എന്നു വിളി​ച്ചതു തികച്ചും ഉചിത​മാണ്‌. (യോഹ 8:44; 1യോഹ 3:12) അവരുടെ കുടി​ല​ത​യു​ടെ സ്വാധീ​ന​വ​ല​യ​ത്തി​ലാ​യ​വർക്ക്‌ അവർ ഗുരു​ത​ര​മായ ആത്മീയ​ഹാ​നി വരുത്തി. സ്‌നാ​പ​ക​യോ​ഹ​ന്നാ​നും “അണലി​സ​ന്ത​തി​കളേ” എന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം ഉപയോ​ഗി​ച്ചു.​—മത്ത 3:7.

അണലി​സ​ന്ത​തി​ക​ളേ: മത്ത 23:33-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

വ്യഭി​ചാ​രി​കൾ: ആത്മീയ​വ്യ​ഭി​ചാ​രത്തെ, അതായത്‌ ദൈവ​ത്തോ​ടുള്ള അവിശ്വ​സ്‌ത​തയെ കുറി​ക്കു​ന്നു.​—മർ 8:38-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

യോന​യു​ടെ അടയാളം: മൂന്നു ദിവസ​ത്തോ​ളം താൻ മത്സ്യത്തി​ന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നി​ട്ടു പുറത്ത്‌ വന്നതിനെ ശവക്കു​ഴി​യിൽനിന്ന്‌ പുറത്ത്‌ വരുന്ന​തി​നോ​ടാ​ണു യോന ഉപമി​ച്ചത്‌. (യോന 1:17–2:2) മത്സ്യത്തി​ന്റെ വയറ്റിൽനിന്ന്‌ യോന പുറത്ത്‌ വന്നത്‌ എത്ര യഥാർഥ​മാ​യി​രു​ന്നോ അത്ര യഥാർഥ​മാ​യി​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു അക്ഷരാർഥ ശവക്കു​ഴി​യിൽനി​ന്നുള്ള യേശു​വി​ന്റെ ഉയിർപ്പും. എന്നാൽ മൂന്നു ദിവസ​ത്തി​ന്റെ ഭാഗങ്ങൾ യേശു മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ കിടക്കു​ക​യും പിന്നീട്‌ ഉയിർപ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെയ്‌തി​ട്ടും കഠിന​ഹൃ​ദ​യ​രായ വിമർശകർ യേശു​വിൽ വിശ്വ​സി​ച്ചില്ല.

വ്യഭിചാരികൾ: അഥവാ, “വിശ്വസ്‌തതയില്ലാത്തവർ.” ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിബന്ധത്തിലേക്കു വന്നിരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തോടു കാണിക്കുന്ന അവിശ്വസ്‌തതയെയാണു ‘വ്യഭിചാരം’ എന്ന്‌ ആത്മീയാർഥത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഇസ്രായേല്യരുടെ വ്യാജമതാചാരങ്ങൾ നിയമയുടമ്പടിയുടെ ലംഘനമായിരുന്നതുകൊണ്ട്‌ അവർക്ക്‌ ആത്മീയവ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുറ്റം പേറേണ്ടിവന്നു. (യിര 3:8, 9; 5:7, 8; 9:2; 13:27; 23:10; ഹോശ 7:4) യേശു തന്റെ കാലത്തെ ജൂതന്മാരുടെ തലമുറയെ വ്യഭിചാരികൾ എന്നു വിളിച്ചതും സമാനമായ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ്‌. (മത്ത 12:39; 16:4) പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ തങ്ങളെത്തന്നെ മലിനമാക്കാൻ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരും ആത്മീയവ്യഭിചാരമാണു ചെയ്യുന്നത്‌. വാസ്‌തവത്തിൽ, യഹോവയ്‌ക്കു തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇതു സത്യമാണ്‌.​—യാക്ക 4:4.

മൂന്നു പകലും മൂന്നു രാത്രി​യും: ഈ പദപ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​നു മൂന്നു സമ്പൂർണ​ദി​വ​സ​ങ്ങളെ മാത്രമല്ല മൂന്നു ദിവസ​ത്തി​ന്റെ ഭാഗങ്ങ​ളെ​യും അർഥമാ​ക്കാ​നാ​കും എന്നു മറ്റു ബൈബിൾവി​വ​ര​ണങ്ങൾ കാണി​ക്കു​ന്നു. ഒരു ദിവസ​ത്തി​ന്റെ ഭാഗ​ത്തെ​പ്പോ​ലും ഒരു സമ്പൂർണ​ദി​വ​സ​മെന്നു വിളി​ക്കാ​മെന്ന സൂചന​യാണ്‌ അവ നൽകു​ന്നത്‌.​—ഉൽ 42:17, 18; 1രാജ 12:5, 12; മത്ത 27:62-66; 28:1-6.

ഇതാ: “ഇതാ” എന്ന്‌ ഇവിടെ പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ഇദൗ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം, തുടർന്നു പറയാൻപോ​കുന്ന കാര്യ​ത്തി​ലേക്കു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാ​നാ​ണു മിക്ക​പ്പോ​ഴും ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നത്‌. ഒരു രംഗം ഭാവന​യിൽ കാണാ​നോ വിവര​ണ​ത്തി​ലെ ഏതെങ്കി​ലും ഒരു പ്രത്യേ​ക​വി​ശ​ദാം​ശ​ത്തി​നു ശ്രദ്ധ കൊടു​ക്കാ​നോ അതു വായന​ക്കാ​രനെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഊന്നലി​നു​വേ​ണ്ടി​യും പുതി​യ​തോ അതിശ​യ​ക​ര​മോ ആയ എന്തെങ്കി​ലും കാര്യം അവതരി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യും ഇത്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ മത്തായി​യു​ടെ​യും ലൂക്കോ​സി​ന്റെ​യും സുവി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും വെളി​പാ​ടു​പു​സ്‌ത​ക​ത്തി​ലും ആണ്‌ ഇത്‌ അധിക​വും കാണു​ന്നത്‌. എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലും ഇതിനു തുല്യ​മായ ഒരു പ്രയോ​ഗം ധാരാ​ള​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌.

തെക്കേ ദേശത്തെ രാജ്ഞി: അതായത്‌, ശേബയി​ലെ രാജ്ഞി. തെക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റൻ അറേബ്യ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അവരുടെ രാജ്യം എന്നു കരുത​പ്പെ​ടു​ന്നു.​—1രാജ 10:1.

സഹോ​ദ​ര​ന്മാർ: അതായത്‌, യേശു​വി​ന്റെ അർധസ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാർ. അവരുടെ പേരുകൾ മത്ത 13:55-ലും മർ 6:3-ലും കാണാം.​—“സഹോ​ദരൻ” എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ അറിയാൻ മത്ത 13:55-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

സഹോദരന്മാർ: അഡെൽഫോസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ബൈബി​ളിൽ ആത്മീയ​ബ​ന്ധത്തെ കുറി​ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാൽ ഇവിടെ അതു യേശു​വി​ന്റെ അർധസഹോദരന്മാരെ, യോ​സേ​ഫി​ന്റെ​യും മറിയ​യു​ടെ​യും ഇളയ ആൺമക്കളെ, ആണ്‌ കുറിക്കുന്നത്‌. യേശു ജനിച്ച​ശേ​ഷ​വും മറിയ ഒരു കന്യക​യാ​യി​ത്തന്നെ തുടർന്നു എന്നു വിശ്വ​സി​ക്കു​ന്നവർ വാദിക്കുന്നത്‌, ഈ വാക്യ​ത്തി​ലെ അഡെൽഫോസ്‌ എന്ന പദം കുറി​ക്കു​ന്നതു യേശു​വി​ന്റെ മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സഹോദരപുത്രന്മാരെയാണെന്നാണ്‌. എന്നാൽ മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സഹോ​ദ​രീ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പുത്ര​ന്മാ​രെ കുറി​ക്കാൻ ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ വേറൊ​രു പദമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. (കൊലോ 4:10-ലെ അനപ്‌സി​യോസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കുപദം.) ഇനി, “പൗലോ​സി​ന്റെ പെങ്ങളു​ടെ മകൻ” എന്നു പറയു​ന്നി​ടത്ത്‌ മറ്റൊരു ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. (പ്രവൃ 23:16) കൂടാതെ, ലൂക്ക 21:16-ൽ അഡെൽഫോസ്‌ (“സഹോ​ദ​രങ്ങൾ”), സിജെ​നെസ്‌ (“ബന്ധുക്കൾ”) എന്നീ രണ്ടു ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബഹുവ​ച​ന​രൂ​പങ്ങൾ കാണുന്നു. ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ കുടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങളെ സൂചി​പ്പി​ക്കുന്ന പദങ്ങൾ വളരെ വിവേചനയോടെ, ശ്രദ്ധാ​പൂർവ​മാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെന്ന്‌ ഈ ഉദാഹ​ര​ണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

ഒരാൾ യേശു​വി​നോട്‌ . . . എന്നു പറഞ്ഞു: ചില പുരാതന കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ ഈ വാക്യം വിട്ടു​ക​ള​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.

ഇതാ, എന്റെ അമ്മയും സഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രും!: തന്റെ ജഡിക​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രും (സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ ഇവരിൽ ചിലർക്കു യേശു​വിൽ വിശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.) (യോഹ 7:5) ആത്മീയ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രും (അതായത്‌ ശിഷ്യ​ന്മാ​രും.) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ​സ​മാ​ണു യേശു ചൂണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചത്‌. കുടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തനിക്കുള്ള ബന്ധം എത്ര വില​യേ​റി​യ​താ​ണെ​ങ്കി​ലും “(തന്റെ) പിതാ​വി​ന്റെ ഇഷ്ടം” ചെയ്യു​ന്ന​വ​രു​മാ​യുള്ള ബന്ധം അതി​നെ​ക്കാൾ വില​യേ​റി​യ​താ​ണെന്നു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു യേശു.​—മത്ത 12:50.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

ധാന്യ​മണി
ധാന്യ​മണി

ചിത്ര​ത്തിൽ കാണു​ന്ന​തു​പോ​ലുള്ള ഗോത​മ്പു​മ​ണി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കാം യേശു​വി​ന്റെ ശിഷ്യ​ന്മാർ പറിച്ച്‌ തിന്നത്‌.

ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലെ സിന​ഗോഗ്‌
ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലെ സിന​ഗോഗ്‌

ഗലീല​ക്ക​ട​ലിന്‌ ഏതാണ്ട്‌ 10 കി.മീ. വടക്കു​കി​ഴ​ക്കുള്ള ഗാംലാ​യിൽ കണ്ടെത്തിയ സിന​ഗോ​ഗി​ന്റെ (ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടി​ലേത്‌) ചില സവി​ശേ​ഷ​തകൾ ഉൾപ്പെ​ടു​ത്തി തയ്യാറാ​ക്കിയ മാതൃക. പണ്ടത്തെ ഒരു സിന​ഗോ​ഗി​ന്റെ ഏകദേ​ശ​രൂ​പം മനസ്സി​ലാ​ക്കാൻ ഇതു നമ്മളെ സഹായി​ക്കു​ന്നു.

കൊമ്പൻ അണലി
കൊമ്പൻ അണലി

സ്‌നാ​പ​ക​യോ​ഹ​ന്നാ​നും യേശു​വും ശാസ്‌ത്രി​മാ​രെ​യും പരീശ​ന്മാ​രെ​യും “അണലി​സ​ന്ത​തി​കളേ” എന്നു വിളിച്ചു. കാരണം അവരെ കണ്ണുമ​ടച്ച്‌ വിശ്വ​സി​ച്ച​വർക്ക്‌ അവർ വരുത്തിയ ഗുരു​ത​ര​മായ ആത്മീയ​ഹാ​നി മാരക​മായ വിഷബാ​ധ​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു. (മത്ത 3:7; 12:34) ഇവിടെ കാണി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന കൊമ്പൻ അണലി​യു​ടെ പ്രത്യേ​കത അവയുടെ ഓരോ കണ്ണി​ന്റെ​യും മുകളി​ലാ​യുള്ള കൂർത്ത, ചെറിയ കൊമ്പു​ക​ളാണ്‌. ഇസ്രാ​യേ​ലിൽ കാണ​പ്പെ​ടുന്ന അപകട​കാ​രി​ക​ളായ മറ്റു ചില അണലി​ക​ളാണ്‌, യോർദാൻ താഴ്‌വ​ര​യിൽ കാണുന്ന മണൽ അണലി​യും (വൈപ്പെറ അമ്മോ​ഡൈ​റ്റ്‌സ്‌) പലസ്‌തീൻ അണലി​യും (വൈപ്പെറ പലസ്‌തീന).