വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ​—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം (പഠനപ്പ​തിപ്പ്‌)

ഉള്ളടക്കം

 • 1

  • അഹശ്വേ​രശ്‌ രാജാവ്‌ ശൂശനിൽ ഒരുക്കിയ വിരുന്ന്‌ (1-9)

  • വസ്ഥി രാജ്ഞി അനുസ​രി​ക്കാൻ കൂട്ടാ​ക്കു​ന്നില്ല (10-12)

  • രാജാവ്‌ ജ്ഞാനി​ക​ളു​ടെ ഉപദേശം ആരായു​ന്നു (13-20)

  • രാജക​ല്‌പന കത്തിലൂ​ടെ അറിയി​ക്കു​ന്നു (21, 22)

 • 2

  • പുതിയ രാജ്ഞി​ക്കാ​യുള്ള അന്വേ​ഷണം (1-14)

  • എസ്ഥേർ രാജ്ഞി​യാ​കു​ന്നു (15-20)

  • മൊർദെ​ഖാ​യി ഗൂഢാ​ലോ​ചന വെളി​ച്ചത്ത്‌ കൊണ്ടു​വ​രു​ന്നു (21-23)

 • 3

  • രാജാവ്‌ ഹാമാനെ മഹത്ത്വ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു (1-4)

  • ജൂതന്മാ​രെ നശിപ്പി​ക്കാൻ ഹാമാൻ പദ്ധതി​യി​ടു​ന്നു (5-15)

 • 4

  • മൊർദെ​ഖാ​യി വിലപി​ക്കു​ന്നു (1-5)

  • രാജാ​വി​നോട്‌ അപേക്ഷി​ക്കാൻ മൊർദെ​ഖാ​യി എസ്ഥേറി​നോട്‌ ആവശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു (6-17)

 • 5

  • എസ്ഥേർ രാജസ​ന്നി​ധി​യിൽ ചെല്ലുന്നു (1-8)

  • ഹാമാന്റെ കോപ​വും അഹങ്കാ​ര​വും (9-14)

 • 6

  • മൊർദെ​ഖാ​യി​യെ രാജാവ്‌ ബഹുമാ​നി​ക്കു​ന്നു (1-14)

 • 7

  • എസ്ഥേർ ഹാമാന്റെ കള്ളി വെളി​ച്ചത്ത്‌ കൊണ്ടു​വ​രു​ന്നു  (1-6എ)

  • ഹാമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്‌തം​ഭ​ത്തിൽത്തന്നെ അയാളെ തൂക്കുന്നു (6ബി-10)

 • 8

  • മൊർദെ​ഖാ​യി​ക്കു സ്ഥാനക്ക​യറ്റം കൊടു​ക്കു​ന്നു (1, 2)

  • എസ്ഥേർ രാജാ​വി​നോട്‌ അപേക്ഷി​ക്കു​ന്നു (3-6)

  • രാജാവ്‌ ജൂതന്മാർക്ക്‌ അനുകൂ​ല​മാ​യി കല്‌പന പുറ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്നു (7-14)

  • ജൂതന്മാർക്ക്‌ ആശ്വാ​സ​വും ആഹ്ലാദ​വും (15-17)

 • 9

  • ജൂതന്മാ​രു​ടെ വിജയം (1-19)

  • പൂരീം ഉത്സവം ഏർപ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു (20-32)

 • 10

  • മൊർദെ​ഖാ​യി​യു​ടെ മഹത്ത്വം (1-3)