ഉൽപത്തി 10:1-32

10  നോഹ​യു​ടെ ആൺമക്ക​ളായ ശേം,+ ഹാം, യാഫെത്ത്‌ എന്നിവ​രു​ടെ ചരി​ത്ര​വി​വ​രണം ഇതാണ്‌. ജലപ്ര​ള​യ​ത്തി​നു ശേഷം അവർക്കു മക്കൾ ഉണ്ടായി.+  യാഫെത്തിന്റെ ആൺമക്കൾ: ഗോമെർ,+ മാഗോ​ഗ്‌,+ മാദായി, യാവാൻ, തൂബൽ,+ മേശെക്ക്‌,+ തീരാസ്‌.+  ഗോമെരിന്റെ ആൺമക്കൾ: അസ്‌കെ​നാസ്‌,+ രീഫത്ത്‌, തോഗർമ.+  യാവാന്റെ ആൺമക്കൾ: എലീഷ,+ തർശീശ്‌,+ കിത്തീം,+ ദോദാ​നീം.  ഇവരിൽനിന്ന്‌ കടലോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ദ്വീപു​ക​ളി​ലും വസിക്കു​ന്നവർ ഉത്ഭവിച്ചു. അവർ അതാതു ദേശങ്ങ​ളിൽ അവരവ​രു​ടെ ഭാഷകൾ സംസാ​രിച്ച്‌ അതാതു ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ജനതക​ളും ആയി വ്യാപി​ച്ചു.  ഹാമിന്റെ ആൺമക്കൾ: കൂശ്‌, മിസ്ര​യീം,+ പൂത്‌,+ കനാൻ.+  കൂശിന്റെ ആൺമക്കൾ: സെബ,+ ഹവീല, സബ്‌ത, റാമ,+ സബ്‌തെക്ക. റാമയു​ടെ ആൺമക്കൾ: ശേബ, ദേദാൻ.  കൂശിനു നി​മ്രോദ്‌ എന്ന മകൻ ജനിച്ചു. നി​മ്രോ​ദാ​ണു ഭൂമി​യി​ലെ ആദ്യത്തെ വീരപ​രാക്രമി.  നിമ്രോദ്‌ യഹോ​വയെ എതിർക്കുന്ന ഒരു നായാ​ട്ടു​വീ​ര​നാ​യി​ത്തീർന്നു. അങ്ങനെ​യാണ്‌, “നി​മ്രോ​ദിനെപ്പോ​ലെ യഹോ​വയെ എതിർക്കുന്ന ഒരു നായാ​ട്ടു​വീ​രൻ” എന്ന ചൊല്ല്‌ ഉണ്ടായത്‌. 10  ബാബേൽ,+ ഏരെക്ക്‌,+ അക്കാദ്‌, കൽനെ എന്നിവ​യാ​യി​രു​ന്നു നി​മ്രോ​ദി​ന്റെ രാജ്യ​ത്തി​ലെ ആദ്യന​ഗ​രങ്ങൾ; അവ ശിനാർ+ ദേശത്താ​യി​രു​ന്നു. 11  ആ ദേശത്തു​നിന്ന്‌ നി​മ്രോദ്‌ അസീറിയയിലേക്കു+ ചെന്ന്‌ നിനെവെ,+ രഹോ​ബോ​ത്ത്‌-ഈർ, കാലഹ്‌, 12  നിനെവെയുടെയും കാലഹിന്റെ​യും ഇടയ്‌ക്കുള്ള രേസെൻ എന്നീ നഗരങ്ങൾ പണിതു. ഇതാണു മഹാന​ഗരം.* 13  മിസ്രയീമിൽനിന്ന്‌ ജനിച്ചവർ: ലൂദ്‌,+ അനാമീം, ലഹാബീം, നഫ്‌തൂ​ഹീം,+ 14  പത്രൂസീം,+ കസ്ലൂഹീം (ഇദ്ദേഹ​ത്തിൽനി​ന്നാ​ണു ഫെലിസ്‌ത്യർ+ ഉത്ഭവി​ച്ചത്‌.), കഫ്‌തോ​രീം.+ 15  കനാന്‌ ആദ്യം സീദോനും+ പിന്നെ ഹേത്തും+ ജനിച്ചു. 16  യബൂസ്യർ,+ അമോ​ര്യർ,+ ഗിർഗ​ശ്യർ, 17  ഹിവ്യർ,+ അർക്യർ, സീന്യർ, 18  അർവാദ്യർ,+ സെമാ​ര്യർ, ഹമാത്യർ+ എന്നിവ​രും കനാനിൽനി​ന്ന്‌ ഉത്ഭവിച്ചു. പിന്നീട്‌ കനാന്റെ ഗോത്രം പലയി​ടത്തേ​ക്കും വ്യാപി​ച്ചു. 19  അങ്ങനെ കനാന്യ​രു​ടെ അതിരു സീദോൻ മുതൽ ഗസ്സയുടെ+ അടുത്തുള്ള ഗരാർ വരെയും+ സൊ​ദോം, ഗൊ​മോറ,+ ആദ്‌മ, ലാശയു​ടെ അടുത്തുള്ള സെബോയിം+ എന്നിവ വരെയും ആയി. 20  ഇവരാണു ഗോ​ത്ര​വും ഭാഷയും ജനതയും അനുസ​രിച്ച്‌ അതാതു ദേശങ്ങ​ളിൽ വ്യാപിച്ച ഹാമിന്റെ ആൺമക്കൾ. 21  ഏബെരിന്റെ+ മക്കളുടെയെ​ല്ലാം പൂർവി​ക​നും മൂത്തവ​നായ യാഫെ​ത്തി​ന്റെ സഹോദരനും* ആയ ശേമി​നും മക്കൾ ജനിച്ചു. 22  ശേമിന്റെ ആൺമക്കൾ: ഏലാം,+ അശ്ശൂർ,+ അർപ്പക്ഷാ​ദ്‌,+ ലൂദ്‌, അരാം.+ 23  അരാമിന്റെ ആൺമക്കൾ: ഊസ്‌, ഹൂൾ, ഗേഥെർ, മശ്‌. 24  അർപ്പക്ഷാദിന്റെ മകൻ ശേല;+ ശേലയു​ടെ മകൻ ഏബെർ. 25  ഏബെരിനു രണ്ട്‌ ആൺമക്കൾ ജനിച്ചു. ഒരാളു​ടെ പേര്‌ പേലെഗ്‌.*+ കാരണം പേലെ​ഗി​ന്റെ കാലത്താ​ണു ഭൂമി* വിഭജി​ത​മാ​യത്‌. പേലെ​ഗി​ന്റെ സഹോ​ദ​രന്റെ പേര്‌ യൊക്താൻ.+ 26  യൊക്താന്‌ അൽമോ​ദാദ്‌, ശേലെഫ്‌, ഹസർമാ​വെത്ത്‌, യാരഹ്‌,+ 27  ഹദോരാം, ഊസാൽ, ദിക്ല, 28  ഓബാൽ, അബീമ​യേൽ, ശേബ, 29  ഓഫീർ,+ ഹവീല, യോബാ​ബ്‌ എന്നിവർ ജനിച്ചു. ഇവരെ​ല്ലാ​മാ​ണു യൊക്താ​ന്റെ ആൺമക്കൾ. 30  അവരുടെ വാസസ്ഥലം മേഷ മുതൽ കിഴക്കൻ മലനാ​ടായ സെഫാർ വരെ വ്യാപി​ച്ചി​രു​ന്നു. 31  ഇവരാണു ഗോ​ത്ര​വും ഭാഷയും ജനതയും അനുസ​രിച്ച്‌ അതാതു ദേശങ്ങ​ളിൽ വ്യാപിച്ച+ ശേമിന്റെ ആൺമക്കൾ. 32  വംശപരമ്പരപ്രകാരം അതാതു ദേശങ്ങ​ളിൽ താമസി​ക്കുന്ന, നോഹ​യു​ടെ ആൺമക്ക​ളു​ടെ കുടും​ബങ്ങൾ ഇവയാണ്‌. ഈ കുടും​ബ​ങ്ങ​ളിൽനി​ന്നാ​ണു ജലപ്ര​ള​യ​ത്തി​നു ശേഷം ജനതകൾ ഭൂമി​യിൽ വ്യാപി​ച്ചത്‌.+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

മറ്റൊരു സാധ്യത “ഇവ ചേർന്ന്‌ മഹാന​ഗ​ര​മാ​യി​ത്തീർന്നു.”
മറ്റൊരു സാധ്യത “യാഫെ​ത്തി​ന്റെ മൂത്ത സഹോ​ദ​ര​നും.”
അർഥം: “വിഭജനം.”
അഥവാ “ഭൂമി​യി​ലെ ജനം.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം