ആവർത്തനം 30:1-20

30  “ഈ വാക്കു​ക​ളെ​ല്ലാം, അതായത്‌ ഞാൻ നിങ്ങളു​ടെ മുമ്പാകെ വെച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഈ അനു​ഗ്ര​ഹ​വും ശാപവും,+ നിങ്ങളു​ടെ മേൽ വരുക​യും നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോവ നിങ്ങളെ ചിതറി​ച്ചു​ക​ള​യുന്ന എല്ലാ ജനതക​ളു​ടെ​യും ഇടയിൽവെച്ച്‌+ അവ നിങ്ങളു​ടെ മനസ്സി​ലേക്കു വരുകയും*+  നിങ്ങളും മക്കളും നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോ​വ​യി​ലേക്കു തിരിഞ്ഞ്‌+ ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങ​ളോ​ടു കല്‌പി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ വാക്കു​ക​ളെ​ല്ലാം നിങ്ങളു​ടെ മുഴു​ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ടും നിങ്ങളു​ടെ മുഴുദേഹിയോടും* കൂടെ അനുസ​രി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യു​മ്പോൾ,+  ബന്ദികളായി പോ​കേ​ണ്ടി​വന്ന നിങ്ങളെ നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോവ തിരികെ കൊണ്ടുവരുകയും+ നിങ്ങ​ളോ​ടു കരുണ കാണിക്കുകയും+ നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോവ നിങ്ങളെ ചിതറി​ച്ചു​കളഞ്ഞ സകല ജനങ്ങളിൽനി​ന്നും നിങ്ങളെ കൂട്ടി​ച്ചേർക്കു​ക​യും ചെയ്യും.+  നിങ്ങളെ ആകാശ​ത്തി​ന്റെ അറ്റത്തോ​ളം ചിതറി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞാ​ലും അവി​ടെ​നി​ന്നെ​ല്ലാം നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോവ നിങ്ങളെ കൂട്ടി​ച്ചേർക്കു​ക​യും മടക്കി​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെയ്യും.+  നിങ്ങളുടെ പിതാ​ക്ക​ന്മാർ കൈവ​ശ​മാ​ക്കിയ ദേശ​ത്തേക്കു നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോവ നിങ്ങളെ കൊണ്ടു​വ​രും; നിങ്ങൾ അത്‌ അവകാ​ശ​മാ​ക്കും. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക്‌ അഭിവൃ​ദ്ധി നൽകു​ക​യും നിങ്ങളെ നിങ്ങളു​ടെ പിതാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​ക്കാൾ വർധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യും.+  നിങ്ങളുടെ ദൈവ​മായ യഹോവ നിങ്ങളു​ടെ​യും നിങ്ങളു​ടെ സന്തതി​ക​ളു​ടെ​യും ഹൃദയം ശുദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.*+ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളു​ടെ മുഴു​ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ടും നിങ്ങളു​ടെ മുഴു​ദേ​ഹി​യോ​ടും കൂടെ നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോ​വയെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ക​യും ജീവ​നോ​ടി​രി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യും.+  നിങ്ങളുടെ ദൈവ​മായ യഹോവ ഈ ശാപങ്ങ​ളെ​ല്ലാം നിങ്ങളെ വെറു​ക്കു​ക​യും പീഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെയ്‌ത നിങ്ങളു​ടെ ശത്രു​ക്ക​ളു​ടെ മേൽ വരുത്തും.+  “നിങ്ങൾ തിരി​ഞ്ഞു​വന്ന്‌ യഹോ​വ​യു​ടെ വാക്കു കേൾക്കു​ക​യും ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങ​ളോ​ടു കല്‌പി​ക്കുന്ന ദൈവ​ക​ല്‌പ​ന​ക​ളെ​ല്ലാം അനുസ​രി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യും.  നിങ്ങളുടെ ദൈവ​മായ യഹോവ നിങ്ങളു​ടെ കൈക​ളു​ടെ എല്ലാ പ്രവൃ​ത്തി​ക​ളെ​യും സമൃദ്ധ​മാ​യി അനു​ഗ്ര​ഹി​ക്കും.+ അങ്ങനെ നിങ്ങളു​ടെ മക്കളും മൃഗങ്ങ​ളും നിലത്തെ വിളവു​ക​ളും അനേക​മാ​യി വർധി​ക്കും. യഹോവ നിങ്ങളു​ടെ പൂർവി​ക​രിൽ ആനന്ദി​ച്ച​തു​പോ​ലെ, നിങ്ങൾക്ക്‌ അഭിവൃ​ദ്ധി നൽകു​ന്ന​തിൽ വീണ്ടും ആനന്ദം കണ്ടെത്തും.+ 10  കാരണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോ​വ​യു​ടെ വാക്കു കേൾക്കു​ക​യും ഈ നിയമ​പു​സ്‌ത​ക​ത്തിൽ എഴുതി​യി​രി​ക്കുന്ന ദൈവ​ക​ല്‌പ​ന​ക​ളും നിയമ​ങ്ങ​ളും പാലി​ക്കു​ക​യും നിങ്ങളു​ടെ മുഴു​ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ടും നിങ്ങളു​ടെ മുഴു​ദേ​ഹി​യോ​ടും കൂടെ നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോ​വ​യി​ലേക്കു തിരി​യു​ക​യും ചെയ്യു​മ​ല്ലോ.+ 11  “ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങ​ളോ​ടു കല്‌പി​ക്കുന്ന ഈ കല്‌പന അത്ര ബുദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ളതല്ല; അതു നിങ്ങളു​ടെ എത്തുപാ​ടിന്‌ അതീത​വു​മല്ല.*+ 12  ‘ഞങ്ങൾ കേട്ടനു​സ​രി​ക്കാൻവേണ്ടി ആരാണ്‌ ആകാശ​ത്തിൽ കയറി​ച്ചെന്ന്‌ അതു കൊണ്ടു​വ​രുക’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയാൻ അത്‌ ആകാശ​ത്തി​ലല്ല.+ 13  ‘ഞങ്ങൾ കേട്ടനു​സ​രി​ക്കാൻവേണ്ടി കടലിന്‌ അക്കരെ ചെന്ന്‌ ആര്‌ അതു കൊണ്ടു​വ​രും’ എന്നു പറയാൻ അതു കടലിന്‌ അക്കരെ​യു​മല്ല. 14  നിങ്ങൾക്കു പാലി​ക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിനു+ വചനം നിങ്ങളു​ടെ ഏറ്റവും അടുത്ത്‌, നിങ്ങളു​ടെ വായി​ലും ഹൃദയ​ത്തി​ലും, തന്നെയു​ണ്ട​ല്ലോ.+ 15  “ഇതാ, ഞാൻ ഇന്നു ജീവനും അനു​ഗ്ര​ഹ​വും, മരണവും ശാപവും നിങ്ങളു​ടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു.+ 16  നിങ്ങളുടെ ദൈവ​മായ യഹോ​വയെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ക​യും ദൈവ​ത്തി​ന്റെ വഴിക​ളിൽ നടക്കു​ക​യും ദൈവ​ത്തി​ന്റെ കല്‌പ​നകൾ, നിയമങ്ങൾ, ന്യായ​ത്തീർപ്പു​കൾ എന്നിവ​യെ​ല്ലാം പാലി​ക്കു​ക​യും ചെയ്‌തു​കൊണ്ട്‌, ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങ​ളോ​ടു കല്‌പി​ക്കുന്ന നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോ​വ​യു​ടെ കല്‌പ​നകൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ+ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന്‌+ അനേക​മാ​യി വർധി​ക്കും. നിങ്ങൾ കൈവ​ശ​മാ​ക്കാൻപോ​കുന്ന ദേശത്ത്‌ നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോവ നിങ്ങളെ അനു​ഗ്ര​ഹി​ക്കും.+ 17  “എന്നാൽ നിങ്ങളു​ടെ ഹൃദയം വഴിതെറ്റുകയും+ നിങ്ങൾ അനുസ​ര​ണ​ക്കേടു കാണി​ക്കു​ക​യും വശീക​രി​ക്ക​പ്പെട്ട്‌ അന്യ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ മുമ്പാകെ കുമ്പി​ടു​ക​യും അവയെ സേവി​ക്കു​ക​യും ചെയ്‌താൽ,+   18  ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങ​ളോ​ടു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഉറപ്പാ​യും നശിച്ചു​പോ​കും;+ യോർദാൻ കടന്ന്‌ നിങ്ങൾ കൈവ​ശ​മാ​ക്കുന്ന ദേശത്ത്‌ നിങ്ങൾ അധിക​കാ​ലം ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കില്ല. 19  ഞാൻ നിങ്ങളു​ടെ മുമ്പാകെ ജീവനും മരണവും, അനു​ഗ്ര​ഹ​വും ശാപവും വെച്ചിരിക്കുന്നു+ എന്നതിന്‌ ഇന്നു ഞാൻ ആകാശ​ത്തെ​യും ഭൂമി​യെ​യും നിങ്ങൾക്കെ​തി​രെ സാക്ഷി​യാ​ക്കു​ന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങളു​ടെ വംശജ​രും ജീവിച്ചിരിക്കാനായി+ ജീവൻ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു​കൊ​ള്ളുക.+ 20  നിങ്ങൾ ജീവ​നോ​ടി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കിൽ നിങ്ങളു​ടെ ദൈവ​മായ യഹോ​വയെ സ്‌നേഹിക്കുകയും+ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ വാക്കു കേൾക്കു​ക​യും ദൈവ​ത്തോ​ടു പറ്റി​ച്ചേ​രു​ക​യും വേണം.+ കാരണം ദൈവ​മാ​ണു നിങ്ങൾക്കു ജീവനും ദീർഘാ​യു​സ്സും തരുന്നത്‌. നിങ്ങളു​ടെ പൂർവി​ക​രായ അബ്രാ​ഹാം, യിസ്‌ഹാ​ക്ക്‌, യാക്കോ​ബ്‌ എന്നിവർക്കു കൊടു​ക്കു​മെന്ന്‌ യഹോവ സത്യം ചെയ്‌ത ദേശത്ത്‌ ദീർഘ​കാ​ലം ജീവി​ച്ചി​രി​ക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കും.”+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അക്ഷ. “നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളു​ടെ ഹൃദയ​ത്തി​ലേക്കു കൊണ്ടു​വ​രു​ക​യും.”
പദാവലിയിൽ “ദേഹി” കാണുക.
അക്ഷ. “പരി​ച്ഛേദന ചെയ്യും.”
അക്ഷ. “അതു ദൂരത്തു​മല്ല.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം