വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ​—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം (പഠനപ്പ​തിപ്പ്‌)

ബി11

ദേവാ​ലയം—യേശു ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ

കാണേണ്ട വിധം
 1. ദേവാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സവി​ശേ​ഷ​ത​കൾ

 2. 1 അതിവിശുദ്ധം

 3. 2 വിശുദ്ധം

 4. 3 ദഹനയാഗപീഠം

 5. 4 ലോഹം​കൊ​ണ്ടുള്ള കടൽ

 6. 5 പുരോ​ഹി​ത​ന്മാ​രു​ടെ മുറ്റം

 7. 6 ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രു​ടെ മുറ്റം

 8. 7 സ്‌ത്രീ​ക​ളു​ടെ മുറ്റം

 9. 8 ജനതക​ളു​ടെ മുറ്റം

 10. 9 മതിൽ (സോ​രേഗ്‌)

 11. 10 രാജകീയമണ്ഡപം

 12. 11 ശലോ​മോ​ന്റെ മണ്ഡപം

 13. 12 അന്റോ​ണിയ കോട്ട