വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ​—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം (പഠനപ്പ​തിപ്പ്‌)

അനുബന്ധം ബി

 1. ബി1 ബൈബി​ളി​ന്റെ സന്ദേശം

ഭൂപടങ്ങൾ

 1. ബി2 ഉൽപത്തി​യും ഗോ​ത്ര​പി​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ യാത്ര​ക​ളും

 2. ബി3 ഈജി​പ്‌തിൽനി​ന്നുള്ള പുറപ്പാ​ട്‌

 3. ബി4 വാഗ്‌ദ​ത്ത​ദേശം പിടി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്നു

 4. ബി6 വാഗ്‌ദ​ത്ത​ദേ​ശത്തെ താമസം

 5. ബി7 ദാവീ​ദി​ന്റെ​യും ശലോ​മോ​ന്റെ​യും രാജ്യം

 6. ബി9 ദാനി​യേൽ മുൻകൂ​ട്ടി​പ്പറഞ്ഞ ലോക​ശ​ക്തി​കൾ

 7. ബി10 യേശു​വി​ന്റെ കാലത്തെ ഇസ്രാ​യേൽ

 8. ബി13 ക്രിസ്‌ത്യാ​നി​ത്വം വ്യാപി​ക്കു​ന്നു

രേഖാചിത്രങ്ങൾ

 1. ബി5 വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​വും മഹാപു​രോ​ഹി​ത​നും

 2. ബി8 ശലോ​മോൻ പണിത ദേവാ​ലയം

 3. ബി11 ദേവാ​ലയം—യേശു ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ

സമയം

 1. ബി12-എ യേശു​വി​ന്റെ ഭൂമി​യി​ലെ ജീവിതം—അവസാന ആഴ്‌ച (ഭാഗം 1)

 2. ബി12-ബി യേശു​വി​ന്റെ ഭൂമി​യി​ലെ ജീവിതം—അവസാന ആഴ്‌ച (ഭാഗം 2)

 3. ബി15 എബ്രായ കലണ്ടർ

അളവുതൂക്കങ്ങൾ

 1. ബി14-എ ക്രയവി​ക്ര​യ​വും വാണി​ജ്യ​വും

 2. ബി14-ബി നാണയ​ങ്ങ​ളും തൂക്കങ്ങ​ളും