2021 സേവനവർഷം—യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ലോകവ്യാപക റിപ്പോർട്ട്‌

2020 സെപ്‌റ്റംബർ മുതൽ 2021 ആഗസ്റ്റ്‌ വരെയുള്ള യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ലോകവ്യാപക പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക.

2021 ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

ലോകവ്യാപക പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിനുവേണ്ടി യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ചെയ്‌ത കഠിനാധ്വാനവും ചെലവിട്ട വിഭവങ്ങളും എത്രയാണെന്ന്‌ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ വാർഷികറിപ്പോർട്ട്‌ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

രാജ്യവും പ്രദേശവും തിരിച്ചുള്ള 2021-ലെ റിപ്പോർട്ട്‌

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം, സ്‌നാനമേറ്റവരുടെ എണ്ണം, സ്‌മാരകഹാജർ എന്നിങ്ങനെ പല വിവരങ്ങളുമാണ്‌ ഉള്ളത്‌.

ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

ലോക​മെ​മ്പാ​ടു​മാ​യി എത്ര യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളുണ്ട്‌?

സഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കണക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന്‌ വായി​ക്കു​ക.

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ഓരോ വീട്ടി​ലും പോകു​ന്നത്‌ എന്തിന്‌?

യേശു തന്റെ ആദ്യകാല അനുഗാ​മി​ക​ളോട്‌ ചെയ്യാൻ ആവശ്യ​പ്പെട്ട വേല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

ശുശ്രൂ​ഷ​യ്‌ക്കുള്ള ആമുഖ​വീ​ഡി​യോ

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ​—അവർ ആരാണ്‌?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ആരാ​ണെന്ന്‌ അറിയാൻ പലരും ആഗ്രഹി​ക്കു​ന്നു. സാക്ഷി​ക​ളിൽനി​ന്നു​തന്നെ കേൾക്കൂ.

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌

ലോക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ

എല്ലാ ദേശത്തു​മു​ള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പഠിക്കുക.

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌

ബൈബി​ള​ധ്യ​യ​നം—അത്‌ എന്താണ്‌?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ തങ്ങൾ വാഗ്‌ദാ​നം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യ ബൈബി​ള​ധ്യ​യ​ന​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ലോക​മെ​ങ്ങും അറിയ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അത്‌ എങ്ങനെ​യാണ്‌ നടക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു കാണുക.