വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

സിനഗോഗ്‌

സിനഗോഗ്‌

“വിളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടുക; കൂടി​വ​രവ്‌” എന്ന്‌ അർഥം. എന്നാൽ മിക്ക തിരുവെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലും സിന​ഗോഗ്‌ എന്നു പറയു​ന്നത്‌, ജൂതന്മാർ തിരുവെ​ഴു​ത്തു വായി​ക്കാ​നും പഠിപ്പി​ക്കാ​നും പ്രസം​ഗി​ക്കാ​നും പ്രാർഥി​ക്കാ​നും കൂടി​വ​രുന്ന കെട്ടി​ടത്തെ​യോ സ്ഥലത്തെ​യോ ആണ്‌. യേശു​വി​ന്റെ കാലത്ത്‌ ഇസ്രായേ​ലി​ലെ സാമാ​ന്യം വലിയ പട്ടണങ്ങ​ളിലെ​ല്ലാം ഒരു സിന​ഗോ​ഗു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, വൻനഗ​ര​ങ്ങ​ളിൽ ഒന്നി​ലേറെ​യും.—ലൂക്ക 4:16; പ്രവൃ 13:14, 15.