വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ലൈംഗിക അധാർമികത

ലൈംഗിക അധാർമികത

നിയമ​വി​രു​ദ്ധ​മായ എല്ലാ ലൈം​ഗി​ക​ബ​ന്ധ​ങ്ങളെ​യും പൊതു​വാ​യി കുറി​ക്കുന്ന പോർണിയ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തിൽനിന്ന്‌ വന്നത്‌. വ്യഭി​ചാ​രം, വേശ്യാ​വൃ​ത്തി, അവിവാ​ഹി​തർ തമ്മിലുള്ള ലൈം​ഗി​ക​ബന്ധം, സ്വവർഗ​രതി, മൃഗ​വേഴ്‌ച എന്നിവയെ​ല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെ​ടു​ന്നു. “ബാബി​ലോൺ എന്ന മഹതി” എന്നു വിളി​ക്കുന്ന മതവേശ്യ അധികാ​ര​ത്തി​നും സാമ്പത്തി​കനേ​ട്ട​ത്തി​നും വേണ്ടി ലോക​ത്തി​ലെ ഭരണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ചേർന്ന്‌ പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കുറി​ക്കാൻ വെളി​പാട്‌ പുസ്‌ത​ക​ത്തിൽ ഈ പദം ആലങ്കാ​രി​ക​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. (വെളി 14:8; 17:2; 18:3; അടിക്കു​റി​പ്പു​കൾ; മത്ത 5:32; പ്രവൃ 15:29; ഗല 5:19)—വേശ്യ കാണുക.