വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ഭർത്തൃസഹോദരധർമം

ഭർത്തൃസഹോദരധർമം

ദൈവ​ജ​ന​ത്തിന്‌ ഇടയി​ലു​ണ്ടാ​യി​രുന്ന ഒരു സമ്പ്രദാ​യം. പിന്നീട്‌ ഇതു മോശ​യു​ടെ നിയമ​ത്തി​ന്റെ ഭാഗമാ​യി. ഇതനു​സ​രിച്ച്‌ ഒരാൾ, ആൺമക്ക​ളി​ല്ലാ​തെ മരിച്ചു​പോയ തന്റെ സഹോ​ദ​രന്റെ പരമ്പര നിലനി​റു​ത്താൻ അദ്ദേഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്യണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദേവര​വി​വാ​ഹം എന്നും അറിയപ്പെ​ടു​ന്നു.—ഉൽ 38:8; ആവ 25:5