വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

പൂജാസ്‌തംഭം

പൂജാസ്‌തംഭം

കുത്ത​നെ​യുള്ള ഒരു തൂൺ. സാധാ​ര​ണ​യാ​യി ഇതു കല്ലു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള​താണ്‌. തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ ബാലിന്റെ​യും മറ്റു വ്യാജ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ളുടെ​യും ലിംഗ​ത്തി​ന്റെ ഒരു പ്രതീകം.—പുറ 23:24.