വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

പുനരുത്ഥാനം

പുനരുത്ഥാനം

മരണത്തിൽനി​ന്ന്‌ എഴു​ന്നേ​റ്റു​വ​രു​ന്നത്‌. ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മായ അനസ്‌താ​സി​സി​ന്റെ അക്ഷരാർഥം “എഴു​ന്നേൽപ്പി​ക്കുക; എഴുന്നേറ്റുനിൽക്കുക ” എന്നൊക്കെ​യാണ്‌. ഒൻപതു പുനരു​ത്ഥാ​ന​ങ്ങളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ബൈബി​ളിൽ പറഞ്ഞി​ട്ടുണ്ട്‌. ദൈവ​മായ യഹോവ യേശു​വി​നെ ഉയിർപ്പി​ച്ച​താണ്‌ അതി​ലൊന്ന്‌. മറ്റു പുനരു​ത്ഥാ​നങ്ങൾ നടന്നത്‌ ഏലിയ, എലീശ, യേശു, പത്രോ​സ്‌, പൗലോ​സ്‌ എന്നിവ​രി​ലൂടെ​യാണെ​ങ്കി​ലും അവരെ​ല്ലാം അതു ചെയ്‌തതു ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ശക്തിയാ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ‘നീതി​മാ​ന്മാ​രും നീതികെ​ട്ട​വ​രും’ ഭൂമി​യിലേക്കു പുനരു​ത്ഥാ​നപ്പെ​ടു​ന്നതു ദൈ​വോദ്ദേ​ശ്യ​ത്തി​ലെ ഒരു പ്രധാ​ന​ഭാ​ഗ​മാണ്‌. (പ്രവൃ 24:15) സ്വർഗ​ത്തിലേ​ക്കുള്ള പുനരു​ത്ഥാ​നത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബൈബിൾ പറയു​ന്നുണ്ട്‌. “നേരത്തേ നടക്കുന്ന” പുനരു​ത്ഥാ​നം, “ഒന്നാമത്തെ” പുനരു​ത്ഥാ​നം എന്നൊക്കെ വിളി​ക്കുന്ന ഈ പുനരു​ത്ഥാ​ന​ത്തിൽ യേശു​വി​ന്റെ അഭിഷി​ക്ത​സഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാണ്‌ ഉൾപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.—ഫിലി 3:11; വെളി 20:5, 6; യോഹ 5:28, 29; 11:25.