വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ദൈവഭക്തി

ദൈവഭക്തി

യഹോ​വ​യു​ടെ അഖിലാ​ണ്ഡ​പ​ര​മാ​ധി​കാ​രത്തോ​ടു വിശ്വ​സ്‌തത കാണി​ച്ചുകൊണ്ട്‌ ദൈവ​മായ യഹോ​വയെ ആദരി​ക്കു​ക​യും ആരാധി​ക്കു​ക​യും സേവി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യു​ന്നത്‌.—1തിമ 4:8; 2തിമ 3:12.