വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

കപ്പം

കപ്പം

കീഴ്‌പെ​ട​ലി​ന്റെ അടയാ​ള​മാ​യി ഒരു രാജ്യ​മോ ഭരണാ​ധി​കാ​രി​യോ മറ്റൊരു രാജ്യ​ത്തി​നോ ഭരണാ​ധി​കാ​രി​ക്കോ നൽകു​ന്നത്‌. ഇതു സമാധാ​ന​ത്തി​നോ സംരക്ഷ​ണ​ത്തി​നോ വേണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. (2രാജ 3:4; 18:14-16; 2ദിന 17:11) വ്യക്തികൾ കൊടു​ക്കേണ്ട നികു​തി​യെ കുറി​ക്കാ​നും ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.—നെഹ 5:4; റോമ 13:7.