വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ആദാർ

ആദാർ

ബാബിലോ​ണി​ലെ പ്രവാ​സ​ത്തി​നു ശേഷം, ജൂതന്മാ​രു​ടെ വിശു​ദ്ധ​ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ 12-ാം മാസം; മതേത​ര​ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ 6-ാം മാസം. ഫെബ്രു​വരി പകുതി​മു​തൽ മാർച്ച്‌ പകുതി​വരെ​യുള്ള കാലയ​ളവ്‌. (എസ്ഥ 3:7)—അനു. ബി15 കാണുക.