വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

അനർഹദയ

അനർഹദയ

ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തിന്‌, ഹൃദ്യ​മായ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷ​ണീ​യ​മായ എന്ന ആശയമാ​ണു മുഖ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ളത്‌. ദയയോ​ടെ കൊടു​ക്കുന്ന സമ്മാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദയയോ​ടെ കൊടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പരാമർശി​ക്കാൻ ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ദൈവ​ത്തി​ന്റെ അനർഹ​ദ​യയെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയു​മ്പോൾ ഈ വാക്കു തിരിച്ചൊ​ന്നും പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കാ​തെ, ഔദാ​ര്യത്തോ​ടെ, സൗജന്യ​മാ​യി ദൈവം നൽകുന്ന സമ്മാനത്തെ സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അങ്ങനെ നോക്കു​മ്പോൾ മനുഷ്യരോ​ടുള്ള ദൈവ​ത്തി​ന്റെ വലിയ ഉദാര​ത​യുടെ​യും അളവറ്റ സ്‌നേ​ഹ​ത്തിന്റെ​യും ദയയുടെ​യും പ്രകട​ന​മാണ്‌ ഇത്‌. ഈ ഗ്രീക്കു​പദം “പ്രീതി,” “ഉദാര​മാ​യി നൽകുന്ന സംഭാവന” എന്നൊക്കെ പരിഭാ​ഷപ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടുണ്ട്‌. ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രത്യേ​ക​മാ​യി എന്തെങ്കി​ലും ചെയ്‌ത​തുകൊ​ണ്ടോ ആ വ്യക്തിക്ക്‌ അർഹത​യു​ള്ള​തുകൊ​ണ്ടോ അല്ല ഇതു ലഭിക്കു​ന്നത്‌; മറിച്ച്‌, നൽകു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ഔദാ​ര്യം ഒന്നുമാത്ര​മാണ്‌ ഇതിനു പിന്നിൽ.—2കൊ 6:1; എഫ 1:7.