നിങ്ങൾ സ്‌നേ​ഹി​ക്കുന്ന ആരെങ്കി​ലും മരിക്കു​മ്പോൾ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ? ആ ദുഃഖത്തെ തരണംചെയ്യാൻ സഹായം വേണോ?

ആമുഖം

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന മറികടക്കാൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ നൽകുന്ന ആശ്വാസം ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലുണ്ട്‌.

“ഇല്ല, അങ്ങനെ സംഭവി​ക്കില്ല!”

ലോകമെങ്ങും അപ്രതീക്ഷിതദുരന്തങ്ങൾ ദിവസവും ആളുകളെ ദുഃഖത്തിലാഴ്‌ത്തുന്നു.

ഇങ്ങനെ തോന്നു​ന്നത്‌ സ്വാഭാ​വി​ക​മാ​ണോ?

പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നതു തെറ്റാണോ?

എനിക്ക്‌ ഈ ദുഃഖ​വും പേറി എങ്ങനെ ജീവി​ക്കാൻ കഴിയും?

ദുഃഖം അടക്കിവെക്കണോ? അതോ തുറന്നു പ്രകടിപ്പിക്കണോ?

മറ്റുള്ള​വർക്ക്‌ എങ്ങനെ സഹായി​ക്കാ​നാ​കും?

വേർപാടിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്‌ അവരുടെ ആവശ്യം കണ്ടറിഞ്ഞ്‌ മുൻകൈയെടുത്ത്‌ പ്രവർത്തിക്കാം.

മരിച്ച​വർക്ക്‌ ഒരു സുനി​ശ്ചിത പ്രത്യാശ

ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോകുമ്പോൾ, ഇനി അവരോടു സംസാരിക്കാനോ അവരുടെകൂടെ ചിരിക്കാനോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന്‌ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത്‌ വലിയ സങ്കടം തോന്നാം. എന്നാൽ പ്രത്യാശയ്‌ക്കു വകയുണ്ടെന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു.