വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ സഭാ​യോ​ഗ​ങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ യോഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ അറിയുക. നിങ്ങളു​ടെ താമസ​സ്ഥ​ല​ത്തിന്‌ അടുത്ത്‌ ഞങ്ങളുടെ യോഗ​സ്ഥ​ലം കണ്ടെത്താം.

നിങ്ങള്‍ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക

ഞങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളിൽ എന്താണ്‌ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ആഴ്‌ചയിൽ രണ്ടു തവണ ആരാധനയ്‌ക്കായി കൂടിവരുന്നു. (എബ്രായർ 10:24, 25) പൊതുജനങ്ങൾക്ക്‌ സംബന്ധിക്കാവുന്ന ഈ സഭായോഗങ്ങളിൽ, ബൈബിളിലെ ഉപദേശങ്ങളെയും അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നതിനെയും കുറിച്ച്‌ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ മിക്ക യോഗപരിപാടികളിലും സദസ്യചർച്ചകളുണ്ട്‌, ഏറെക്കുറെ ഒരു ക്ലാസ്സ്‌-റൂമിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾപോലെ. ഗീതത്തോടും പ്രാർഥനയോടും കൂടെയാണ്‌ യോഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും.

ഞങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന്‌ നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്‌. പണപ്പിരിവില്ല.