വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ആൽബെർട്ട​യിൽ വെള്ള​പ്പൊ​ക്കം

ആൽബെർട്ട​യിൽ വെള്ള​പ്പൊ​ക്കം

2013 ജൂണിൽ കാനഡ​യിൽ ഒരു വെള്ള​പ്പൊ​ക്കം ഉണ്ടായ​പ്പോൾ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ എന്തെല്ലാം ദുരി​താ​ശ്വാ​സ​പ്ര​വർത്ത​നങ്ങൾ നടത്തി​യെ​ന്നു കാണുക.