വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

സന്തോഷവാർത്ത—ആൻഡീ​സിൽ

സന്തോഷവാർത്ത—ആൻഡീ​സിൽ

പെറു​വി​ലെ ക്വെച്ചുവ സംസാ​രി​ക്കുന്ന ആളുകൾ ക്വെച്ചു​വ​യി​ലുള്ള പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്ത​ര​വും പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ യഹോ​വ​യോട്‌ അടുക്കു​ന്നു.