വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

പാട്ടിന്റെ കൂട്ട്‌

പാട്ടിന്റെ കൂട്ട്‌

ലോക​ത്തി​ന്റെ പല ഭാഗങ്ങ​ളിൽനി​ന്നു​ള്ള സന്നദ്ധ​സേ​വ​കർ ഒത്തു​ചേ​രു​ന്ന, അപൂർവ​മാ​യ ഒരു ഓർക്കെ​സ്‌ട്ര​യെ​ക്കു​റിച്ച്‌ അറിയാം.