വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേ​ശത്ത്‌ സാക്ഷീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു—അയർലൻഡ്‌

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേ​ശത്ത്‌ സാക്ഷീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു—അയർലൻഡ്‌

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേ​ശത്ത്‌ പോയി മറ്റുള്ള​വ​രെ ബൈബിൾ പഠിപ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ കുടും​ബാം​ഗ​ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമായി. ഒരു കുടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അനുഭവം.