വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ—അതിർവ​ര​മ്പു​കൾ ഇല്ലാത്ത നിർമാ​ണ​വേല

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ—അതിർവ​ര​മ്പു​കൾ ഇല്ലാത്ത നിർമാ​ണ​വേല

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ലോക​മെ​ങ്ങു​മാ​യി ആയിര​ക്ക​ണ​ക്കിന്‌ കെട്ടി​ട​ങ്ങൾ രൂപക​ല്‌പന ചെയ്യുന്നു, നിർമി​ക്കു​ന്നു, കേടു​പോ​ക്കു​ന്നു. ഈ ആഗോ​ള​പ്ര​വർത്ത​ന​ത്തിൽ ഏർപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ്വമേ​ധാ​സേ​വ​കർ ദേശീയ അതിർവ​ര​മ്പു​ക​ളും ഭാഷാ​ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും മറിക​ടന്ന്‌ ഐക്യ​ത്തോ​ടെ ജോലി ചെയ്യു​ന്നത്‌ കാണുക.