വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ കൺ​വെൻ​ഷ​നു​കൾ എങ്ങനെ​യാണ്‌?

ഞങ്ങളുടെ കൺ​വെൻ​ഷ​നു​കൾ എങ്ങനെ​യാണ്‌?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഒരു കൺ​വെൻ​ഷ​നിൽനിന്ന്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ എന്ത്‌ പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെന്നു നോക്കാം.